Download
socket programoz s p ld k n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Socket programozás Példák PowerPoint Presentation
Download Presentation
Socket programozás Példák

Socket programozás Példák

91 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Socket programozás Példák

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Socket programozásPéldák

 2. write read Client / Server Session read write EOF read close close Áttekintés Client Server socket socket bind listen Connection request connect accept

 3. Select demo – Beej’s guide #include <stdio.h> #include <sys/time.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> #define STDIN 0 // file descriptor for standard input int main(void) { structtimevaltv; fd_setreadfds; tv.tv_sec = 2; tv.tv_usec = 500000; FD_ZERO(&readfds); FD_SET(STDIN, &readfds); // don't care about writefds and exceptfds: select(STDIN+1, &readfds, NULL, NULL, &tv); if (FD_ISSET(STDIN, &readfds)) printf("A key was pressed!\n"); else printf("Timed out.\n"); return 0; }

 4. Select demo – Server side … fd_set master; fd_set readfds; int maxfds = sock; FD_ZERO(&master); FD_SET(sock, &master); for(;;) { readfds = master; select( maxfds+1, &readfds, 0, 0, 0 ); for (i=0; i<=maxfds; ++i) { if (FD_ISSET(i, &readfds)) { if (i==sock) { //új kliens akar csatlakozni int conn = accept(i, …); FD_SET(conn, &master); if (conn > maxfds) maxfds = conn; } else { // meglévő klienstől kaptunk üzenetet if ((rbytes=read(i, buf, sizeof(buf)))<=0) { // hiba ha <0 , a kliens bontotta a kapcsolatot ha =0 close(i); FD_CLR(i, &master); // nem figyeljük tovább } else { // kapott üzenet feldolgozása… } } } } }

 5. Select demo – Server side … fd_set master; fd_set readfds; int maxfds = sock; FD_ZERO(&master); FD_SET(sock, &master); for(;;) { readfds = master; select( maxfds+1, &readfds, 0, 0, 0 ); for (i=0; i<=maxfds; ++i) { if (FD_ISSET(i, &readfds)) { if (i==sock) { //új kliens akar csatlakozni int conn = accept(i, …); FD_SET(conn, &master); if (conn > maxfds) maxfds = conn; } else { // meglévő klienstől kaptunk üzenetet if (rbytes=read(i, buf, sizeof(buf))<=0) { // hiba ha <0 , a kliens bontotta a kapcsolatot ha =0 close(i); FD_CLR(i, &master); // nem figyeljük tovább } else { // kapott üzenet feldolgozása… } } } } }

 6. Select demo – Server side … fd_set master; fd_set readfds; int maxfds = sock; FD_ZERO(&master); FD_SET(sock, &master); for(;;) { readfds = master; select( maxfds+1, &readfds, 0, 0, 0 ); for (i=0; i<=maxfds; ++i) { if (FD_ISSET(i, &readfds)) { if (i==sock) { //új kliens akar csatlakozni int conn = accept(i, …); FD_SET(conn, &master); if (conn > maxfds) maxfds = conn; } else { // meglévő klienstől kaptunk üzenetet if (rbytes=read(i, buf, sizeof(buf))<=0) { // hiba ha <0 , a kliens bontotta a kapcsolatot ha =0 close(i); FD_CLR(i, &master); // nem figyeljük tovább } else { // kapott üzenet feldolgozása… } } } } }

 7. Select demo – Server side … fd_setmaster; fd_setreadfds; int maxfds = sock; FD_ZERO(&master); FD_SET(sock, &master); for(;;) { readfds = master; select( maxfds+1, &readfds, 0, 0, 0 ); for (i=0; i<=maxfds; ++i) { if (FD_ISSET(i, &readfds)) { if (i==sock) { //új kliens akar csatlakozni int conn = accept(i, …); FD_SET(conn, &master); if (conn > maxfds) maxfds = conn; }else { // meglévő klienstől kaptunk üzenetet if ((rbytes=read(i, buf, sizeof(buf)))<=0) { // hiba ha <0 , a kliens bontotta a kapcsolatot ha =0 close(i); FD_CLR(i, &master); // nem figyeljük tovább } else { // kapott üzenet feldolgozása… } } } } }

 8. Select demo – Server side … fd_set master; fd_set readfds; int maxfds = sock; FD_ZERO(&master); FD_SET(sock, &master); for(;;) { readfds = master; select( maxfds+1, &readfds, 0, 0, 0 ); for (i=0; i<=maxfds; ++i) { if (FD_ISSET(i, &readfds)) { if (i==sock) { //új kliens akar csatlakozni int conn = accept(i, …); FD_SET(conn, &master); if (conn > maxfds) maxfds = conn; } else { // meglévő klienstől kaptunk üzenetet if ((rbytes=read(i, buf, sizeof(buf)))<=0) { // hiba ha <0 , // a kliens bontotta a kapcsolatot ha =0 close(i); FD_CLR(i, &master); // nem figyeljük tovább } else { // kapott üzenet feldolgozása… } } } } }

 9. Server leállítása void closeServer(int); Int main() { … signal( SIGTERM, closeServer ); … } void closeServer(int sig) { // kilőtték a szervert, //itt tudod elvégezni a leállításhoz szükséges teendőket }

 10. Server - foglalt port sock = socket(…); … int yes=1; setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &yes, sizeof(yes)); … bind(sock, …);

 11. UDP alapú kommunikáció Forrás:http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r3/index.jsp?topic=%2Frzab6%2Frzab6connectionless.htm

 12. UDP datagram socket Üzenet küldés: • intsendto(intsockfd, const void *msg, intlen, unsigned intflags,conststructsockaddr *to, socklen_ttolen); Üzenet fogadása: • intrecvfrom(intsockfd, void *buf, intlen, unsigned int flags, structsockaddr *from, int *fromlen);

 13. Extra feladat többlet pontok szerzéséhez: • Több felhasználós számológép megvalósítása • (ld. feladatok.txt)