1 / 50

Експертне опитування

“Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень”. Експертне опитування. “ЧЕРНІГІВЩИНА ЕКСПЕРТНА-2006”. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень”. «Чернігівщина експертна-2006». Проект виконано.

evette
Télécharger la présentation

Експертне опитування

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” Експертне опитування “ЧЕРНІГІВЩИНА ЕКСПЕРТНА-2006”

 2. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Проект виконано Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень

 3. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Мета дослідження: Виявлення думки експертного середовища як неінституціоналізованої групи осіб, які в силу своїх особистісних, професійних чи інших якостей можуть здійснювати вагомий вплив на формування суспільно- політичної ситуації на Чернігівщині

 4. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Методика дослідження: експертне опитування Респонденти: за принципом представництва у виборці представників громадських організацій, політичних партій та ЗМІ, а також керівників органів влади, які в силу своїх службових обов’язків спілкуються з ними Час проведення дослідження: листопад-грудень 2006 року

 5. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Внутрішньополітична ситуація в Україні

 6. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Як би Ви оцінили діяльність наступних державних діячів у 2006 році? Віктора Ющенка

 7. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Віктора Януковича

 8. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Олександра Мороза

 9. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Як Ви вважаєте, наскільки демократично пройшли парламентські вибори у березні 2006 року?

 10. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Які фактори, на Вашу думку, справили найвагоміший вплив на результати виборів до Верховної Ради в 2006 році?

 11. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» На Вашу думку, чи покращилась якість роботи Верховної Ради України, до якої обрані депутати тільки за списками партій?

 12. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» На ваше переконання, внаслідок конституційної реформи та перерозподілу повноважень між Президентом України, Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України їх діяльність:

 13. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» На Ваше переконання, чи є необхідність проводити адміністративно-територіальну реформу в Україні, яка передбачає зміну кордонів існуючих адміністративно-територіальних одиниць?

 14. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Як, на Вашу думку, на розвиток Чернігівської області вплине проведення адміністративної реформи, яка передбачає з 2007 року перехід виконавчих повноважень на місцях від державних адміністрацій до виконкомів відповідних рад?

 15. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Суспільно-політична ситуація в Чернігівській області

 16. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Як кожен з нижчезазначених суб’єктів (діями чи бездіяльністю) впливав на формування суспільної думки в Чернігівській області протягом 2006 року?

 17. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Як на Вашу думку, чи змінилося протягом 2006 року становище в Чернігівській області в наступних сферах?

 18. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Чи зазнав змін протягом 2006 року Ваш рівень довіри до регіональних органів виконавчої влади на Чернігівщині?

 19. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Які чинники вплинули на Ваше ставлення до регіональних чи місцевих органів виконавчої влади протягом 2006 року?

 20. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Оцініть, будь ласка, ефективність заходів, які в 2006 році здійснювали регіональні органи влади по налагодженню співпраці з: Громадськими організаціями

 21. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Засобами масової інформації

 22. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Осередками політичних партій

 23. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Місцевим бізнесом

 24. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» На Вашу думку, чи виправдала себе пропорційна система під час виборів до місцевих рад?

 25. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Розвиток громадського сектору в регіоні

 26. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Як Ви вважаєте, наскільки впливовими у Вашій області є громадські організації?

 27. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Як, на Вашу думку, громадські організації області справлялись у 2006 році з вирішенням нижчезазначених завдань?

 28. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Що з переліченого має стати об'єктом першочергової взаємодії громадськості та влади?

 29. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Які об'єднання громадян можуть, на Вашу думку, найбільш ефективно представляти громадськість у діалозі з владними органами?

 30. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Які, на Ваш погляд, найбільш оптимальні форми взаємодії між громадськими організаціями та органами влади?

 31. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» На Ваше переконання, у який спосіб можливо вирішити вищезазначені проблеми на шляху ефективного діалогу громадськості та влади?

 32. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Розвиток регіонального інформаційного простору

 33. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Оцініть, будь ласка, рівень доступності об’єктивної інформації суспільно-політичного характеру для жителів Чернігівщини протягом 2006 року?

 34. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» У порівнянні з 2005 роком, в поточному році рівень об’єктивності регіональних ЗМІ в питанні суспільно-політичного інформування населення Чернігівської області змінився наступним чином:

 35. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Які засоби масової інформації є для Вас основним джерелом інформації про політичні події в Україні/регіоні?

 36. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Чию точку зору, на Вашу думку, найчастіше висловлюють засоби масової інформації (телеканали, радіостанції, газети, журнали), якими Ви послуговуєтесь?

 37. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Оцініть, будь-ласка, рівень залежності засобів масової інформації Вашого регіону від:

 38. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» На Вашу думку, чи перешкоджають органи влади в Чернігівській області діяльності засобів масової інформації, які підтримують політичні погляди опозиційних сил?

 39. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» На Ваше переконання, що необхідно зробити для поліпшення регіонального інформаційного простору?

 40. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Діяльність політичних партій в Чернігівській області

 41. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Як Ви вважаєте, наскільки впливовими були політичні партії в Чернігівській області протягом 2006 року?

 42. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» На Ваше переконання, наскільки самостійними є обласні осередки політичних партій в прийнятті рішень щодо певних суспільно-політичних дій на рівні регіону чи місцевості?

 43. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Оцініть, будь ласка, який вплив в 2006 році здійснювали регіональні осередки політичних партій на:

 44. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» Якщо Ви вирішите підтримати певну політичну партію, які чинники ляжуть в основу Вашого вибору?

 45. Номінації

 46. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» На Вашу думку, яка чернігівська громадська організація є найбільш впливовою з точки зору формування суспільно-політичної думки жителів Чернігівщини?

 47. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» На Ваше переконання, який обласний чи місцевий засіб масової інформації є найбільш авторитетним з точки зору надання об’єктивної та повної інформації про суспільно-політичну ситуацію на Чернігівщині?

 48. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” «Чернігівщина експертна-2006» На вашу думку, на даний час, яка політична сила є найбільш впливовою в області з точки зору формування суспільно-політичної думки жителів Чернігівщини?

 49. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” Дякуємо за увагу!

 50. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” Запрошуємо до співпраці!

More Related