Download
keski suomen ely keskus juha s niemel 20 05 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Keski-Suomen ELY-keskus Juha S. Niemelä 20.05.2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Keski-Suomen ELY-keskus Juha S. Niemelä 20.05.2013

Keski-Suomen ELY-keskus Juha S. Niemelä 20.05.2013

109 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Keski-Suomen ELY-keskus Juha S. Niemelä 20.05.2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Keski-Suomen ELY-keskusJuha S. Niemelä20.05.2013

 2. Uudistunut Valtion aluehallinto 2010 Kuudesta aluehallinnon virastosta kaksi uutta YmpäristölupavirastoTyösuojelupiiri YmpäristökeskuksetLääninhallitukset TE-keskuksetTiepiirit • Peruspalvelu, oikeusturva ja luvat • Poliisi • Pelastustoimi ja varautuminen • Ympäristöluvat • Työsuojelu • Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri • Liikenne ja infrastruktuuri • Ympäristö ja luonnonvarat JSN, Keski-Suomen ELY-keskus

 3. JSN, Keski-Suomen ELY-keskus

 4. ELY-keskuksen vastuualueet Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys • osaaminen ja kulttuuri • kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimi • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminenja työllistyminen • TE-toimistonohajus • Liikenne ja infrastruktuuri • maanteiden kunnossapito • tiehankkeet • liikenteen lupa-asiat • liikenneturvallisuus • joukkoliikenne • Ympäristö ja luonnonvarat • ympäristönsuojelu • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus • kulttuuriympäristön hoito • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö • vesivarojen käyttö ja hoito • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen JSN, Keski-Suomen ELY-keskus

 5. KESELY määrärahojen jakautuminen vuonna 2012, kokonaissumma 223 milj.euroa JSN, Keski-Suomen ELY-keskus

 6. Muutama ajankohtainen asia • Tietyöt • Turveasiat – ELYn rooli • AVI myöntää luvat, joita ELY valvoo • Alle 10 ha turvesuot ei tarvitse lupaa (mahdollinen YSL-muutos tulossa), näitä 16 kpl Keski-Suomessa • Isompia turvesoita noin 100, näistä 90:llä lupa ja 10:llä lupakäsittely menossa • TASO-hanke • Tuotantoa ei voi keskeyttää ellei, välitön ja merkittävä ympäristön pilaantuminen • Vanhat luvat haasteellisia • Nuorisotakuu – yhteinen haasteemme!! JSN, Keski-Suomen ELY-keskus

 7. Kesän 2013 tietyöt • Päällysteet ja sillat (13,5 milj.€) – Päällystysohjelman pituus n. 100 km – Vt 4 Kotakennäänsalmen sillan perusparannus (n. 1 milj.€) • Perusväylänpidon investointikohteet – Kuokkalan kehäväylä valmistuu syksyllä – Kt 56 Jämsä – Mänttä käynnistyy, valmis 2014 • EU- ja työllisyyshankkeita – Keuruu, Kannonkoski, Pihtipudas, Jyväskylä, Laukaa, Karstula JSN, Keski-Suomen ELY-keskus

 8. Keski-Suomen liikennejärjestelmän aiesopimus allekirjoitetaan 30.5. • Mitat ja massat kasvavat. Varaudutaan todennäköisesti 1.9.2013 voimaantulevaan asetusmuutokseen • Paino 60t -> 76t • Korkeus 4,2 m - > 4,4 m • 80-160 miljoonan euron vuotuiset säästöt logistiikkakustannuksissa JSN, Keski-Suomen ELY-keskus

 9. Mitat ja massat • Ahtaita alikulkuja tusinan verran • Uusia painorajoitettavia siltoja parikymmentä (kartan siniset tulevia, punaisilla jo nyt rajoituksia) JSN, Keski-Suomen ELY-keskus

 10. JSN, Keski-Suomen ELY-keskus

 11. KIITOS! JSN, Keski-Suomen ELY-keskus