Common Warehouse Metamodel (CWM) - PowerPoint PPT Presentation

common warehouse metamodel cwm n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Common Warehouse Metamodel (CWM) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Common Warehouse Metamodel (CWM)

play fullscreen
1 / 14
Common Warehouse Metamodel (CWM)
263 Views
Download Presentation
farren
Download Presentation

Common Warehouse Metamodel (CWM)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Common Warehouse Metamodel (CWM) Torben Bach Pedersen

 2. Metadata Integration Using Bridges • [n*(n-1)/2] udvekslinger (uden struktureret metadata skal det gøres i hånden) • Samme argument for data vedDMs uden centralt DW Operational Data Store ETL Data Warehouse Data Mart OLAP ODS Metadata ETL Metadata DW Metadata DM Metadata OLAP Metadata BIT netværksmøde 19. september 2005

 3. Metadata Integration Using CWM Adapters • Kun n udvekslinger • Som for data med centralt DW Operational Data Store ETL Data Warehouse Data Mart OLAP ODS Metadata ETL Metadata DW Metadata DM Metadata OLAP Metadata CWM (common metamodels, interchange formats, and APIs) BIT netværksmøde 19. september 2005

 4. CWM (Common Warehouse Metamodel) • An OMG standard for metadata interchange in the data warehousing and business intelligence domain. • Provides a common language (metamodel) for describing metadata. • Provides an XML-based facility for interchanging metadata. • Provides APIs for accessing metadata. • Extends the OMG’s metamodeling architecture to include data warehousing and business intelligence domain concepts. • Supports the OMG’s model-driven approach to software specification and system integration BIT netværksmøde 19. september 2005

 5. OMG Metamodeling Architecture BIT netværksmøde 19. september 2005

 6. CWM Layered Package Architecture Warehouse Process Warehouse Operation Management Transformation OLAP Data Mining Information Visualization Business Nomenclature Analysis Object (Core+Behavioral+ Relationships) Relational Record Multi- Dimensional XML Resource Business Information Data Types Expressions Keys Index Type Mapping Software Deployment Foundation Core Behavioral Relationships Instance Object Model BIT netværksmøde 19. september 2005

 7. Table, Column and View (Rltnl) BIT netværksmøde 19. september 2005

 8. XMI Overview • XML Metadata Interchange • An XML vocabulary for • interchanging metadatain software systems • Specify a precise MOF to XML mapping • Enables automatic generation of XML documents that can be validated with generated DTDs • Allows interchange of any MOF based metamodel and corresponding models/metadata • CWM metamodel • CWM based metadata BIT netværksmøde 19. september 2005

 9. XMI Example: UML Model CarModel.xml Car make owns owner Person model <Class name=" Car "> <Class.ownedElements> drive() <Attribute name=" make "/> <Attribute name=" model "/> <Operation name=" drive "/> </Class.ownedElements> Convertible </Class> BIT netværksmøde 19. september 2005

 10. CWM facts • CWM stiftet i • IBM, Oracle, Unisys, Hyperion, Genesis, NCR, … • Initiel konkurrent: Meta Data Coalition (MDC) • BMC, Informatica, CA, NCR, Microsoft, SAS,… • Open Information Model (OIM) • Annoncerer fusion med CWM i september 2000 • Version 1.0 • Februar 2001 BIT netværksmøde 19. september 2005

 11. CWM status • Version 1.1 • Marts 2003 (nyeste) • De fleste store leverandører (vil i hvert fald gerne…) • 576 sider basisstandard • 218 sider udvidelser (IMS, COBOL, Express, Essbase,…) • Meget aktiv i 2001-2003 • Leverandører hopper på • CWM Enablement showcases 2001+2002 • Ikke meget aktivitet siden • Langsom standardiserings/adapterings process for V1.1 • SAS og Informatica er nu med på CWM vognen • Microsoft har ikke vist noget endnu BIT netværksmøde 19. september 2005

 12. CWM Leverandør support • IBM • Metadata imp/export for Warehouse Manager,DB2 UDB+Connect • Hyperion • Essbase metadata import/export • Oracle • Oracle 9i+Warehouse Builder 3i og frem • SAS • Support for CWM i SAS System 9 • Meta Integration • Meta Integration Model Bridge understøtter mange værktøjer • Business Objects • Data Integrator 6.0 data extraction and transformation værktøj • Informatica • Metadata Exchange for Data Models: bi-directional meta data exchange between Informatica Repository og CWM-baserede relationelle skemaer BIT netværksmøde 19. september 2005

 13. CWM Enablement Showcase 2001 BIT netværksmøde 19. september 2005

 14. CWM Showcase 2002 BIT netværksmøde 19. september 2005