Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Michel Steen-Hansen, 25. nov. 2012 db.dk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Michel Steen-Hansen, 25. nov. 2012 db.dk

Michel Steen-Hansen, 25. nov. 2012 db.dk

119 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Michel Steen-Hansen, 25. nov. 2012 db.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Michel Steen-Hansen, 25. nov. 2012 www.db.dk

 2. Vi ved en masse…………….

 3. Der er flere besøgende Der er færre der bruger biblioteket Statistik LØGN? 90 % kommer for at låne materialer under ½ kommer for at låne Der er få unge der bruger biblioteket De unge er vilde med biblioteket

 4. Hvem skaber sandheden?

 5. "Statistik er en stor løgn, der består af lutter små sandheder." (Lionel Strachey) Lad os se nærmere på påstanden

 6. Kulturvaneundersøgelse 2012 – hvad bruger de De fleste låner bøger og blade: 89% Ca. 13% bruger tilbud på nettet: 19% får råd og vejledning 15% bruger borgerservice – lidt flere mænd (m:17% vs. k: 14%) 29% ledsager børn –

 7. Trafikanalyse Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus 2005

 8. I alt 36 millioner besøgte bibliotekerne i 2011 (En stigning på 250.000 fra 2010 til 2011 og den lærings- og kulturinstitution, som bruges hyppigst og af flest mennesker.)

 9. Kulturvaneundersøgelse 2012 – Hovedpointer • Kulturforbrug generelt: stigning i kulturforbrug fra 2004 – 2012 for både voksne og børn, især indenfor musik, sport, motion, frivilligt arbejde & internet • For biblioteker: • Andel af samlet befolkning, der kommer på biblioteker er faldet siden 2004:54% i 2012 mod 65% i 2004 har besøgt biblioteket mindst en gang det mindst det seneste år.

 10. Kulturvaneundersøgelse 2012 – De unge Årsager til ikke brug: Manglende interesse: ”Biblioteket interesserer ikke de helt unge og dem med laveste uddannelsesniveau” Alder: 15-19 årige: 77% / alle: 49% Uddannelse: Grundskole: 57,8 % /Kort videregående: 43,6% / lang videregående: 31,9% Tid: ”De helt unge, voksne fra 30-39 år og højt uddannede har ikke tid til at gå på biblioteket” Alder: 15-19 årige: 32%/ 30-39 årige: 36% / alle: 23% Uddannelse: Llang videregående udd.: 38,9%

 11. Hvad er biblioteket? • Hvorfor giver statistikken ikke et entydigt svar? • Og hvorfor gør brugerne ikke?

 12. Er biblioteket… Bogens hellige hal?

 13. Er biblioteket… Borgernes indgang til samfundet?

 14. Er biblioteket …. Digitalt? Eller skal vi overlade det til andre?

 15. Har BIBLIOTEKET tilbuddet til de ”digitalt indfødte”?

 16. Generation C Communicate Connect Change

 17. Det Digitale Danmarks Bibliotek Alle digitale biblioteks ressourcer tilgængelig for alle borgere På tværs af kommunegrænser og sektorer

 18. Findes det ikke på nettet, findes det ikke!

 19. Gratis det nye sort

 20. Hvad synes I? De 3 vigtigste tendenser på 3 minutter i 3 mandsgrupper

 21. Hvem er jeg? Michel Steen-Hansen • Direktør i Danmarks Biblioteksforening • Tidligere bibliotekschef i Slagelse og Ringsted • Fortidsforsker fra RUC Michel Steen-Hansen msh@dbf.dk www.dbf.dk Biblioteksdebat.dk

 22. Altså - en politisk og faglig interesseorganisation.

 23. Udfordringer • At skabe adgang til de digitale der skabes nu • At skabe fornuftige forretningsmodeller • At organisere og finansiere digital brug • At få digitaliseret kulturarven

 24. En ny verden i Danmarkproportioner Udlån • Bogudlån = 77.000.000 • E-bogsudlån = 700.000 Bestand • Bogbestand = 400.000 • E-bøger på eReolen = 4.000 2.000

 25. E-bogen har ringe markedsandel

 26. Når den ”digitalt indfødte” læser?

 27. Har vi så brug for det fysiske rum?

 28. Derfor har vi brug for det fysiske rum • Biblioteket er det sidste ikke-kommercielle mødested • Et flertal af befolkningen kan karakteriseres som brugere • Det efterspørges af brugerne • Det rummer et stort potentiale for nyudvikling, der kan understøtte både det enkelte individ og den danske samfundsudvikling positivt

 29. Kulturværftet i Helsingør

 30. Hjørring Bibliotek - Bosch & Fjord

 31. db.dk