Download
j e d y n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
J E D Y PowerPoint Presentation

J E D Y

238 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

J E D Y

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. JEDY Veronika Gáliková IV.OA

  2. Plyn • Kyslík (21% vzduchu, A. Lavoisere , K. Cambellová) • Oxid uhličitý (CO2, 0,03 % vzduchu , rastliny) • Metán • Oxid Siričitý (SO2,kyslé dažde,) • Oxid uhoľnatý (CO,) • Oxid dusný ( ) • + yperit,kyanovodík,BZ, nervové plyny

  3. Minulosť

  4. Rastliny • Cibuľa • Digitalis • Kurare • Nemá trstina • Ricín • Rebarbora + =

  5. Ak nemáte za (Zdroje : N.Arnold – Otravné jedy)