1 / 21

Accelererede patientforløb:

Accelererede patientforløb:. Det gælder om at bevare overblikket ”og turde lede…”. Indledning:. Præsentation Fra gammelt til nyt  Unikt at kombinere fordelene fra det accelererede koncept med den lap. teknik. Gevinst for patient - teamet - økonomisk.

felice
Télécharger la présentation

Accelererede patientforløb:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Accelererede patientforløb: Det gælder om at bevare overblikket ”og turde lede…”

 2. Indledning: • Præsentation • Fra gammelt til nyt  • Unikt at kombinere fordelene fra det accelererede koncept med den lap. teknik. • Gevinst for patient - teamet - økonomisk. • Hvorfor er det så svært at implementere – hvad skal der til? Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

 3. Hvad skal der til for at det lykkes? Synligledelse • Alle skal være med. • Ingen succes, uden ”bagerste togvogn” er med. • Tværfagligt samarbejde. • Revision af tidligere regimer. • Standarder for pleje og behandling. • Standard plejeplaner. Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

 4. Hvad er det accelererede forløb? Pakkeløsning – Alt planlagt Fjerner spild for patienten • Kært barn mange navne. • Acc. patientforløb = ikke synonymt med mere hurtighed end sikkerhed og kvalitet. • MEN – det er kommet for at blive - det giver; • Større patient tilfredshed. • Øger aktiviteten • Nedsætter ventelister. • Giver større glæde og personaletilfredshed. Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

 5. Hvad er det accelererede forløb: • Definition: Tværfagligt organiseret forløb. • Resultat: Smerte og risikofrie forløb. • Gevinst:Evidens ved hele ”pakkeløsningen”: • Færre komplikationer • Kortere indlæggelsestid Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

 6. Accelererede forløb – Pakkeløsning: Accelererede operationsforløb: Præop. information Stress reduktion Smerte behand. Mobili-sering Ernæring / proteindrik Nedsat komplikationsrisiko og rekonvalescens Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

 7. Accelererede forløb – Præoperativt: • Grundig information med patient /pårørende i afdelingen. • Gennemgang af indlæggelsesforløb, mobilisering, ernæring, udskrivelse - herunder inddragelse af netværk. • Patientinformation, pjece vedr. proteintilskud, recept udleveres. Patienten opfordres til at være aktiv og medansvarlig. Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

 8. Accelererede forløb – Operationsdagen: • Optimeret anæstesi og smertebehandling (Zofran / Fortecortin) • Skånsom kirurgi. • Fast mobiliseringsregime. • Fast kostregime incl. proteindrik. • Ved smerter gives tbl., ikke I.V. Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

 9. Accelererede forløb – 1. postoperative dag: • Fjerne drop, dræn, kath. • Brusebad. • Mobiliseres i alt 8 timer + gåture. • Almindelig kost, drikke 1.5 – 2 liter inkl. 3 proteindrikke. • Planlægge udskrivelse til over middag, eller næste formiddag. • Pårørende opfordres til at være med ved stuegang. Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

 10. Accelererede forløb – 2. postoperative dag: • Patienten fortsætter fra dagen før.. • Patienten udskrives inden middag. • ”Netværk” inddrages. • Sikre at patienten er velbefindende, ikke har morfika krævende smerter, fri vandladning og normale tarmlyde eller flatus. • At patienten ved hvad der venter derhjemme…. Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

 11. Accelererede forløb – Opfølgning: • ”Livline” i afdelingen. • ”Ad hoc” ringes patienter op ca.4dag hvis patienten kan have glæde af dette. • Telefon interview 10-14 postoperative dag. • Spørgeskema fra patient 30 postoperative dag. Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

 12. Kommer det af sig selv? Nej - traditioner skal udryddes. • Lederne skal gå forrest. • Det kræver udarbejdelse samt undervisning ift.: • Materiale til Anæstesi, Sygepl.,læger, sekr. • Materiale til praksis læger, hjemmeplejen. • Metodebog. • PR. ”Alle snakker…” • Standardplejeplaner. Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

 13. Systematisk dokumentation af observationer, undersøgelser, pleje og behandling. Mere tid til patientkontakt. Målrettet pleje. Oplæringsredskab til nyt personale i afdelingen. Kvalitetssikrings redskab (DKM), patienttilfreds us. Hvorforstandardplejeplan? Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

 14. Organisationen/logistik: • Ledelsesforankring. • Kræver ændring af ressourcer /normering. • Ændring af operationsdagene. • Ændring af fysiske forhold – der kræses for patienten. • Kontinuitet i forløbet. Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

 15. Indsatsområder: • Lederen skal bane vejen! • Introduktion til alle involverede i det accelererede forløb. • Teamtanken udvides, præ og postoperativt. • Lederen og teamet har en nøglerolle. Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

 16. Væsentlige fund: Mening er nøglen til succes • Vi skal kunne se en mening med ”det nye". • Kræver at ledelsen er synlig og viljefast. • Det kræver øget kompetencer samt opkvalificering. • Spændingsfelt mellem nærvær og effektivitet. • Vi har set lyset!! Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

 17. Væsentlige fund: • Giver sammenhold på tværs af faggrupper. • Det kræver ildsjæle. • Det kræver at lederne går forrest. • Sekundært giver det acceleration til andre patientgrupper. Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

 18. Konklusion: • JA, det er muligt at kombinere… • JA, patienten er tilfreds med forløbet.. • JA, patienten er tryg og velinformeret både før, under og efter…, • Og NEJ det går ikke for stærkt. Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

 19. Fremtidige udfordringer: • Hurtigere udbredelse af de gode eksempler.. • Vi ved, hvad vi skal, hvorfor gør vi det så ikke? • Det går langsomt… trods evidens.. • Det er her synlig ledelse bliver altafgørende  Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

 20. Fremtidige udfordringer: ”Bare kom i gang, det er ikke så svært”!!Er vi på vej mod det sengeløse hospital?? Hvorfor ikke ambulant? Hvorfor ikke 1 døgns forløb? Hvorfor ikke 2 døgns forløb? Tradition er måske den største begrænsning Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

 21. Spændende?????: Læs mere på web site: www.sygehusviborg.dk www.periopsygepleje.rh.dk www.periopnursering.dk www.postoppain.org GOD FORNØJELSE!!!/ SPØRGSMÅL? Afdelingssygeplejerske Mette Jakobsen, Regionshospitalet Viborg, Urologisk afsnit U08

More Related