Download
fakta om energimidt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fakta om EnergiMidt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fakta om EnergiMidt

Fakta om EnergiMidt

147 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Fakta om EnergiMidt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fakta om EnergiMidt • EnergMidt er et lokalt elselskab • Andelsselskab - ejet af vores 125.000 kunder • 267 medarbejdere

 2. EnergiMidts forsyningsområde • 125.000 kunder

 3. EnergiMidts vision Som et lokalt forankret forbrugerejet selskab vil vi være en kundeorienteret og værdiskabende virksomhed i udvikling og fremdrift. Vi vil give energi til tryghed og udvikling for vores kunder ved: • at sikre samfundets elforsyning • at øge husstandens komfort • at optimere virksomheders drift • at udvikle fremtidens energi Vores positive menneskesyn og fælles værdier sikrer dynamik, trivsel og arbejdsglæde samt store faglige og personlige udviklingsmuligheder for den enkelte. Vi er engagerede og selvstændige medarbejdere, der skaber gode resultater med høj kvalitet gennem kundeorienterede processer og værdifuldt samarbejde.

 4. Nye strømninger...og gamle dyder EnergiMidts fornemste opgave er at sikre, at der er strøm i kontakten hos vores kunder.Det er derfor vores højeste prioritet, men samtidig arbejder vi hele tiden på at forny os: • Energirådgivningsaktiviteter • Projektering, salg og installation af nye anlæg • Belysningsløsninger • Gadelys • Energiløsninger • Solceller • Solvarmeanlæg • Varmepumper • Elteknik • Termografering af eltavler • Elsikkerhedstjek • Installationsforretning • Finansiering • Kommunikation • Bredbånd (på fibre) • ADSL

 5. EnergiMidt vil tilbyde kunderne i forsyningsområdet en kommu-nikationsydelse, som dækker behov inden for: Datatransmission. Telefoni. Billed- og lyd transmission. Alarm, registrering, styring og overvågning m.v. Kommunikationsnettet er et åbent system, der kan etableres i samarbejde med andre interessenter. Nettet skal med fordel kunne anvendes af alle kundesegmenter på såvel udbyder som brugersiden. Bredbånd - Delvision

 6. Bredbånd - Mål • EnergiMidt vil i henhold til delvision for kommunikationsydelser og eventuelt i samarbejde med andre interessenter: • Udrulle. • Drive og vedligeholde • Et åbent bredbåndsnet i forsynings-området. • Nettet skal tilgodese de i delvisionen opstillede behov, inden for en periode af 12 år.

 7. Fremtidsperspektiv for samfundets kommunikationsbehov • Fremtidens bolig og boligform • Fremtidens arbejdsform • Handelsstruktur • Offentlig service • Kultur/underholdning • Vidensopsamling/nysgerrighed • Uddannelse • Andre fremtidsperspektiver

 8. Baggrund • IT-infrastruktur styres af markedskræfter • Gradvis voksende geografisk forskelsbehandling af adgangsmulighederne til nye serviceudbud • Manglende udbud eller meget høje priser på båndbredde i yderområderne. • IT spiller en stadig stigende rolle for samfundsudviklingen.

 9. Nettyper Back-bone fiber Hovednet EM Fordelingsnet EM Hovedknude Tilslutningsnet EM fiber Fordelingsknude Tilslutningsnet EM PoLC Tilslutningsknude 0,4 kV 10 kV Analog spændingsniveau 60 kV 150/400 kV

 10. Bredbåndstilbud til privatkunder Telefon Billede/lyd Fiber Internet

 11. Bredbåndstilbudtil offentlige virksomheder Telefon Lægeundersøgelse Fiber Internet Offentlig administration Fjernundervisning

 12. Bredbåndstilbud til erhvervsvirksomheder Telefon Sikre forbindelser Fiber Virtuel netværk Hurtige internetforbindelser Internet

 13. EnergiMidts bevæggrunde for udrulning af bredbåndsnet • Hvorfor vil vi? • Hvordan vil vi? • Hvornår vil vi? • Hvem finansierer/ejer? • Hvad er kommunernes rolle?

 14. Hvorfor • EnergiMidt er en værdiskabende virksomhed • Vi ønsker nye forretningsområder • Vi har ekspertise i at bygge, drive, dokumentere og vedligeholde net • Vore ejere er alle borgere i lokalområdet • Vi er vant til at arbejde sammen med offentlige instanser (kommuner/amter)

 15. Hvordan • Vi vil sikre en koordineret planlægning ved at etablere samarbejde med kommuner og amter • Vi vil sikre ægte bredbånd til alle over tid • Vi tilbyder kommunal indflydelse via engagement i planlægning og tilmelding af tilslutningspunkter

 16. Hvornår • Godkendelse af forretningsplaner medio 2004 • Kommuner og EnergiMidt indgår aftaler om bredbånd i første halvår 2004 • Efter godkendelse af forretningsplaner påbegyndes udrulningen af nettet. Udrulningen sker under hensyntagen til optimal funktion og dermed rækkefølgen: • Hovednet • Fordelingsnet • Tilslutningsnet • Tæt bebyggede områder og lokaliteter med stort behov for datakommunikation prioriteres først • Slutmålet er, at alle i forsyningsområdet tilbydes en fiberforbindelse i løbet at 12 år.

 17. Hvem finansierer/ejer • EnergiMidt finansierer og ejer nettet • Vi køber eventuel eksisterende netøer (bolignet, kollegienet, kommunale net) • Vi lejer eventuelt fibre i eksisterende net

 18. Kommunens rolle • Bidrager med oplysninger og data til overordnet planlægning • Forestår, i samarbejde med rådgivere, planlægning af opsamlingsnet i kommunen • Indgår bredbåndsaftale med EnergiMidt • EnergiMidt tager initiativ til møde med hver enkelt kommune

 19. Indhold i bredbåndsaftalen • Ydelser • Etablering og tidsplan • Sammensætning af priser • Oprettelse • Drift • Pristalsregulering • Betalingsbetingelser • Aftalens varighed • Forbehold • Tvister

 20. Kontaktperson ved EnergiMidt John Vistisen Email j.vistisen@energimidt.dk Tlf. 70 15 15 60 Tlf. direkte 87 22 87 46