Download
kako n apravit i dobru prezentaciju n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kako n apravit i dobru prezentaciju PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kako n apravit i dobru prezentaciju

Kako n apravit i dobru prezentaciju

490 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kako n apravit i dobru prezentaciju

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kako napraviti dobru prezentaciju Prof. Goran Đurić

 2. Pregled današnjeg predavanja • Struktura prezentacije • Struktura slajda • Uobičajene greške • Savjeti koji će vam pomoći da napravite dobru prezentaciju

 3. Struktura prezentacije • Kratak uvod • Zanimljiv glavni dio • Zaključak

 4. Savjet za početak prezentacije! Počnite s kratkim pregledom (uvodom) Na početku prezentacije korisno je izložiti ključne tačke prezentacije. Na taj način vaša će publika vidjeti od čega se prezentacija sastoji i šta će sve slušati. Kratki pregled je jednostavan (obično na jednom slajdu) i sastoji se samo od onih stvari (tačaka) koje namjeravate pokriti. Jedan od načina da usmeno započnete prezentaciju i zainteresujete publiku jeste: “Najvažnija stvar koju ćete dobiti od ove prezentacije je _________.”

 5. Dobra struktura slajda • Pokazujte tačku po tačku jer: • pomaže slušaocima da se skoncentrišu na ono o čemu govorite • sprječava ih da unaprijed čitaju • pomaže vam da se fokusirate na svoju prezentaciju • Uspostavite ravnotežu između teksta i slika

 6. Zaključni slajd − rezime • Neka bude efektan • Vaši slušaoci će zapamtiti vaše poslednje riječi • Koristite poslednji slajd da: • sažmete glavne tačke vaše prezentacije • sugerišete buduće pravce istraživanja

 7. Pitanja?? • Završite svoju prezentaciju sa slajdom na kome su pitanja: • pozovite slušaoce da postave pitanja • obezbijedite vizuelnu pomoć za vrijeme dok postavljate pitanja • izbjegnite nagli kraj prezentacije

 8. Uobičajene greške • Previše mala slova, neadekvatan font • Previše teksta • Loš izbor boja • Tekst i slike koji se kreću i lete • Atraktivni prelazi • Loši i komplikovani grafikoni

 9. Vrsta i veličina slova (font) • KORISTITE VELIKA SLOVA SAMO KADA JE TO NEOPHODNO JER SU TEŠKA ZA ČITANJE • Ne koristite komplikovane fontove, već standardne, kao što su:Times New Romanili Arial • Koristite različitu veIičinu slova za naslove, podnaslove i ostali tekst

 10. GarrReynolds u svojoj knjizi PresentationDesign preporučuje upotrebu sljedećih standardnih fontova: Baskerville Bodoni, FranklinGhotic Garamond Gill Sans MT Rockwell

 11. Veličina slova (font)44pt • Epidemiologija je bazičana nauka javnog zdravlja (36-point) • Epidemiologija je bazičana nauka javnog zdravlja (32-point) • Epidemiologija je bazičana nauka javnog zdravlja (24 pt)– najmanji dozvoljen font

 12. Kurziv (Italic) Kosa slova koristite: • za„citate” • da istaknete misao ili ideju • za naslove knjiga i časopisa

 13. Previše teksta • Ovaj slajd sadrži previše riječi. Nije pisan u odgovarajućoj formi (po tačkama), što otežava slušaocima čitanje, a vama prezentovanje svake tačke.Samim tim izgleda komplikovano. To znači da će vaši slušaoci umjesto da vas slušaju potrošiti vrijeme na čitanje pasusa.

 14. Ozon: gas staklene bašte Ugljen-dioksid:utiče na obnovljanje ozonskog omotača Previše teksta Loše Dobro • Ozon je gas staklene baštei nalazi se u gornjim slojevima atmosfere −otudaigra ulogu u klimi na zemlji. Porast osnovnih gasova staklene bašte, kao što je ugljen-dioksid, može da utiče na način obnavljanja ozonskog omotača u narednim godinama.

