1 / 19

GELB Ė KITE – PLANETA PAVOJUJE !

GELB Ė KITE – PLANETA PAVOJUJE !. Oras nuolat teršiamas. Pakilusios į viršų kenksmingos medžiagos aplink žemę sudaro savotišką sluoksnį, kuris neleidžia žemei išleisti šilumos pertekliaus. Mokslininkai tai vadina “šiltnamio” efektu.

frieda
Télécharger la présentation

GELB Ė KITE – PLANETA PAVOJUJE !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. GELBĖKITE – PLANETA PAVOJUJE!

 2. Oras nuolat teršiamas

 3. Pakilusios į viršų kenksmingos medžiagos aplink žemę sudaro savotišką sluoksnį, kuris neleidžia žemei išleisti šilumos pertekliaus. Mokslininkai tai vadina “šiltnamio” efektu.

 4. Kai nepučia vėjas virš didmiesčių iš oro teršalų susidaro tirštas rūkas - SMOGAS. Jis kenkia žmogaus sveikatai.

 5. Dalis teršalų ištirpsta lietaus debesyse. Taip susidaro rūgštūs lietūs. Jis kenkia žmogui, augalams, gyvūnams, dėl jo greičiau yra pastatai.

 6. Rūgštūs lietūs, oro teršalų nuosėdos, vis didėjančios atliekų krūvos užteršia vandens telkinius, dirvožemį. Kenksmingas medžiagas sugeria augalai ir palaipsniui nuodija jais besimaitinačius gyvūnus, žmones.

 7. Laikas liautis nuodyti pasaulį!

 8. Pradėkim nuo savęs!

 9. Daugiau vaikščiokime arba važiuokime dviračiu. Jei kelionė tolima geriau rinkitės transporto priemonę, kuri veža daugiau keleivių (pvz.: autobusą)

 10. Taupykite šilumą: Užsandarinkite langus, duris, apsišiltinkite namo sienas. Jei namie yra šilumos reguliatorius, naktį ir kai jūsų nėra namie nustatykite žemesnę temperatūrą.

 11. Taupykite vandenį: • Priminkite suaugusiems, kad sutvarkytų varvančius čiaupus; • Valydamiesi dantis užsukite vandenį; • Vietoj pliuškenimosi vonioje, prauskitės duše; • Jei yra galimybė namų tvarkymui, automobilių plovimui naudokite lietaus vandenį.

 12. Taupykite elektrą: • Išjunkite šviesą, kai jos jums nereikia; • Vartokite energiją taupančias lemputes; • Nepalikite elektros prietaisų budėjimo režime; • Atkreipkite tėvelių dėmesį, kad pirkdami naujus elektros prietaisus rinktųsi taupančius energiją.

 13. “Gaminkite” mažiau atliekų: • Rinkitės geriau brangesnes, bet kokybiškas prekes; • Vartokite daugiau vietinių prekių; • Mažiau naudokite vienkartinių prekių (maišelių, puodelių, popierinių rakšluoščių ir pan.) • Rinkitės didesnes, ekonomiškas pakuotes. • Pirkite tik tas prekes, kurių jums būtinai reikia. • Rinkitės mažiau supakuotas prekes.

 14. Būkite rūpestingi išmesdami daiktus! • Rūšiuokite šiukšles; • Senus rūbus atiduokite labdarai; • Jei yra galimybė greitai yrančias atliekas (augalų dalis, maisto likučius ir pan.) kompostuokite. • Šiukšles meskite tik į joms skirtas vietas. • Ilgai yrančias, pavojingas atliekas (senus akumuliatorius, elektronikos prietaisus, maitinimo elementus ir pan.) atiduokite į perdirbimo įmones.

 15. Ir dar kai kas... • Virdami maistą, uždenkite puodą dangčiu; • Daržoves verčiau plaukite inde su vandeniu, o ne tekančiu čiaupo vandeniu; • Valgykite daugiau daržovių: • Rinkitės ekologiškas, mažiausiai aplinkai kenkiančias prekes; • Sodinkite medžius;

 16. O visų svarbiausia – TAUSOTI APLINKĄ APSIMOKA!

 17. Juk taupydami šilumą, vandenį ir elektrą, ne tik padedame išlaikyti saugią ir švarią aplinką, bet “saugome” ir savo šeimos piniginę!

 18. http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/resources/article_7360_en.htmhttp://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/resources/article_7360_en.htm

 19. http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/resources/article_7360_en.htmhttp://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/resources/article_7360_en.htm

More Related