Download
tr nh ba y n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trình baøy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trình baøy

Trình baøy

135 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Trình baøy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kính chaøo quyù thaày coâ vaø caùc baïn Trình baøy ÑEÀ TAØI Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

 2. What we will cover: • Khái niệm • Nguyên nhân gây ô nhiễm • Tác hại • Biện pháp khắc phục

 3. Agenda • Khái niệm • Nguyên nhân gây ô nhiễm • Tác hại • Biện pháp khắc phục

 4. Sự tồn tại của bầu khí quyển xung quanh trái đất quyết định sự sinh tồn của nhân loại. Môi trường trong lành Môi trường bị ô nhiễm

 5. Agenda • Khái niệm • Nguyên nhân gây ô nhiễm • Tác hại • Biện pháp khắc phục

 6. Rác thải

 7. Mọi hoạt động như : tiểu tiện, tắm rửa, giặt đồ, nơi đổ rác…hầu như đều trên sông ngòi, kênh rạch.

 8. Nước thải

 9. Nước thải từ các nhà máy, khu công nghiệp,… là nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm nguồn nước.

 10. Khí thải

 11. Khí thải từ các phương tiện giao thông, nhà máy luyện kim, các khu công nghiệp, … làm môi trường không khí trở nên báo động.

 12. Con người đã làm ô nhiễm môi trường: hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải đã thải….. • Hằng năm chúng ta khai thác và sử dụng hàng tỉ tấn than đá, dầu mỏ, khí đốt . Đồng thời cũng thải vào môi trường một khối lượng lớn các chất độc hại, làm cho hàm lượng các loai khí độc tăng lên nhanh chóng •  Mức tăng dân số trên thế giới có giảm • nhưng vẫn ở mức cao, cùng với quá trình • đô thị hóa, công nghiệp hóa đã làm gia tăng • khối chất thải vào môi trường sống, • làm hỏng đất, ô nhiễm không khí .

 13. Agenda • Khái niệm • Nguyên nhân gây ô nhiễm • Tác hại • Biện pháp khắc phục

 14. Sự nóng lên của trái đất

 15. Khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính

 16. Gây hậu quả đến con người và sinh vật khác.

 17. Môi trường bị ô nhiễm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh nguy hiểm phát triển, làm cho sức khỏe con người bị giảm xuống, các sinh vật bị diệt vong.

 18. Kinh tế chậm phát triển, chất lượng cuộc sống kém

 19. Thế này thì kinh tế làm sao phát triển được ?!!? Sống thế này thì làm sao thọ được ?!!? Xe cộ đông đúc, dây điện chằng chịt, khói bụi mù mịt,…

 20. Các loài sinh vật có ích bị diệt vong

 21. Sinh vật …! Chết hết tụi “em” rồi các “anh” ơi ?!!? Dầu loang trên biển làm chết các loài sinh vật có ích

 22. Về con người: + Khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính, khiến Trái Đất nóng lên, làm cho khí hậu toàn cầu thay đoåi. Về kinh tế: + Nếu hàng hóa của chúng ta được sản xuất từ nơi ô nhiễm môi trường thì các nước sẽ không nhập khẩu sẽ thận trọng hơn với việc mua sản phẩm. Về các loài sinh vật: + Do nhu cầu phát triển kinh tế gia đình, một số hộ trồng trọt đã lạm dụng phân bón rất nhiều làm ô nhiễm đất.

 23. Agenda • Khái niệm • Nguyên nhân gây ô nhiễm • Tác hại • Biện pháp khắc phục

 24. Sử dụng một các hợp lí , không lạm dụng quá đáng các loại phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật trong hoạt động sản xuất nông nghiệp

 25. Tăng cường kiểm soát và đánh giá tác hại của việc thải các chất độc hại gây ô nhiễm môi trường.

 26. Phải có biện pháp chế ngự, tiến tới chấm dứt việc thải khói, bụi, chất độc của các ngành công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp vào môi trường .

 27. Ngăn chặn nạn đốt rừng, khai thác bừa bãi, dựng vành đai rừng, vành đai xanh để ngăn chặn cát bay, chắn bụi.

 28. Tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật bảo vệ môi trường. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục mọi người có ý thức hạn chế việc xả thải các chất ô nhiễm từ sinh hoạt vào bầu khí quyển

 29. Chấm dứt thói du canh du cư trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, khắc phuc khuynh hướng độc canh bóc lột tài nguyên. • Tăng cường kiểm soát và đánh giá tác hại của việc thải các chất độc hại gây ô nhiễm bầu không khí. • Hạn chế việc sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học mà áp dụng phương pháp vi sinh trong nông nghiệp. • Ngăn chặn nạn đốt rừng, khai thác bừa bãi, xây dựng vành đai rừng, vành đai xanh để ngăn chặn cát bay , chắn bụi. • Tăng cường tuyên truyền, giáo dục mọi người có ý thức hạn chế việc xả thải các chất ô nhiễm từ sinh hoạt vào bầu khí quyển.

 30. MOÏI NGÖÔØI HAÕY BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG VÌ SÖÙC KHOÛE CUÛA CHUÙNG TA

 31. Quyù thaày coâ vaø caùc baïn

 32. THE END