Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kriterier för direktinläggning av patienter från ambulans till närsjukvårdsavdelning Navet, CSK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kriterier för direktinläggning av patienter från ambulans till närsjukvårdsavdelning Navet, CSK

Kriterier för direktinläggning av patienter från ambulans till närsjukvårdsavdelning Navet, CSK

193 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kriterier för direktinläggning av patienter från ambulans till närsjukvårdsavdelning Navet, CSK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Direktinläggning på NAVET, CSK, KristianstadEKG tas på samma indikation som på akutmottagningen – se direktiv 76.044-309 10 73 kl 08-17, må-fre, övr tid via växeln, 044-309 10 00, sök medicinjouren. Kriterier för direktinläggning av patienter från ambulans till närsjukvårdsavdelning Navet, CSK • Detta gäller patienter med sjukdomsbild tillhörande områdena invärtesmedicin, infektion eller allmänmedicin • Patientens tillstånd bedöms vara i prioritet gul eller grön enligt METTS/RETTS • Patienten bör ha ett känt sjukdomstillstånd som bedömts tidigare av ansvarig läkare i primärvård eller sjukhusvård • Till Navet lämpar sig i första hand patienter som inte kräver specialiserad akutsjukvård utan istället behöver vård av allmän/generell karaktär med god helhetssyn och samverkan med primärvård och kommun. • Exempel på tillstånd som berörs av denna rutin: • Äldre patienter med flera diagnoser med tillfällig försämring/svikt i någon/några av dessa • Okomplicerade infektioner hos patienter med invärtesmedicinska grundsjukdomar som dominerar bilden • Försämring i diabetessjukdom hos patienter > 65 år (ej ketoacidos, hypoglykemiskt koma eller krånglande insulinpumpbehandling) Version 2012-02-06