Türkiye’de ve Dünyada Uzaktan Eğitim Veren Kurumlar - PowerPoint PPT Presentation

t rkiye de ve d nyada uzaktan e itim veren kurumlar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Türkiye’de ve Dünyada Uzaktan Eğitim Veren Kurumlar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Türkiye’de ve Dünyada Uzaktan Eğitim Veren Kurumlar

play fullscreen
1 / 71
Türkiye’de ve Dünyada Uzaktan Eğitim Veren Kurumlar
788 Views
Download Presentation
fairly
Download Presentation

Türkiye’de ve Dünyada Uzaktan Eğitim Veren Kurumlar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Türkiye’de ve Dünyada Uzaktan Eğitim Veren Kurumlar

 2. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi(UZEM) 2010 yılında kurulmuştur. • http://www.uzem.yildiz.edu.tr/

 3. İÇERDİĞİ PROGRAM TÜRLERİ • Ortak Derslerin Uzaktan Eğitimle Verilmesi • Sertifika Programları

 4. ORTAK DERSLER KAPSAMINDA VERİLEN EĞİTİMLER • Türkçe 1-2 • Yabancı Dil (ingilizce) 1-2 • Atatürk İnkilaplarıVe İnkap Tarihi 1-2

 5. ORTAK DERSLERE NASIL KAYIT OLUNUR ? • YTÜ Lisans ve Önlisansöğrencileri Ders Ekle/Sil zamanında USİS sistemi üzerinden dersin uzaktan eğitimle verilen grup numarasını ekler. Daha sonra bankaya ücret yatırılır. • Uzaktan eğitim gruplarından aldığınız her bir ders için bankaya yatırılması gereken ücret 25 TL’dir. • Ödeme Yapılacak Banka-Hesap Bilgileri; • Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi (şube kodu529) • IBAN: TR 2000 0100 0529 4478 4684 5282 • Uzaktan Eğitimde Sınavlar Davutpaşa ve Beşiktaş’daki dersliklerde yapılmaktadır.

 6. SERTİFİKA KAPSAMINDA VERİLEN EĞİTİMLER • Web Uygulamaları Geliştirme Eğitimi • Kurumsal Performans ve E-öğrenme Tasarımı • SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimi • MATLAB eğitimi • AUTOCAD ve 3DS Max Eğitimi • Web Yazılım Uzmanlığı – PHP Eğitimi • Programlama Uzmanlığı Eğitimi • İngilizce Eğitimi • Bilişim Teknolojileri Sertifika Programı • Web Yazılım Uzmanlığı –ASP.NET Eğitimi • PYTHON ile Programlama Eğitimi

 7. SERTİFİKA PROGRAMLARINA NASIL KAYIT OLUNUR • Kayıt için gerekli belgeler; • Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma ya da öğrenci belgesi/kimliği) • Nüfus cüzdanı fotokopisi • Ödeme dekontunun kopyası (Havele veya EFT çıktısıda olabilir) • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu.

 8. YIldIzTeknİkÜniversİtesİ Uzaktan EğİtİmMerkezİndeKullanIlanSİstemler • Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim) • Asenkron Uzaktan Eğitim • Sanal sınıf aktiviteleri • LMS olarak moodle kullanılmaktadır. • Sanal Sınıf Uygulamaları içinde perculus Kullanılmaktadır. • http://eders.yildiz.edu.tr • http://lms.yildiz.edu.tr/

 9. İstanbul Ünİversİtesİ • İstanbul Üniversitesinde Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi(İSUZEM) 2009yılında kurulmuştur. • http://uzaktanegitim.istanbul.edu.tr/

 10. İçerdİğİ Program Türlerİ • Ön lisans  • Lisans • Lisans Tamamlama • Yüksek lisans • Sertifika

 11. Lisans Ön Lisans • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri • Ekonometri • Gazetecilik • Halkla İlişkiler ve Tanıtım • İktisat • İşletme • Maliye • Radyo TV ve Sinema • Türk Dili ve Edebiyatı • Tarih • Bilgi ve Belge Yönetimi • Dış Ticaret • Bankacılık • Sigortacılık

 12. Lisans Tamamlama : İlahiyat Yüksek Lisans • Enformatik • Sermaye Piyasası Uzmanlığı • Finansal Ekonometri  • Müze Yönetim Bilim Dalı • Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Bilim Dalı • Uluslararası İşletmecilik 

 13. NASIL KAYIT OLUNUR ? • Lisans ve Ön Lisans Programları için yerleştirmeler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. • Ön lisans, Lisans programlarına başvuru yapabilmek için ÖSYM sınavlarına girmek ve yeterli taban puanı almak gereklidir. • Lisans Tamamlama Programına kayıt olabilmek için DGS sınavına girmiş olmak ve Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi İlahiyat Ön lisans Programı veya İlahiyat Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak ya da bir örgün ilahiyat programının ilk iki yılını tamamlayarak Sosyal Bilimler Ön lisans Diploması almış olmak gerekir. • Yüksek Lisans Programlarına başvurular İÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü’ne yapılması gerekir.