 15. Slovne i gramatičke greške • Provjerite vaše slajdove: • slovne greške • ponavljanje iste riječi • gramatičke greške • Ako je prezentacija na jeziku koji nije vaš maternji jezik − neka je lektor prekontroliše

 16. Točak boja • Boje odvojene drugom bojom su kontrastne (komplementarne) boje • Susjedne boje su skladne (npr. žuta i zelena) • Niže je dat uprošćen točak boja

 17. Slaganje boja • Kombinacija boja koje su jedna naspram druge je skladna • Kontrastne boje omogućavaju lako čitanje (npr. žuta slova na plavoj podlozi)

 18. Dobar izbor boja • Boja slova treba da je u jakom kontrastu sa podlogom • npr.: tamnoplavaslova na bijeloj podlozi • Bojom možete da naglasite logiku strukture vaše prezentacije • npr.: plav naslov i tamno plav tekst • Bojom možete da istaknete dio teksta ali to samo povremenokoristite

 19. Loš izbor boja • Boja slova koja nije u kontrastu sa podlogom otežava čitanje • Korišćenje boje kao dekoracije odvlači pažnju ismeta • Korišćenje različite boje za svaku tačku je nepotrebno • Isto važi i za podnaslove • Pokušajdabudetekreativni možebitiloš

 20. Loš izbor boja • Ovo je teško za čitanje • Ovo je, takođe, teško • Ovo je skoro nemoguće • Svijetle boje na tamnijm podlogama nezgodne su za oči

 21. Izbor podloge • Koristite jednostavne podloge • Koristite svijetle podloge • Koristite istu podlogu konzistentno tokom čitave prezentacije

 22. Primer loše podloge • Izbjegavajte podloge koje odvlače pažnju i sa kojih se teško čita, kao i • nepotrebne zvuke

 23. Tekst koji se kreće i leti odvlači pažnju • Ozon ima komplikovanu hemijsku građu • Nastaje iz štetnih gasova iisparljivih organskih jedinjenja • Ozon iz troposfere je štetan po zdravlje

 24. Atraktivni prelazi su loši

 25. Leteći baloni

 26. Slike • Slike su ključni element svake prezentacije. Vaša publika ima uši i oči – oni će htjeti da vide o čemu pričate, a dobar vizualni znak pomoći će im da razumiju vašu poruku puno bolje. • Slike mogu pojačati ili nadopuniti vašu poruku. • Koristite slike da predočite i objasnite. • Pazite da su slike relevantne za sadržaj slajda, u suprotnom, one će odvratiti i zbuniti. • Ne koristite slike za ukrašavanje.

 27. Adekvatna slika

 28. ... folna kiselina u prevenciji kongenitalnih malformacija... Adekvatna slika

 29. Grafikoni • Koristite ih umjesto tabela ili teksta kad god je moguće • Podaci u grafikonu lakše se shvataju i pamte • Trendovi se lakše uočavaju • Uvijek napišite naslov tabele ili grafikona

 30. Loš prikaz podataka

 31. Dobar prikaz podataka

 32. Loš dijagram

 33. Dobar dijagram

 34. Kako da napravite dobru PP prezentaciju • ista podloga u čitavoj prezentaciji • tamna slova na svijetloj podlozi • bez atraktivnih prelaza i animacija • bez letećeg teksta • dobra ravnoteža između teksta i slika

 35. Još savjeta • NE koristite rečenice i pasuse već ključne riječi i fraze • Neka grafički prikazi budu dovoljno veliki • najviše 3−6 tačaka po slajdu • Izbjegavajte interpunkcijske znake

 36. Kako predavač treba da se ponaša • Ne koristite audiovizuelna sredstva da biste se sakrili. Publika je došla da vas vidi • PP treba samo da istakne vaše izlaganje • Ne čitajte doslovce tekst sa slajdova • 30sec− 2min po slajdu • Okrenite se auditorijumu a NE slajdovima

 37. Koristite humor pažljivo i selektivno Privlačne PowerPoint prezentacije često sadrže crtić ili dva, a poneki vic razbija barijere i sprečava zavirivanje na sat. Učinkovit humor kod prezentacije treba imati barem neku važnost za temu.

 38. Zapamtite: Samo vi možete da spijrečite umiranje od dosade zbog vaše prezentacije! Zato:Kamenujmo gnjavatore!

 39. Rezime • Neka prezentacija bude jednostavna • Izbjegavajte nepotrebne zvuke i animacije • Neka informacije budu dobro organizovane • NE čitajte tekst sa slajdova doslovce • Na kraju prezentacije podsjetite svoje slušaoce o ključnim stavkama

 40. Vaša pitanja? Vaši komentari?