Download
vi orsz gos interakt v t bla konferencia budapest 2011 okt ber 1 j n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia, Budapest, 2011. október 1-jén PowerPoint Presentation
Download Presentation
VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia, Budapest, 2011. október 1-jén

VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia, Budapest, 2011. október 1-jén

121 Views Download Presentation
Download Presentation

VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia, Budapest, 2011. október 1-jén

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Digilektus és interaktív tábla VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia, Budapest, 2011. október 1-jén Veszelszki Ágnes (ELTE)

 2. Áttekintés • a digitális kultúráról • mi a digilektus? • a digilektus jellemzői • példák a digilektus hatásaira • lehetséges feladatok, diáktevékenységek

 3. A digitális kultúráról

 4. A jelen kultúrája • a jelen felértékelődése: • a modern világ általános jellemzője, internet: látványosabbá teszi (Karácsony András 2002) • visszakereshetőség: • könnyen: e-mail, fórum, honlapszöveg • elvileg és technikailag: Facebookon-Twitteren megjelent szövegek

 5. Lehetséges diáktevékenységek • fiktív profil – virtuális személyiség (Sógor Márta) • beszélő nevekhez Facebook-profil megtervezése • profiloldal, üzenőfal, ismerősei, kedvencei, megosztott hivatkozások, bejegyzések (posztok), alkalmazások, lájkok, albumok, profilkép • példák a választható nevekre: Árvai Réka, Babérossy Leánder, Bármi Áronné szül. K. Margit, BálnokházyHermine, Hübele Balázs, Nemadózy Csanád, Nyúzó Pál, Rideghváry Bence, Vér Klára, Vitay Georgina…

 6. Információmennyiség • „tudásrobbanás” (Pscheida 2007) • átláthatatlan információmennyiség hatásai • bizonytalanságérzet: „lostinhyperspace” • kognitív túlterhelés: „cognitiveoverhead” • érzés: minden információ online elérhető • információs társadalom paradoxona: • a (kollektív) tudásmennyiség nő • az egyén tudása folyamatosan csökken (véges befogadási kapacitás, átláthatatlan és strukturálatlan tudáshalmaz)

 7. Lehetséges diáktevékenységek • LOLvasásteszt(Nagy-Varga Zsolt) • négy azonos szöveg, más logika szerint összekeverve • cél: villámolvasás technikája, szkennelő olvasás • szövegek: • 1. az első és az utolsó betű van a helyén: Tduta, hoyg egy anlgaiietegyemktuasátaiszenirt nem szímát, melyinserenrodbnvnanak a bteűk egy szbóan, az etegyelnftonosdloog, hogy az eslő és az ultosóbteűk a hölyeüknlneegyek… • 2. szavanként betűrendben: Adttu, ghoy egy aaiiglneeegmtyaaáiksttueinrsztemnáímszt, eilymnbeednnorrsaaknnv a bektű egy abnósz, az eeegylntfnoostdgloo, hgyo az elős és az loóstubektű a ehklynöüeeegykln. .. • 3. a szótagok felcserélése: Tatud, hogy egy ialiangtemgyeeisatátakurintsze nem mítszá, lyenmibenrendsornakvan a tűkbe egy banszó, az lengyetetosfonlogdo, hogy az sőel és az sótolu tűkbe a könlyühenekgyele… • 4. a szavak hátulról visszafelé: Atdut, ygohygeiailgnameteygeiasátatuktnirezsmentímázs, neylimnebdnerroskannav a kűtebygenabózs, zanelteygesotnofgolod, ygohzaőslesézaóslotukűtebanöküylehkeneygel. ...

 8. Új keresési technikák • a’la carte-kultúra (Origgi 2006) • keresés és szelekció • korábban: szótár, lexikon, enciklopédia vagy szakkönyv • ma: keresőportál, pl. Google • nyomtatott munka: több szakértő (szerző, kiadó, szerkesztő, lektor, korrektor) • web 2.0 (pl. Wikipédia): interaktivitás: résztvevő online közösség, sok anonim szerző • olvasó társszerzővé és -szerkesztővé is válik • hitelesség, megbízhatóság • Nature magazin 2005: Wikipedia (3,86 hiba) vs. Encyclopedia Britannica (2,92 hiba)

 9. Lehetséges diáktevékenységek • hitelességi vizsgálat • fiktív és szándékoltan hibás (Wikipédia-szerű) szócikkek ellenőrzése az internet, illetve szaklexikonok, szótárak, enciklopédiák segítségével • könyvtári gyakorlat • szövegszövetbontás: anti-copy-paste • összemásolt szövegek kikeresése: mi is az eredeti forrás? • használható oldalak: • http://www.shorttext.com/default.aspx • www.copyscape.com

