Download
energie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energie PowerPoint Presentation

Energie

370 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Energie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Energie Z obnovitelných zdrojů

 2. Obnovitelné zdroje • Sluneční energie přeměňována solárními články na energii elektrickou • Vodní energie přeměňována na el. energii • Větrná energie • Energie získávaná z vln na moři • Kinetická energie (tzn. energie přílivu a odlivu) • Geotermální energie (jaderné reakce v jádru planety), ale ne pokaždé se obnoví • Jaderná energie může být zařazena do obnovitelných i do neobnovitelných energií

 3. Sluneční energie • Daří se přeměnit jen 17% energie dopadající na Zemi na energii elektrickou • Výroba elektrické energie solárními články má mnoho využití, od solárních kalkulaček až po energetické zabezpečení horských chat v rozsahu jednotek až desítek kW

 4. Panely v sluneční elektrárně

 5. Vodní energie • Vodní energie se využívá už od starověku • Používá se k pohonu mechanismů • První vodní elektrárna byla postavena v Appletonu ve státě Wisconsin v USA v roce 1882 • Výroba el. energie dnes je nejčastějším způsobem využití

 6. Větrná energie • Nejobvyklejší využití jako větrné elektrárny

 7. Geotermální energie • Tuto energii lze v příznivých podmínkách využívat k vytápění nebo výrobě elektřiny v geotermálních elektrárnách • První geotermální elektrárna byla otevřena v Larderello v Itálii už v roce 1904 • U nás v Ústí nad Labem a v Litoměřicích

 8. Geotermální elektrárna v Litoměřicích

 9. Jaderná energie • Nejvýznamnějším využitím jaderné energie je výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách • Jaderné zdroje mají nyní přibližně 17% podíl na světové výrobě elektřiny a přibližně 7% podíl na spotřebě energie celkově

 10. Jaderný reaktor

 11. Šetření energií Jak šetřit energii

 12. Co to jsou tepelné ztráty? • Je tepelná energie, která uniká ze „stavby“ skrze zdi, stropy, střechu i podlahu

 13. Jak zajistit, aby tepelné ztráty byly co nejmenší? • Zdivo z tepelně nevodivého materiálu nebo co nejméně vodivého • Zateplování staveb • Kvalitnější tepelně odolnější okna

 14. Jak zvýšit účinnost zdrojů tepla • Výměnou ventilů u topení • Výměnou topení za lepší

 15. Budova ZŠ Milady Horákové v Hradci Králové

 16. Energie využívané v budově • Elektrická energie • Tepelná energie (teplá voda do topení a kabinetů)

 17. Změny a vylepšení • Na střechu budovy instalovat další kolektory pro ohřev vody a solární panely pro výrobu el. energie • Zateplení částí budovy pro šetření spotřeby tepelné energie • Výměna oken • Využití Stirlingova motoru

 18. Stirlingův motor • Stirlingův motor využívá tepelné energie, která je přiváděna na jednu jeho pracovní komoru ze dvou a druhá je studená • Výhodami jsou tichý chod, vysoká životnost či minimální možnost poruchy • Energetická účinnost v rozmezí 18 až 22% • Motor může pracovat s nejrůznějšími zdroji energie