Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Discipline tehnice - NURSING CERC METODIC Noiembrie 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Discipline tehnice - NURSING CERC METODIC Noiembrie 2013

Discipline tehnice - NURSING CERC METODIC Noiembrie 2013

166 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Discipline tehnice - NURSING CERC METODIC Noiembrie 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. „STAGIUL CLINIC – ELEMENT CENTRAL AL FORMĂRII ELEVULUI ÎN TRANZIȚIA DE LA ȘCOALĂ LA VIAȚA ACTIVĂ". Discipline tehnice - NURSING CERCMETODIC Noiembrie2013

  2. Şcoala Postliceală Sanitară “Grigore Ghica Vodă” Iaşi Autori: Prof. Mihaela Bucătaru „Tot ceea ce nu avem de la naștere și de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educație. Această educație ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.” Jean Jackues Rousseau

  3. Repereteoretice: - „clinic” = cuvântulgrecesc„kline” (pat) • - examen clinic = vizeazădemersul de obţinere de informaţii la patul bolnavului (medicină) • - învăţământ clinic= se referă la procesul de dobândire de cunoştinţe în contact direct cu bolnavul, lângă patul acestuia

  4. A fost odată … Cândva, cineva spunea: A fi om înseamnă a te respecta pe tine şi a iubi aproapele, indiferent de rasă şi etnie. A fi un asistent medical bun înseamnă să dăruieşti tot ceea ce ştii tu despre sănătate şi prevenireaîmbolnăvirilor, tot ce este mai bun şi mai plăcut, de la un sfat până la o mângâiere pe frunte. Așa a început povestea… Așa am început să învăț … Așa am ajuns asistent …

  5. Alege profesia … • Fiecare clipă din viaţa ta lasă o inscripţie în marea carte a Universului. Priveşte adânc în inima ta pentru a descoperi că fiinţa umană a fost creată să dăruiască frumosul, să facă binele, să atingă înălţimea şi adâncimea divinului. • Asistentul medical reprezintă grupul cel mai mare de profesionişti din sănătate, reprezintă coloana vertebrală a sistemului de îngrijire a societăţii. Misiunea asistentului medical în societate este de a ajuta indivizii, familii şi grupuri să-şi determine şi să-şi realizeze potenţialul fizic, mintal şi social şi să facă toate acestea în contextul plin de provocări al mediului de viaţă şi de muncă

  6. Unde învăț să fiu un bun asistent?… ȘCOALA: - Asigură pregătirea teoretică - Oferă explicații și demonstrații practice - Asigură dobândirea deprinderilor practice necesare aplicării intervențiilor specifice – în condiții de laborator • SPITALUL: • - Asigură pregătirea practică • - Oferă posibilitatea aplicării deprinderilor practice • - Permiteadaptarea viitorului asistent la activitățile din mediul spitalicesc

  7. Oportunitățile învățământului clinic … - Punerea în practică a noțiunilor teoretice dobândite în școală • - Contactul cu pacienți reali - cazuri clinice diverse • - Identificarea facilă a problemelor pacienților repartizați • - Exersarea și perfecționarea procedurilor de îngrijire în condiții reale • - Evaluarea în timp real a efectelor procedurilor aplicate • - Recunoașterea / identificarea deficiențelor sau problemelor întâmpinate în exercitarea procedurilor de îngrijire și investigație • - Obținerea unei experiențe clinice adecvate sub supraveghere competentă în spitale

  8. Ai febră?Sunt alături de tine Ai dureri?Te ajut atât cât pot să te simți mai bine Copilul tău e bolnav?Te voi ajuta să-ți recapeți copilul sănătos

  9. Povestea continuă … Azi sunt asistent! Sunt aici pentru tine …și pentru oricine are nevoie de ajutor. Mâine voi pregătii și eu alți asistenți … poate mai buni … dar sigur vor fi un omagiu la ceea ce ai făcut TU pentru mine !

  10. "Timpul este prea lent pentru cei care aşteaptă, prea iute pentru cei care se tem, prea lung pentru cei care se plâng, prea scurt pentru cei care sărbătoresc. Dar, pentru cei ce iubesc, timpul este o eternitate.“ (William Shakespeare)