1 / 21

ZPÍVÁ,ZVONÍ,ZDOBÍ

ZPÍVÁ,ZVONÍ,ZDOBÍ. Číslo šablony:. Bc. Jana Vaňkátová Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_Čt.14.11.1 z 1. Ročník: X.

esben
Télécharger la présentation

ZPÍVÁ,ZVONÍ,ZDOBÍ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ZPÍVÁ,ZVONÍ,ZDOBÍ Číslo šablony: Bc. Jana Vaňkátová Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_Čt.14.11.1 z 1 Ročník: X. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Byl uskutečněn z prostředků grantového projektu OPVK.

 2. Škola: Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3452 Název projektu: Kvalita, interaktivita a kreativita (KIK) Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název výukového materiálu:Slovesa – vyvození slov ZPÍVA, ZVONÍ, ZDOBÍ Autor výukového materiálu: Bc. Jana Vaňkátová Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: 28. 12. 2012 Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – speciální I. Vzdělávací obor a tematický okruh: Jazyková komunikace, Čtení Ročník, pro který je výukový materiál určen: X. Druh učebního materiálu: prezentace Anotace:Materiál slouží k vyvození a upevňování sloves Klíčová slova: globální čtení, přiřazování, zpívá, zvoní, zdobí Druh interaktivity: kombinovaná

 3. CO SE DĚJE NA OBRÁZKU? KLIKNI NA HVĚZDIČKY PODLE ČÍSEL. ZPÍVÁ 4 1 2 3

 4. CO DĚLÁ TELEFON, ZVONEČEK A BUDÍK? KLIKNI NA OBRÁZKY. ZVONÍ

 5. CO ZNAMENÁ SLOVO ZDOBÍ. KLIKNI NA HVĚZDIČKY PODLE ČÍSEL. ZDOBÍ 1 3 2

 6. PŘIŘAĎ K SOBĚ OBRÁZKY, KTERÉ MAJÍ STEJNÝ VÝZNAM.

 7. PŘEČTI SLOVA U OBRÁZKŮ A VOLNÁ SLOVA SPRÁVNĚ PŘIŘAĎ. ZVONÍ ZDOBÍ ZPÍVÁ

 8. PŘEČTI SLOVA A SPRÁVNĚ PŘIŘAĎ K OBRÁZKŮM. ZVONÍ ZDOBÍ ZPÍVÁ

 9. PŘEČTI SLOVA A SPRÁVNĚ PŘIŘAĎ K OBRÁZKŮM. ZVONÍ ZDOBÍ ZPÍVÁ

 10. PŘEČTI SLOVA A SPRÁVNĚ PŘIŘAĎ K OBRÁZKŮM. ZVONÍ ZDOBÍ ZPÍVÁ

 11. PŘEČTI SLOVA A SPRÁVNĚ PŘIŘAĎ K OBRÁZKŮM. ZVONÍ ZDOBÍ ZPÍVÁ

 12. PŘEČTI SLOVA A SPRÁVNĚ PŘIŘAĎ K OBRÁZKU. ZDOBÍ ZPÍVÁ ZDOBÍ ZPÍVÁ ZVONÍ ZVONÍ ZVONÍ ZPÍVÁ

 13. PŘEČTI SLOVA A SPRÁVNĚ PŘIŘAĎ K OBRÁZKU. ZDOBÍ ZPÍVÁ ZDOBÍ ZPÍVÁ ZVONÍ ZVONÍ ZVONÍ ZPÍVÁ

 14. PŘEČTI SLOVA A SPRÁVNĚ PŘIŘAĎ K OBRÁZKU. ZVONÍ ZPÍVÁ ZVONÍ ZPÍVÁ ZDOBÍ ZDOBÍ ZDOBÍ ZPÍVÁ

 15. SLOŽ SPRÁVNÉ SLOVO. P V Z Í Á

 16. SLOŽ SPRÁVNÉ SLOVO. V N Z O Í

 17. SLOŽ SPRÁVNÉ SLOVO. D B Z O Í

 18. Metodický postup Cíl: Výukový materiál slouží k vyvození a nácviku čtení slov globální metodou. Organizace: výuku realizujeme v učebně vybavené interaktivní tabulí, možná je výuka na PC s dotykovým monitorem. Popis práce se vzdělávacím materiálem: Lze ho využít: a) jako prezentaci k nácviku čtení slov s aktivitou při klepnutí myší b) jako pracovní list k vytisknutí Posunutí snímku klikem na obrazec spustí vyučující prezentaci. Snímek 1 a 2: Úvod prezentace. Snímek 3 až 5: Motivační obrázky k vyvození slov. Plní se úkoly napsané u každého snímku, účelem je vyvození slov. Snímek 6 : Přiřazování obrázků se stejným významem. Kliknutím na volný obrázek se přesune.

 19. Snímek 7: Čtení slov u obrázků a přiřazování slov kliknutím na slova v rámečcích v dolní části snímku. Snímek 8: Přiřazování slov k obrázkům kliknutím na správné slovo. Snímek 9 až 11: Přiřazování správného slova k obrázku kliknutím na správné. Snímek 12 až 14: Přiřazování více slov kliknutím na správné. Snímek 15 až 17: Skládání slov z písmen kliknutím na správné písmeno.

 20. Zdroje: Vše použito z: Klipart Microsoft Office. In: Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010 [online]. 2007 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/?CTT=97

More Related