Download
futbol sahasinda denklem z m n n ret m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FUTBOL SAHASINDA DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRETİMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
FUTBOL SAHASINDA DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRETİMİ

FUTBOL SAHASINDA DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRETİMİ

265 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FUTBOL SAHASINDA DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRETİMİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FUTBOL SAHASINDADENKLEM ÇÖZÜMÜNÜNÖĞRETİMİ ln Grubu TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 2. PROJE EKİBİ • Cevat Aslan ÖZKAN (MERKEZ YİBO- ARDAHAN) • Ahmet Onur YARDIM ( Merkez İMKB YİBO- SİİRT) • Nihat DİKBIYIK ( Güzelsu YİBO- GÜRPINAR/VAN) TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 3. AMAÇ • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözümünün oyun etkinliği ve materyal kullanımıyla kalıcı bir şekilde öğretilmesi TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 4. GİRİŞ Öğrencilerin Matematiğe Bakışı TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 5. GİRİŞ “Öğrenenler bir şeyler öğrenmek için motive oldukları zaman öğrenme için zaman ve çaba sarf etmeye, öğrenmeye ve gelecekte bu öğrendiklerini kullanmaya istek duyarlar” Malone, 1980 TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 6. GİRİŞ • “Matematikte amaç sadece öğrenilen konulardan hareketle birtakım problemlerin çözümünü bulmak değil, verilen problemlerin çözümünü ararken matematiksel kavram ve genellemelere ulaşmak olmalıdır. Öğrencilerin, matematik dersinin bir parçası olmalarını sağlamadan onları matematiğin ne kadar keyifli olduğuna ikna etmek mümkün değildir.” Köroğlu H., Yeşildere S. 2004 TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 7. GİRİŞ Bu araştırmalar sonucunda matematik anlatımında öğrencileri motive etmek, merak ve istek uyandırmak, öğrencilerin katılımını sağlamak başarıyı arttırmada önemli rol oynamaktadır. TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 8. Başarının artması, öğrencilerin katılımının sağlanması için en etkili yöntem drama yöntemidir. Drama ; bir sözcüğü , kavrama , bir yaşantıyı , bir olayı oyun veya oyunlar geliştirerek canlandırmaktır. Bireyler arası doğrudan etkileşime dayanır. Oyun , gelişimin ve büyümenin temel bir aracıdır. TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 9. Drama yöntemi öğrencilerin, • Kendini ifade edebilme yeteneğinin gelişmesini sağlar. • Öğrenilenlerin kalıcılığının oluşmasını sağlar. • Eğitim ve öğretim çalışmalarında aktif rol almasını sağlar. Altun M. Bursa-1998 TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 10. Matematik konuları arasında en temel konulardan biri denklemler konusudur. Konunun başlangıcı 6. sınıflarda başlamaktadır. Bu konunun anlaşılmaması daha ileriki konularda; denklem çözme problemleri, fen ve teknolojide bazı konularda zorluk oluşturmaktadır. Konunun daha zevkli ve akılda kalıcı olarak öğretilmesi için en etkili yöntem oyun ve drama yöntemidir. TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 11. Denklemler konusunun anlatımı 6. sınıf MEB ders kitabında terazi sistemi üzerinde modelleme yoluyla anlatılmaktadır. Bu anlatım öğrenciler için yeterli motivasyonu sağlamamaktadır. TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 12. MATERYAL VE YÖNTEM Denklemler konusunun anlaşılabilmesi için bir oyun oluşturulmuştur. Oyun öğrencilerin genel bilgisi olan futbol üzerine tasarlanmıştır. Oyunda oyuncular yüzleri değişik renklerde olan iki farklı şekilden oluşmuştur. TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 13. Oyuncular farklı şekillerdedir. Şekillerin bir yüzü siyah, diğer yüzü beyaz renklerden oluşmaktadır. TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 14. Oyunun Kuralları • Aynı şekildeki oyuncular aynı tarafta olmalıdır. TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 15. Oyunun Kuralları • Şekiller rakip takımın sahasına geçtiğinde renk değiştirirler. TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 16. Oyunun Kuralları • Bir yarı alanda farklı renkteki iki oyuncu olduğunda bu iki farklı rengi oluşturan kişi rakibe gol atmış sayılır. GOOOLLLL Karşıya atma işlemleri bittiğinde bir yarı alanda aynı şekilli zıt renkli iki şekil varsa bunu oluşturan kişi rakibe gol atmış sayılır. TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 17. Oyunun Kuralları • Golü atan takım oynamaya devam eder. • Oyunun sonunda her iki tarafta da hiçbir şey kalmamışsa takımlar denktir demektir. • Tarafların her ikisinde de aynı şekil ve zıt renkli şekiller kalmayana dek oyuna devam edilir.

