Download
680 852 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Средновековна България 680 -852 година - Езическа България PowerPoint Presentation
Download Presentation
Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

324 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Средновековна България 680 -852 година - Езическа България

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Средновековна България680 -852 година- Езическа България

 2. Основаване на Дунавска България • Разселване на Кубратовите българи; • Котрагови българи –Волжка България – Х –ХVвек; • Куберови българи- в Македония до 11 век под византийска власт;

 3. След това се присъединяват към Дунавска България; • Българите предвождани от Аспарух – Онгъл; 680 г.; • Характер на новият държавен организъм- “под данък”

 4. Хан Тервел /700 -721/ • 705 г. –кесар, област Загоре; • 716 г. – България - търговски партньор; • 718 г. – помощ за отблъскване на арабите; Д.Гюдженов-Дарове за хан Тервел

 5. Политическа криза -VIII век - свалена е династия Дуло –Кубрат,Аспарух,Тервел и др.;Борба сред българската аристокрация за власт; противоречия за политиката спрямо Византия;

 6. Хан Тервел - Д.Гюдженов

 7. Хановете Телериг и Кардам – ( 768-777; 777-802) –укрепване на България и преодоляване на кризата • МАДАРСКИ КОННИК - 8 в. Хан Тервел

 8. Управлението на хан Крум 803-814 • Крум страшни и законодателя; • Посоки на териториално разширение –NW (Трансилвания,Карпатската област), SW( по поречието на р. Струма,където живее славянско население), W ( Средец – София -809 г.); • 811 г. битката при Върбишки проход

 9. Походи на югоизток- изток- юг • Месемврия,Созопол,Филипопол (Пловдив), Одрин; • Законите на хан Крум - • Подготовка за обсада на Константинипол- 813 г. Не може да бъде превзет без флот!!! • В разгара на подготовката Крум умира!?

 10. Хан Омуртаг – Реформатор и строител • 815 г – 30–ет годишен мир с Византия; • Покорява окончателно аварските земи до р,Тиса; досег с франките; заменя князете на браничевци,тимочани със свои хранени /доверени/ хора; • Административно-териториално деление на области – вътрешна и външна; комитати-провинциални; вътрешни и външни боили

 11. Владетелите Маламир и Пресиян • Териториално разширение на югозапад, юг – Родопи,Егейско море,в днешна Македония; • Гонения на християните ►* В средата на →ХI век България се утвърждава като една от трите водещи сили в Европа!

 12. Възходът на християнска България

 13. Хан Борис 1 ( 852 -889 ) • Причини за християнизацията на българската държава – езическа държава не е равностоен партньор; културни и религиозни различия м/у българи и славяни; • Вътрешно стабилизиране на държавата.

 14. Покръстването

 15. Неуспешни войни на хан Борис – с германци, хървати, с Византия; • Започване на мирни преговори -покръстване - “дълбок мир”; • 864 г –Княз Михаил- Княз Борис 1

 16. Бунтът на болярите; • Надписът Балши - /Албания/,Свиде- телство за по- кръстването

 17. Самостоятелна българска църква -870 г.-/автокефална/Църковен събор в Константинопол • Рим- папа НиколайIсъщо не признава самостоятелността на Българската църква; • 5 години българският владетел упорства в преследването на своята цел,докато Византия разбере,оцени опасността от римско влияние до своите граници, • Единствен начин заедно с вярата да не се приеме и властта на императора в Константинопол;

 18. Първият архиепископ – Йосиф; • Изграждане на самостоятелна духовна йерархия!; • 866 г. Учениците на Кирил и Методий в България; • Наум и Климент – книжовни центрове Охрид и Плиска; • 893 г. Преславски събор – решения! • Владимир Расате -889 -893

 19. Симеон Велики -893-927“Император на българи и ромеи” • Посока на военните походи - W,S,SE –граници на три морета -Адриатическо,Бяло,Черно море; • Битки – 894 –защитава икономическите интереси на среновековна България –тържището в Константинопол; • 913 г. –династична криза във Византия-регенство; • 917г. Р. Ахелой –20.08. ;Хегемония на България на Балканския п-ов!

 20. Симеон- “император на българи и ромеи”- нарасналото самочувствие на владетеля и на българското общество; Титлата цесар /цар/ = император – василевс; • Превземането на Константинопол!; • 924 г. покорява Сърбия / стр.67 –карта/;

 21. “Златен век “на българската култура • Резултат от ускореното политическо и икономическо развитие на държавата,лични амбиции на владетеля,като визнтийски възпитаник- Магнаурската школа; • Културен възход = “Златен век” на средновековната ни култура! • Проявления : -

 22. Строителство- “Златната”(Кръгла)църква в Преслав; • Соличния град Велики Преслав- съперничи на Константинопол; • Развитие на българската книжнина – книжовници –Климент,Константин Преславски,Наум,Йоан Екзарх,Черноризец Храбър; др.

 23. Керамика- Св. Теодор Стратилат / 8.02. честване/

 24. Велики Преслав

 25. Плиска

 26. Плиска