1 / 7

7 Gün 7 Ay 7 Yıl

7 Gün 7 Ay 7 Yıl. Kalbim.gen.tr. Seni seviyorum. Şüphesiz Seni seviyorum. Sevmesem , burada durur muydum. // kalbim.gen.tr. İyi akşamlar sevgilim. M e rhaba , her şey yolunda mı ?. Bana yaz !. // kalbim.gen.tr. Sevgilim , annen telef on da. Telefon sana !. Telef OOOOn !.

Télécharger la présentation

7 Gün 7 Ay 7 Yıl

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 7 Gün7 Ay7 Yıl Kalbim.gen.tr

  2. Seni seviyorum Şüphesiz Seni seviyorum. Sevmesem, burada durur muydum.. // kalbim.gen.tr

  3. İyi akşamlar sevgilim Merhaba, her şey yolunda mı? Bana yaz ! // kalbim.gen.tr

  4. Sevgilim, annen telefonda Telefon sana ! TelefOOOOn ! // kalbim.gen.tr

  5. Tamamen aynı fikirdeyim ! Öyle düşünmüyorum ! Salak mısın sen? // kalbim.gen.tr

  6. Bu elbiseyle müthiş görünüyorsun Yeni bir elbise mi yine ? Kaç para ? // kalbim.gen.tr

  7. Sevgilim, en sevdiğin filmi aldım. Gerçekten bu filmi izleyecek misin ? Hayır, futbol Maçını izleyeceğiz! // kalbim.gen.tr

More Related