Download
jsme v eu bu me v obraze n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jsme v EU, buďme v obraze . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jsme v EU, buďme v obraze .

Jsme v EU, buďme v obraze .

149 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Jsme v EU, buďme v obraze .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jsme v EU, buďme v obraze. Ekonomika a ekonomie Evropské unie Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

  2. Nástup “Evropy“ do nového tisíciletí

  3. Kdy Čína, Indie, Rusko a Brazílie doženou vyspělé ekonomiky? (podle hodnoty HDP)Zdroj: Goldman Sachs Zdroj: Goldman Sachs Zdroj: Goldman Sachs

  4. Ekonomika EU v roce 2009 • Reakce na probíhající hospodářskou krizi • HDP EU_27 v roce 2009 - 4 % • Nezaměstnanost 10 % • Veřejné finance (deficit) - 7 % HDP • Veřejný dluh za dva roky z 50 na 70 % HDP • Přetrvávající a zesilující globální konkurence • BRIC, USA • Zaostávání v oblasti zaměstnanosti a vědy

  5. HDP na obyvatele 2009 (2008) (EU_27=100) zdroj EUROSTAT

  6. HDP na obyvatele 2009 (2008), (EU_27=100)zdroj EUROSTAT

  7. Politiky EU

  8. Očekávané pozitivní efekty přistoupení k eurozóně • eliminace kursového rizika& vyšší cenová transparentnost • pozitivní dopady na domácí HP (stabilita veřejných financí a strukturální reformy podporující udržitelný růst) • stabilizace dlouhodobých úrokových sazeb na nízké úrovni • podíl na společné měnové a kursové politice • přístup firem a domácností na kapitálové trhy eurozóny • zvýšení stability finančního sektoru a snížení rizik vzniku měnových turbulencí • vytváření stabilnějšího prostředí pro podnikání, efektivnější alokaci zdrojů a potenciál pro vyšší růst ekonomiky

  9. Možná rizika přistoupení k eurozóně • Směnný kurs a úrokové sazby nebude možné používat jako nástroj obchodní a měnové politiky • Nesladěnost ekonomických cyklů a strukturální odlišnosti stabilizující fiskální politiky • Podmínkou přechodu na euro je dosažení udržitelné konvergence ekonomiky a makroekonomických i mikroekonomických politik • Náklady spojené s přechodem na euro (technologické systémy) • Riziko spojené s nekalým jednáním obchodníků v době přijetí eura • Riziko nárůstu cenové hladiny

  10. Maastrichtská konvergenční kritéria