 18. Oyunu Açıklayalım Verilen şekillerden daire şeklinde olanlar bilinmeyeni Kare şeklindekiler ise her biri 1 sayısını Siyah renk negatif (-), beyaz renk ise pozitif (+) sayıları Orta saha çizgisi denklemde eşittiri (=) temsil etmektedir. TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 19. 1 1 Bir denklemin oyunla beraber çözümünü anlatalım: Denklem: 3x+5=2x-3 İlk olarak oyunu başlatmadan önce denkleme göre modelleme yapılır. Sonra iki öğrenci seçilerek yazı-tura yöntemiyle oyuna ilk başlayacak kişi seçilir. X 1 1 1 X X -1 -1 X -1 X TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 20. 1 1 Oyunun birinci ve ikinci kuralı gereği aynı şekiller aynı tarafta toplanmalı ve karşı tarafa geçen şekil renk değiştirir. Bu işlem iki tarafta da farklı şekil yapılmayana kadar devam edilir. Denklemde de yaptığımız gibi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa toplanacaktır. -X X 1 1 1 -X X X -1 -1 -1 X -1 X -1 TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 21. -X X -X X X -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Şekillerin karşı taraflara atılması sonucunda oyun bu hale gelmektedir. Şimdi golleri atma zamanı… TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 22. -X X -X X X -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Oyunun üçüncü kuralı gereği aynı alanda şekilleri aynı renkleri farklı olan iki şekil varsa bunu oluşturan kişi gol atmış demektir. Zıt işaretli terimler birbirini yok eder. TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 23. Artık oyun sonuçlandı… Denklemlere göre x = -8 olduğu bulunur. X -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 24. SONUÇLAR Futbol sahasında denklem çözümü oyunuyla, konu öğrencilerin de aktif rol oynayacağı, yaşayarak öğrenebileceği ve öğrencilerin öğrenirken zevk alabileceği bir oyun oluşturulmuştur. Oyun sayesinde konu daha basit ve karmaşık yapısından kurtulmuştur. Öğrencinin kazanabilmesi için ilk başta hangi tarafı seçeceğine çok iyi karar vermelidir. Bu da bir durum karşısında öğrencide yorumlama ve pratik düşünme yeteneğini geliştirebilir. TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 25. ÖNERİLER • Oyun materyal yardımıyla oynanabileceği gibi sınıfta iki öğrenci grubu oluşturulmasıyla da oynanabilir. Öğrencilere iki yönü de farklı renkte olan iki farklı şekil takılır. Bundan sonra oyunun adımları takip edilerek iki öğrenci yerine daha fazla öğrenci aktif hale getirilebilir. • İleriye dönük olarak rasyonel ifadeli denklemlerde de bu oyun geliştirilebilir. • İkinci dereceden denklemler için de bir oyun geliştirilebilir. TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 26. Değerli Yardımlarını Ve İlgilerini Eksik Etmeyen Prof. Dr. İrfan ŞİAP Doç. Dr. Ünal UFUKTEPE ve Tüm arkadaşlara TEŞEKKÜRLER… TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2

 27. KAYNAKÇA • Altun M., Matematik Öğretimi Bursa-1998 • http://www.egitim.gov.tr Haziran-2009 • http://www.math-videos-online.com/solving-equation-games.html Haziran-2009 • http://www.projeokulu.net Haziran-2009 • Köroğlu H., Yeşildere S., İlköğretim Yedinci Sınıf Matematik Dersi Tamsayılar Ünitesinde Çoklu Zeka Teorisi Tabanlı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi 2004 • Malone, T. W. What makes things lun to learn? A study of intrinsicaııy motivating computer games. California: PaloAlto Research Center 1980 • MEB 6. sınıf ders kitabı 2009 TUBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYI 2009-2