Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEJARAH TINGKATAN 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEJARAH TINGKATAN 1

SEJARAH TINGKATAN 1

498 Views Download Presentation
Download Presentation

SEJARAH TINGKATAN 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SEJARAH TINGKATAN 1 BAB9 WARISAN KESULTANAN MELAYU

 2. BAB 9 :WarisanKesultanan Melayu Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Sistem Perundangan WARISAN KESULTANAN MELAKA Kegiatan Ekonomi Sosiobudaya

 3. 9.1 Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran 9.1.2: Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri Sembilan 9.1.1: Sistem pemerintahan dan Pentadbiran Negeri-negeri Melayu

 4. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran

 5. Sultan • -Pemerintah tertinggi • -Berkuasa mutlak • -Mempunyai daulat • -Ada keistimewaannya yang • tersendiri • 1.Penggunaan bahasa istana • 2.Penggunaan warna • 3.Cop mohor diraja • 4.Alat muzik tradisional • 5.Penggunaan alat-alat • kebesaran • -Penderhaka akan mendapat • tulah

 6. b) Pembesar Peringkat Negeri / Daerah -Menjaga & mengekalkan keamanan -Memungut cukai -Menyerah hasil/cukai kepada sultan -Menyediakan tenaga buruh -Membekalkan tenaga tentera -Mempertahankan kedaulatan negeri -Menghadap sultan dan melaksanakan istiadat menjunjung duli

 7. c) Pentadbiran Peringkat Kampung i- Ketua Kampung ialah penghulu @ penggawa Tugasnya: - orang perantaraan di antara pembesar daerah dan rakyat - tidak bergaji, hasil cukai dari orang kampung sebagai sumber pendapatan. ii- Peranan Ketua Kampung i. Memungut cukai ii. Membekalkan tenaga tentera iii.Mendapat tenaga buruh untuk sultan iv.Memastikan seluruh rakyat di kampungnya taat setia kepada sultan sambungan…..

 8. Golongan yang penting di kampung

 9. Latihan Pengukuhan • Lambang kedaulatan • Memiliki kesempurnaan, kebolehan dan keistimewaaan Raja atau Sultan 1. Sultan atau raja perlu memiliki ciri-ciri di atas kerana A Dihormati rakyat B Dipuja oleh rakyat C Disanjung oleh rakyat D Dikenang oleh rakyat c 2. Yang manakah antara berikut merupakan alat kebesaran diraja I keris II tombak III pedang IV lembing A I dan II B II dan III C II dan IV D I dan IV D Sambungan……

 10. Sila klik • Di antara berikut yang manakah merupakan tugas seorang • pembesar dalam sistem pentadbiran masyarakat Melayu tradisional • I menjaga dan mentadbir kawasan jajahan • II memastikan setiap rakyat taat setia kepada sultan • III menyediakan tenaga kerja untuk sultan • IV memungut cukai di kawasan jagaan masing-masing • A I, II, dan III • B I, II dan IV • C I, III dan IV • D II, III dan IV c

 11. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri Sembilan

 12. Yamtuan Besar • -Pemerintah tertinggi di Negeri Sembilan • Yang Dipertuan Besar • Ketua Negeri

 13. Undang • Ketua Luak / Luhak • Tugas utama memilih Yamtuan Besar • Ada 4 orang Luak (Sg. Ujong, Rembau, • Jelebu, dan Johol)

 14. LEMBAGA • Ketua suku • Peranannya • i. memilih undang • ii.menjaga keamanan dan keselamatan • iii.Menyelesaikan pertelingkahan antara suku • iv.Menguruskan pembahagian harta pusaka • v. Orang perantara antara anggota sukunya • dengan Undang

 15. Buapak -Ketua perut -Setiap anggota perut adalah anak buah -menjadi tempat rujukan soal yang berkaitan dengan adat dan hukum

 16. Cara Pemilihan Pemimpin Yamtuan Besar Undang Lembaga Buapak Anak buah

 17. Alat-alat Kebesaran Diraja Negeri Sembilan Lambang kekuasaan dan pengesahan Yang Dipertuan Besar

 18. Latihan Pengukuhan • Siapakah yang menjadikan pemerintahan tertinggi di Negeri • Sembilan • A Raja • B Buapak • C Pembesa • D Yamtuan Besar D 2. ‘Lembaga’ antara struktur dalam pentadbiran di Negeri Sembilan. Antara berikut yang manakah tugas ‘Lembaga’? I memilih Undang II menjaga keamanan III mengetuai pentadbiran IV menyelesaikan masalah antara suku A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV B

