Download
standardni operativni postopek szaim prepre evanje in zdravljenje pooperativne slabosti in bruhanja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sprejeto na sestanku SZAIM dne 24.5.2011 v Ljubljani PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sprejeto na sestanku SZAIM dne 24.5.2011 v Ljubljani

Sprejeto na sestanku SZAIM dne 24.5.2011 v Ljubljani

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sprejeto na sestanku SZAIM dne 24.5.2011 v Ljubljani

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Standardni operativni postopek SZAIMPreprečevanje in zdravljenje pooperativne slabosti in bruhanja Sprejeto na sestanku SZAIM dne 24.5.2011 v Ljubljani

 2. PRISTOPI IN UKREPI – MOŽNOSTI • A: Znižanje osnovnega tveganja • Splošna V regionalna anestezija • Uporaba propofola za indukcijo in vzdrzevanje anestezije • Izogib inhalacijskim anestetikom • Izogib dušikovemu oksidulu • Zmanjšana uporaba opioidov intra in pooperativno • Izogib dekurarizaciji • Zadostna hidracija

 3. B: 5 HT3 antagonisti (serotoninski): ob koncu posega

 4. C: Deksametazon ob indukciji • Odmerek: • odrasli 4-8 mg iv, • otroci 0.1 do 0.5/kg iv.

 5. D: Butirofenoni – ob koncu posega

 6. E: Dimenhidrinat (Dramina) • v tbl a 50mg v Sloveniji, • iv odmerek 0,5 - 1mg/kg,

 7. F: Fenotiazini (dopaminergični blokatorji) • prometazin (Fenargan) – antihistamin H1 blokator • proklorfenazin • tietilperazin (Torecan)

 8. G: dopaminski in 5HT antagonist

 9. H. Ne farmakološki in drugi proistopi k zdravljenju: • Ingver • Kanabinoidi • Hipnoza • Akupunktura, akupresura • TENS

 10. I. Novosti: • naloxone, • nalmefene, • almivopan, • nevrokinin1

 11. PREDLOGI KOMBINACIJ:

 12. ALGORITEM PREPREČEVANJA

 13. ALGORITEM ZDRAVLJENJA

 14. Guidelines for the Management of PONV, December 2007 – Algoritem for management of PONV Adult RiskFactors Patient RelatedEnvironmental History of PONV/motion sickness Postop opioodsFemale gender Emetogenic surgeryNon-smoker(type and duration) Consider Patient preferences Fear of PONVFrequency of PONV causing headaches/migrain Cost-effectiveness Reducing baseline risksAvoidance/minimization of: Nitrous oxideVolatile anestheticsHigh-dose neostigminPost-op opioids Level of Risk 0 RF = 10%1 RF = 10 – 20%2 RF = 30 – 40%3 RF = 50 – 60%4 RF = 70 – 80% Patient risk High ≥ 2 Interventios/Multimodal Approach Low Wait and see Medium Pick 1 or 2 Intervention for adults

 15. Guidelines for the Management of PONV, December 2007 – Algoritem for management of PONV Low Wait and see Medium Pick 1 or 2 Intervention for adults High ≥ 2 Interventios/Multimodal Approach Propofol Anesthesia RegionalAnesthesia Dexamethasone Droperidol or Haloperidol 5-HT3 antagonist Portfolio of prophylaxisand treatment Prometazine*Prochlorperazine*Perphenazine* Non-pharmacologyical Propofol in PACU(rescue only) Scopolamine Ephedrine* Dimen-hydrinate* *Lack or limited evidence of effect

 16. LITERATURA: • Postdischarge Nausea and Vomiting: Risk assessment &treatment strategies. Anaesthesiology News, 2005 • Consensus Guidelines for the Management of PONV. Anaesthesiology News, 2009 • ASPAN ClinicalGuideline PONV/PDNV