Asiakastyytyväisyyskysely ulkomaisen tutkinnon tunnustamispäätöstä hakeneille 2009 - PowerPoint PPT Presentation

asiakastyytyv isyyskysely ulkomaisen tutkinnon tunnustamisp t st hakeneille 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Asiakastyytyväisyyskysely ulkomaisen tutkinnon tunnustamispäätöstä hakeneille 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Asiakastyytyväisyyskysely ulkomaisen tutkinnon tunnustamispäätöstä hakeneille 2009

play fullscreen
1 / 10
Asiakastyytyväisyyskysely ulkomaisen tutkinnon tunnustamispäätöstä hakeneille 2009
133 Views
Download Presentation
felix
Download Presentation

Asiakastyytyväisyyskysely ulkomaisen tutkinnon tunnustamispäätöstä hakeneille 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Asiakastyytyväisyyskyselyulkomaisen tutkinnon tunnustamispäätöstä hakeneille2009 Opetushallitus Tutkintojen tunnustaminen ja vertailu –yksikkö

  2. Kohdejoukko Kysely tehtiin vuosina 2005 – 2007 ulkomaisen tutkinnon tunnustamispäätöstä tai riittävien opintojen (asetus 986/1998, 21 §) päätöstä hakeneille henkilöille Kohdejoukon koko 361 Vastausprosentti 43,0 (2005 49,9 %) Toteutettiin verkkokyselynä Kyselyn sisältö sama kuin edellisessä kyselyssä (2005), joten vertailu on mahdollista

  3. Vastaajien taustatiedot Vastaajan sukupuoli: nainen 80 %, mies 20 % Vastaajan kansalaisuus: Suomen 35,5 %, muu EU/ETA 22,5 %, muu kuin EU/ETA 41,3 %, ei kansalaisuutta 0,7 % Vastauskieli: suomi 63,4 %, venäjä 20,7 %, englanti 14,5 %, ruotsi 1,4 % Vastaajien tavallisimmat äidinkielet: venäjä 36,2 %, suomi 18,4 %, englanti 9,9 %, viro 7,8 %

  4. Tavallisimmat tutkinnon suoritusmaat Venäjä tai Neuvostoliitto 43,3 % Yhdysvallat 9,9 % Saksa 6,4 % Iso-Britannia 3,5 % Ruotsi 3,5 % Kanada 2,8 %

  5. Vastaajan saama päätös ja sovellettu lainsäädäntö Vastaajan saama päätös: • tutkinnon tason rinnastava päätös 57,5 % • tietyn ammattipätevyyden tuottava päätös 42,5 % Sovellettu lainsäädäntö: • EU/ETA-laki (1597/1992) 34,4 % • ulkomaanopintolaki (531/1986) 57,0 % • kelpoisuusasetus (986/1998, 21 §) 8,6 %

  6. Mistä vastaaja sai tiedon että voi hakea päätöstä Opetushallitukselta?(Suluissa luvut vuodelta 2005) • tuttavalta/ystävältä 30,1% (44,4 %) • Internetistä 13,2 % (8,5 %) • työnantajalta 14,0 % (11,6 %) • työvoimatoimistosta 13,2 % (13,0 %) • oppilaitoksesta 14,7 % (11,9 %) • maahanmuuttajaprojektista 7,4 % (8,5 %) • lehdestä 1,5 % (1,4 %) • muualta 5,9 % (10,2) (Opetushallituksesta, Suomen ulkomaanedustustosta, lähtömaan viranomaiselta)

  7. Hakemisen pääasiallinen syy • työllistymismahdollisuuksien parantaminen 48,2 % (46,4 %) • kelpoisuuden saaminen julkiseen virkaan 26,3 % (30,7 %) • opintojen jatkaminen Suomessa 13,1 % (5,8 %) • arvostuksen kohottaminen 7,3 % (2,7 %) • palkkauksen parantaminen 4,4 % (10,2 %) • yleinen mielenkiinto 0,7 % (1,4 %) • muu syy – (2,7 %)

  8. Hakijan käyttämät tietolähteet • Opetushallituksen verkkosivut 56,0 % (24,2 %) • hakulomakkeen täyttöohje 41,8 % (54,6 %) • puhelin 28,4 % (41,0 %) • Opetushallituksen opas tai esite 15,6 % (11,6 %) • sähköposti 13,5 % (4,1 %) • ei vastausta 4,1 % (1,4 %) Huom! Prosentit ylittävät 100, koska sai tehdä useampia valintoja. Prosenttiluvut tarkoittavat sitä mikä osuus vastaajista käytti kyseistä tietolähdettä.

  9. Kokemukset hakuprosessista ja päätöksen sisällöstä(5 = täysin samaa mieltä, 1 = täysin eri mieltä) Löysin helposti tiedon siitä, että päätöstä haetaan Opetushallitukselta 3,9 (3,8) Olen tyytyväinen Opetushallituksen tiedotusmateriaaliin. 3,9 (3,8) Olen tyytyväinen Opetushallitukselta saamaani palveluun hakuprosessin eri vaiheissa 3,9 (4,0) Mielestäni hakemukseni käsiteltiin kohtuullisessa ajassa. 3,9 (4,1) Päätöksen hinta oli mielestäni kohtuullinen. 3,3 (2,8) Päätöksen sisältö on mielestäni selkeä ja ymmärrettävä. 3,9 (4,0)

  10. Päätöksen merkitys ja vaikutukset(5 = täysin samaa mieltä, 1 = täysin eri mieltä) Työnsaantimahdollisuuteni paranivat 3,4 (3,3) Etenin työurallani 3,0 (2,8) Sain opiskelupaikan Suomessa 2,8 (2,6) Arvostukseni lisääntyi3,1 (3,4) Itseluottamukseni parani 3,6 (3,6)