 14. Sertifika program türü • Cisco Networking Academy • Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları

 15. SertİfİkaProgramIna Başvuru KoşullarI • Eğitimlere öğrenciler (yüksek lisans ve doktora dâhil), kamu ve özel sektörde çalışanlar katılabilir. Başvuracak adaylarda herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

 16. İstanbul Ünİversİtesİ Uzaktan EğİtİmMerkezİndeKullanIlanSİstemler • Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim) • Asenkron Uzaktan Eğitim • Sanal sınıf aktiviteleri için Adobe Connect kullanılmakta • http://oys.istanbul.edu.tr/login/

 17. FatİhÜnİversİtesİ • Fatih Üniversitesinde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (FUZEM) 2011 yılında kurulmuştur. • http://ulearn.fatih.edu.tr/

 18. İçerdİğİ Program Türlerİ • Ön lisans  • Lisans • Lisans Tamamlama • Yüksek lisans

 19. Ön Lİsans Lisans • Adalet • Bilgisayar Programlama • Çocuk Gelişimi • İşletme Yönetimi • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları • Lisans Tamamlama : Uluslararası Ticaret

 20. NasIlKayIt Olunur • Ön Lisans, Lisans • Uzaktan eğitim programlarına öğrenci kabulünde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçları esas alınır. Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, LYS sonrasında Üniversitemizin LYS puanına göre öğrenci alan programlarını tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri hâlinde, Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar. • Lisans Tamamlama • İki yılık ön lisans programı mezunu öğrencilerin, dört yıllık lisans programlarına devam ederek lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaya yönelik bir sistemdir. Dikey geçiş için öğrencinin, iki yıllık bir ön lisans programından mezun durumda olması ve DGS sonucuna göre ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilmiş olması gerekmektedir.

 21. Yüksek Lİsans • Biyoetik(Tezsiz,Türkçe) • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları(Tezsiz, Türkçe) • Finans(Tezsiz,Türkçe) • İşletme(Tezsiz,Türkçe) • İşletme(Tezsiz,İngilizce) • Matematik(Tezsiz,Türkçe) • Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi(Tezsiz,Türkçe) • Siyaset Bilimi(Tezsiz,Türkçe) • Türk Dili ve Edebiyatı(Tezsiz,Türkçe) • Uluslararası İlişkiler(Tezsiz,Türkçe) • Uluslararası Ticaret(Tezsiz,Türkçe) • Uluslararası Ticaret(Tezsiz,İngilizce) • Yerel Yönetimler(Tezsiz,Türkçe)

 22. Yüksek LİsansKayIt • ÖN BAŞVURU EVRAKLARI • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi • Birinci öğrenci alımı başvurularında, son dönemine devam etmekte olan • lisansöğrencilerinden, başvuru esnasında değil kesin kayıtlarda sunmaları istenecektir. • Birinci öğrenci alımı başvurularında, tez savunmasını yapmış ancak henüz mezun olmamış yüksek • lisans öğrencilerinden, başvuru esnasında değil kesin kayıtlarda sunmaları istenecektir. • Not Belgesi (Transkript) Fotokopisi • ALES, GRE veya GMAT sonuç belgelerinden birinin aslı veya noter tasdikli sureti (Özel Öğrenci statüsünde başvuran adaylardan ALES belgesi istenmeyecektir. • ÜDS/KPDS/TOEFL Sınav Sonuç Belgesinin aslı • 2 adet referans mektubu (Doktora öğrencileri için) • Doktora Öğrencileri için Niyet Mektubu (Öğrencinin doktora amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı mektup) • Yüksek Lisans Tezinin Kopyası

 23. FatİhÜnİversİtesİ Uzaktan EğİtİmMerkezİndeKullanIlanSİstemler • ULEARN öğretim yönetim sistemi, Fatih Üniversitesi'nin Uzaktan Eğitim platformudur.  • Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim) • Asenkron Uzaktan Eğitim • Sanal sınıf aktiviteleri • http://ulearn.fatih.edu.tr/?

