Download
mikroklima okol koly problematick lokalita n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mikroklima okolí školy Problematická lokalita PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mikroklima okolí školy Problematická lokalita

Mikroklima okolí školy Problematická lokalita

140 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Mikroklima okolí školy Problematická lokalita

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mikroklima okolí školy Problematická lokalita

  2. Pár slov o projektu • Aktivity zapadají do určitých ročníků, proto se nějakým způsobem účastnili žáci celého druhého stupně. • (6. ročníky zkoumaly vodu, 7. ročníky zkoumaly zeleň, 8. ročníky zkoumaly kvalitu ovzduší a hledaly vhodné lokality, 9. ročníky se podílely na hledání lokalit). • Vytipování vhodné lokality prováděli žáci v rámci přírodovědného praktika. • Aktivity proběhly v rámci tří projektových dnů zaměřených na určité téma. • Jeden den bylo zkoumání kvality ovzduší • Další den jsme se zabývali stavem zeleně • Poslední den byl věnován tématu voda • Vytipování vhodné lokality prováděli žáci v rámci přírodovědného praktika.

  3. Vytipování problematické lokality v okolí školy. • Jako nejproblematičtější lokality vybraly skupiny žáků a obyvatelé Karlína • Lokalitu – stavba u metra Křižíkova • Lokalitu – Rohanské nábřeží stavba za cyklostezkou • Vzhledem k tomu, že tyto lokality jsou poměrně blízko u sebe, využili jsme v aktivitách obě.

  4. Problematické lokality

  5. Dotazníky pro spoluobčany

  6. Další vytipované lokality • Křižovatka Křižíkova a Březinova ulice • Cesta pod Vítkovem • Omezení provozu na Karlínském náměstí

  7. Další oslovené objekty • MČ úřadu Praha 8, odbor životního prostředí • Nedostali jsme odpověď • Ostatní oslovení podnikatelé a 1 nezisková organizace se neozvali

  8. Kontrolní lokalita • Jednohlasně byly zvoleny Kaizlovy sady a parková zóna na Invalidovně ( v mapě vyznačena zeleně)