PZI na Slovensku - PowerPoint PPT Presentation

pzi na slovensku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PZI na Slovensku PowerPoint Presentation
Download Presentation
PZI na Slovensku

play fullscreen
1 / 9
PZI na Slovensku
161 Views
Download Presentation
galvin-hoffman
Download Presentation

PZI na Slovensku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PZI na Slovensku Michal Vongrey Pocr 10

  2. PZI • Vlastníctvo 10% a viacakciípodniku • Podstatnývplyvinvestoranariadenípodniku • Dlhodobýzáujemnariadeníspoločnosti • Investormisúnajmä TNK – výrobnéfirmy a firmyposkytujúceslužby • Presun nielen fin.prostriedkov, ale aj manažmentu,skúseností,technológie,know-how

  3. Vývoj PZI Prílev:Slovensko– 2 825,9 mil. USD (rok 2012)

  4. Prílev PZI za rok 2012 (v tis.EUR)

  5. Odlev PZI za rok 2012 (v tis.EUR)

  6. TOP firmy na Slovensku podľa výšky tržieb

  7. Ďakujem za pozornosť