 24. Amasya Ünİversİtesİ • Amasya Üniversitesinde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AUZEB) 2011 yılında kurulmuştur. • http://uzem.amasya.edu.tr/

 25. İçerdİğİ Program Türlerİ • Ön lisans   • Yüksek lisans

 26. Ön Lisans • Bilgi Yönetimi • Çocuk Gelişimi • Yaşlı Bakım • İnternet ve Ağ Teknolojileri • Mekatronik • Elektrik Ortak Dersler(LİSANS ve ÖNLİSANS) • Türk Dili • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi • İngilizce • İletişim

 27. Yüksek Lİsans • Sınıf Öğretmenliği(Tezsiz)

 28. NasIlKayIt Olunur ve Ücretler • Ön Lisans, Lisans • Programlar, 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlayacaktır. 4702 Sayılı Kanun uyarınca meslek liselerinden sınavsız geçiş yapılabilmektedir. Genel liselerden mezun olanlar ise YGS-1 puan türü ile başvuru yapabilmektedir • Önlisans Programları için Uzaktan eğitim ve öğretim için öngörülen ücret, ilgili yıl için Bakanlar Kurulunun belirleyeceği İkinci Öğretim harç ücretiyle denk olacaktır.(2012-2013 yılı MYO ikinci öğretim dönemlik harç ücreti 385 TL idi.) Bunun dışında her hangi bir ücret talep edilmeyecektir. • Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Uzaktan eğitim ve öğretim için öngörülen ücret, ilgili yıl Üniversite senatosunun belirleyeceği ücret olacaktır.(2012-2013 yılı Tezsiz Yüksek Lisans dönemlik harç ücreti 750 TL)

 29. Amasya Ünİversİtesİ Uzaktan EğİtİmMerkezİndeKullanIlanSİstemler • Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim) • Asenkron Uzaktan Eğitim • Sanal sınıf aktiviteleri • http://eders.amasya.edu.tr/portal/ • http://www.myenocta.com/amasya/akademik50/aspx/common/login_input.aspx

 30. Ahmet YesevİÜnİversİtesİ • Ahmet YeseviÜniversitesinde Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜRTEP) 2002 yılında kurulmuştur. • http://www.yesevi.net/#!akademik-programlar

 31. İçerdİğİ Program Türlerİ • Ön lisans  • Lisans • Yüksek lisans

 32. Ön Lisans • Bilgisayar Programlama Lisans • Yönetim Bilişim Sistemleri • Bilgisayar Mühendisliği • Endüstri Mühendisliği • Bilgisayar ve Öğretim • Teknolojileri Öğretmenliği

 33. Yüksek Lİsans • İşletme • Yönetim Bilişim Sistemleri • Bilgisayar Mühendisliği • Sağlık Kurumları İşletmeciliği • Yönetim ve Organizasyon • Eğitim Yönetimi ve Denetimi • Yerel Yönetimler • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Yeni) • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme(Yeni) • Turizm İşletmeciliği (Yeni)*

 34. PekİNasIlKayIt Olunur • Ön Lisans, Lisans • Üniversitemiz Uzaktan eğitim Ön Lisans Programına ÖSYM tarafından YGS sonucuna göre Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. • Lisans • Üniversitemiz Uzaktan eğitim Lisans Programlarına ÖSYM tarafından DGS, YGS, ve LYS sonuçlarından uygun olanına göre Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. • Yüksek Lisans • Yüksek Lisans Programlarımızda eğitim süresi toplam 3 dönemden oluşmaktadır. (Tüm programlarımız tezsizdir.)

 35. Ahmet YesevİÜnİversİtesİ Uzaktan EğİtİmMerkezİndeKullanIlanSİstemler • Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim) • Asenkron Uzaktan Eğitim • Sanal sınıf aktiviteleri • http://turtep.yesevi.edu.tr/ogrenci/index.php

 36. AkdenİzÜnİversİtesİ • Akdeniz Üniversitesinde Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZEM) 2010 yılında kurulmuştur.

 37. İçerdİğİ Program Türlerİ • Ön lisans  • Sertifika

 38. Ön Lİsans • TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ • MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 

 39. Sertİfİka • Turizm ve Otelcilik Sertifikası Programı

 40. NasIlKayIt Olunur • Programımıza girmeye hak kazandığınız ilk yıl yeni kayıt işlemlerinizi gerçekleştirmek için Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na bizzat başvurmanız gerekmektedir. Sonraki dönem kayıtları tamamen internet üzerinden yapılmaktadır. • Öğretiminizin tüm aşamalarına bulunduğunuz yerden devam edebilmeniz için tüm alt yapı AKUZEM tarafından oluşturulmuştur. Bu şekilde Antalya’ya gelmenize gerek yoktur. Sadece dönem sonunda yapılan yarıyıl sonu sınavları için bizzat Antalya’ya gelmeniz gerekmektedir. • Ek kontenjandan kayıt olan öğrencilere telafi eğitimi yapıyor musunuz? Ara sınavları ne zaman yapıyorsunuz? • ÖSYM tarafından yerleştirilip üniversitemize ek yerleştirmeyle kayıt olan öğrencilerimize • telafi dersleri yapılmaktadır. Ara sınavları, daha önce yapılmışsa, ilgili fakülte, • yüksekokul, meslek yüksekokul ve devlet konservatuvarı yönetim kurulları tarafından • yeni tarih belirlenerek (en erken 1 ay sonra), sınavları ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır.

