Download
ldc programf rmedling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LDC Programförmedling PowerPoint Presentation
Download Presentation
LDC Programförmedling

LDC Programförmedling

122 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

LDC Programförmedling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LDC Programförmedling

  2. Programförmedlingens syfte - Rätt licensiering - Kostnadseffektivitet

  3. Endast programansvariga får beställa • För att en institution skall få möjlighet att köpa licenser via programförmedlingen, måste en programansvarig utses på institutionen och ett licensavtal undertecknas • Avtalet reglerar institutionens ansvar gentemot LDC och programleverantörerna

  4. Nya licensavtal • Mac OS X Apple Maintenance Program (AMP) • Avtalsperiod: 2011-06-03 - 2014-06-02 • Nedladningsavtal med Alfasoft AB • SigmaPlot 12 (Win) • Adobe • LundsuniversitetCampusavtal • Avtalsperiod: 2010-12-01 - 2013-11-30 • Microsoft • Select (Volymavtal) • Avtalsperiod: 2011-05-01 - 2014-04-30

  5. Apple Maintenance Program (AMP) • Licenserna kommer att kosta 329 kr och dessa distribueras genom programförmedlingens portal • Alla uppdateringar av operativsystemet som släpps under avtalsperioden ingår • Väljer vi att inte förnya avtalet, äger vi den senaste versionen av operativsystemet vid AMPs slutdatum • Ingen delegation av serienummer behövs, dock ska imagen av operativsystemet ligga på programservern

  6. Mac App Store • Lion kommer att kosta 229 kr men den ska distribueras endast via Mac App Store och licensen gäller endast för en version och den får en unik serienummer • Varje användare måste registrera ett Apple ID, knyta ett kreditkort till det, köpa programmet via sitt kreditkort och från sin dator ladda ned en Lion image på 4-5 GB över Internet • Även om vi betalar något mer i början kommer vårt avtal att ge mer till Lunds universitet i form av rätt licensiering och flera versioner under avtalsperioden

  7. Adobe Campusavtal Artiklarna finns under Adobe Campus LU Användning på bärbar dator eller hemdator ingår i Adobe licensen under förutsättning att programvaran på den bärbara datorn eller hemdatorn inte används samtidigt som programvaran på den primära datorn Alla licenser som ingår i vårt Campusavtal är oberoende av språk, plattform och version till skillnad från en normal Adobe licens En Adobe licens ger rätt att köra programvaran på obestämd tid eftersom det är en evig licens

  8. Microsoft Select Selectavtalet täcker alla produkter som inte ingår i Campus Windows terminal server CAL licenser och Visual Studio ingår inte i Campusavtalet Skillnaden mellan Select- och Campus är att en Campuslicens är en hyrlicens där underhålls- och uppgraderingsprogram ingår En Campuslicens kräver att licensen avinstalleras om avtalet upphör medan en Selectlicens ger rätt att köra programvaran på obestämd tid eftersom det är en evig licens och Software Assurance kan förnyas vid avtalsförnyelse

  9. LDC Programförmedling Support Programansvariga Leverantör Licensadministratör LU ServiceDesk

  10. Summering Programförmedling: Rätt licensiering Enkelt processflöde Lätt tillgänglighet Kostnadseffektivt