 19. 9.2: Sistem Perundangan Kerajaan Melayu Sistem perundangan berasaskan undang-undang adat dan undang-undang bertulis

 20. Undang-undang Adat • Undang-undang adat ialah peraturan yang berlandaskan amalan kebiasaan dan dihafal turun-temurun • Dua jenis undang-undang iaitu Adat Perpatih dan Temenggung

 21. Undang-undang Bertulis • Undang-undang bertulis merupakan himpunan peraturan, larangan, dan adat istiadat dalam bentuk bertulis • Negeri Johor. Perak dan Pahang mempunyai undang-undang yg hampir sama dengan Melaka kerana negeri-negeri tersebut merupakan jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka

 22. Undang-undang tersebut ialah • Hukum Kanun Melaka • Undang-undang Laut Melaka • Undang-undang Pahang • Undang-undang Kedah • Undang-undang Perak

 23. Soalan Pengukuhan 1. Bagaimanakah undang-undang adat dikekalkan? A Ditulis dan dibukukan B Dihafal secara lisan C Diajar secara tulisan D Diamanahkan kepada orang tertentu C • Antara berikut yang manakah tergolong sebagai • undang- undang adat? • I Adat perpatih • II Adat Melayu • III Adat tradisional • IV Adat temenggung • A I dan II • B II dan III • C III dan IV • D I dan IV

 24. Klik 3. Apakah unsur yang terkandung dalam hukuman dan undang- undang yang digubal oleh kerajaan Melayu? I Nasihat II Pengajaran III Pencegahan IV Hukuman A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV A

 25. 9.3 Kegiatan Ekonomi di Negeri-negeri Melayu Pertanian Perikanan Kraf Tangan Perlombongn Sistem percukaian Sitem Serah Sistem Kerah Perdagangan Timbangan, sukatan, dan ukuran Pengangkutan

 26. Pertanian • Jenis tanaman sebagai sumber makanan yang penting seperti • Padi Sawah • Padi huma • Sayur-sayuran • Buah-buahan • Ubi • Kawasan utama pertanian lebih tertumpu di kawasan berhampiran sungai kerana • Tanahnya subur • Mudah mendapatkan sumber air. ( Terusan Wan Mat Saman) • Antara kawasan utama penanaman padi ialah • Delta Sungai Kedah • Delta Sungai Kelantan

 27. Pertanian Jenis Tanaman Kawasan padi Delta Sungai Kedah Delta Sugai Kelantan

 28. Peralatan Pertanian

 29. Serkap Perikanan Bubu 1. Peralatan Traditional Tanggul Tangguk

 30. Contoh Alatan Menangkap Ikan

 31. Penggunaan Peralatan ini menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai kemahiran menangkap ikan. • Hasil tangkapan akan diperdagangkan kerana mendapat permintaan yang tinggi 4. Lebihan tangkapan pula akan dibuat Keropok Ikankering Budu Belacan

 32. Kraf Tangan Menenun songket Membuat senjata (Keris) Masyarakat Melayu mahir dalam Barangan perhiasan daripada emas dan perak

 33. Perlombongan • Hasil perlombongan yang terdapat di Tanah Melayu ialah seperti Bijih timah • dan emas. • 2. Kawasan utama perlombongan bijih timah adalah seperti berikut :-

 34. Mendulang Melampan Lombong Siam 3. Kemahiran melombong Bijih timah yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisional

 35. Sistem Percukaian

 36. 2. Cukai merupakan sumber pendapatan pemerintah 3. Sungai merupakan jalan perhubungan dan pengangkutan utama serta tempat kegiatan memungut cukai 4. Cukai juga melambangkan kekuasaan seseorang pembesar di kawasannya.

 37. Sistem Serah • Rakyat menyerahkan sebahagian daripada hasil tanaman kepada pemerintah menyediakan tanah untuk rakyat. • Kadar dan nilai serahan bergantung pada hasil tanaman.

 38. Sistem Kerah • Pekerjaan yang dilakukan tanpa diberi upah, contohnya membina istana, kubu, dan saliran. • Sistem ini melambangkan taat setia dan pengorbanan rakyat terhadap pemerintah.

 39. Perdagangan Kegiatan perdagangan Dilakukan secara Berjual beli Tukar barang

 40. Meramu – kegiatan mengumpul hasil hutan untuk tujuan perdagangan.

 41. Sistem Matawang Sistem Barter (Pertukaran barang) Siput Geweng dan Siput Gerus Matawang logam Emas dan Perak Abad ke 15 wamg logam Kaleng (Calains) digunakan di Melaka

 42. Contoh-contoh Matawang

 43. ….. Lagi contoh matawang