 41. AkdenİzÜnİversİtesİ Uzaktan EğİtİmMerkezİndeKullanIlanSİstemler • Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim) • Asenkron Uzaktan Eğitim • Sanal sınıf aktiviteleri • http://moodle.akdeniz.edu.tr/moodle/ • http://www.onlinetipegitimi.com/#

 42. Anadolu Ünİversİtesİ • Anadolu Üniversitesinde Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi 1998 yılında kurulmuştur. • http://ue.anadolu.edu.tr/

 43. İçerdİğİ Programlar • Ön lisans  • Yüksek lisans • Sertifika

 44. Ön Lİsans • Bilgi Yönetimi Ön lisans Programı • Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön lisans Programı • Eczane Hizmetleri Ön lisans Programı • Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ön lisans Programı • Kimya Teknolojisi Ön lisans Programı • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ön lisans Programı • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön lisans Programı • Önlisans programları internet sayfası

 45. Yüksek Lİsans • Konaklama İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Programın web sitesi) • Anadolu-SUNY, ESC e-MBA (çift diploma, StateUniversity of New York ve EmpireStateCollage ortaklığı ile)(Programın web sitesi) • Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocukların Öğretmenliği(Programın web sitesi) • Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı

 46. SertİfİkaProgramlarI Genel Muhasebe Pazarlama Yönetimi Perakendeciliğe Giriş Büro Yönetimi Hukuk Sekreterliği İşletme Sekreterliği Yönetici Asistanlığı İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama Tıp Sekreterliği Temizlik Hizmetleri Yönetimi Vergi Uygulamaları Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Ekonomi Catering Hizmetleri İşletmeciliği Dış Ticaret Uzmanlığı Muhasebe ve Yönetim • Perakendecilik • İşletmecilik • Pazarlama • Girişimcilik • Finansal Yönetim • Bankacılık • Maliyet Muhasebesi • Yönetim Muhasebesi ve Karar Destek Sistemleri • Finansal Analiz • Finansal Muhasebe • Muhasebe Bilgi Yönetimi • Yönetim ve Organizasyon

 47. Sertifika Programları • Turkcell Mağazada Pazarlama Yönetimi • Batı Avrupa Perakendecilik • Batı Avrupa Pazarlama • Batı Avrupa Girişimcilik • Batı Avrupa Perakendeciliğe Giriş • Batı Avrupa Yönetim ve Organizasyon • Türkçe Sertifika Programı • Kurumsal Kaynak Planlaması Uzmanlığı • İş Yaşamı ve Hukuku • Kurumsal İletişim • Turizm • İngilizce (A1 Düzeyi) • İngilizce (A2 Düzeyi) • Turkcell Perakendeciliğe Giriş • Turkcell Perakendecilikte Müşteri • Turkcell Perakende Mağaza Yönetimi

 48. NasIlKayIt Olunur • Programlara kayıt yaptırmak için gereken taban puan nasıl belirlenecek Öğrencilerin yukarıdaki programlara kayıt yaptırabilmeleri için 2012 ÖSYS sınavına katılmış olmaları, sınavdan EA puan türünde 145 ve üstü puan almış olmaları ve ÖSYM tarafından kendilerine verilen formlarda tercihlerini yaparken bu bölümü seçmeleri gerekmektedir. Programa, eşit ağırlıklı puan sıralamasında en yüksek puanı alan 100'er öğrenci kabul edilecektir. • Başvuru koşulları nedir?Tüm başvuru koşulları ÖSYS yerleştirme kılavuzunda yer alacaktır. • Uzaktan eğitim yolu ile alınan diploma ile örgün eğitimle alınan diplomada ve statüde bir fark olacak mı?Uzaktan eğitim diploması ile örgün eğitim diploması arasında herhangi bir statü farkı bulunmamaktadır.

 49. KullanIlansİstem • Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim) • Asenkron Uzaktan Eğitim • Sanal sınıf aktiviteleri • http://www.akillisinif.anadolu.edu.tr/

 50. Ankara Ünİversİtesİ • Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) 2002 yılında kuruldu. Geçen 10 yıl içinde yürüttüğü programların sayısını arttırarak 5 önlisans, 1 lisans tamamlama, 4 tezsiz yüksek lisans, 4 sertifika ve 1 kurs programını uzaktan eğitim öğrencileri için yürütmektedir • http://uzem.ankara.edu.tr/