 10. Hiperlinkes szöveg • internetes szöveg hálószerkezete: hipertext (Ted Nelson) • hipertextegységek, részszövegek • csomópontok (szövegek, képek, videók, animációk…) • hiperlinkek, elektronikus utalások • csomópont: döntés: belép vagy tovasiklik • linearitás felfüggesztődése • patchworkszerűinformációszerkezet • pl. Wikipédia

 11. Lehetséges diáktevékenységek • Hova tovább? (Nagy-Varga Zsolt) • megadott fogalomtól indulva minimum öt lépcső felhasználásával eljutni a másik fogalomig • a szomszédos állomások között kapcsolódási pont • példa: Hogyan juthatunk el a PISA-méréstőla vas-szulfidig? • PISA-mérés, OECD, Párizs (OECD székhelye), Szajna (Párizs folyója), kelta (a Szajna neve egy kelta szóból származik), ókor (ókori nép), június 15. (az ókori Közel-Kelet kronológiája, ninivei napfogyatkozás), Gergely-naptár, XIII. Gergely pápa, Bologna (XIII. Gergely szülővárosa), Appenninek, üledékes kőzetek (Appenninek építőanyaga), óceán (óceáni és tengeri üledék), Föld, Föld-típusú bolygók, vas-szulfid (vasból vagy vas-szulfidból áll a magjuk) • tanulság: hogyan olvashat az ember, ha minden megnyitott oldalon az első előforduló linket követi; hogyan működik a Wikipédia?

 12. Digitális műfajok • pluralizáló folyamat: a korábbi technológia ~ műfaj párhuzamosan tovább él, jelentősége csökken • aszinkron formák > szinkron típusúak • pl. e-mail, fórum > cset, blog > tweet, FB-üzenőfal • nagy elbeszélések > tematizálómikroelbeszélések • pl. jókívánság-sms > poszt a közösségi oldalak üzenőfalán • formák konvencionalizálódnak • pl. sms(sok rövidítés, sajátos íráskép vs. írott normát követő, szabályos)

 13. Lehetséges diáktevékenységek • szépirodalom netesítve (Konkoly Dániel) • közismert irodalmi alkotások átalakítása • lehetőségek: blogbejegyzés, Facebook-poszt, cset, sms, ímél… • ráadás: a többieknek ki kell találniuk az eredeti mű címét • változata: irodalmi művek Facebookon(Greiner Balázs, Kormos Lili) • minden csoport megkapja egy-egy (ismert) irodalmi mű címét • a cselekménynek megfelelően: Facebook-esemény • változata: irodalmi sms(Lucz István Ádám) • párokban sms írása (szleng, rövidítések, hangulatjelek előnyben) • példák: • 1a Kígyó Évának, csábítsa rá az almára.1b Válasz a Kígyónak. • 2a Éva Ádámnak, vegye rá, hogy ő is egyen az almából.2b Válasz Évának. […]

 14. A digilektusés jellemzői

 15. Digilektus • saját fogalom • új nyelvváltozattípus • az elektronikus (digitális) média nyelvhasználati módja • helye a nyelvváltozatok rendszerében: • új stílusréteg • szociolektus – mediolektus • egyelőre nem helyezzük el rendszerben

 16. A digilektus jellemzésének szempontjai szövegtani-pragmatikai formai grammatikai lexikai szempont

 17. A digilektus formai jellemzői εϊз <3 • helyesírási változások • kisbetűzés • ékezetek és írásjelek elhagyása • rövidítések (grammatikai változás is!) • fonetikus írásmód • evvan, kézzed ‘képzeld’, nemtom, asszem… • erőteljesen ikonikus jelleg • emotikonok, karakterrajzok

 18. Lehetséges diáktevékenységek • kapcs. ford. (Gyurkovics Eszter) • digilektusbeli szöveg és a sztenderd változat párosítása

 19. A digilektus grammatikai jellemzői • redukció, rövidítés, szóösszevonás • utána besz? • nem vszínű h odaérek • beszélt nyelvi jellemzők (írásban) • pl. az asszemgrammatikalizációja és lexikalizációja asszem épp vmiiesmire gondoltam • személytelen szerkezetek • Rajság van. Szercsi van. Láwcsi van.

 20. Lehetséges diáktevékenységek • szóképhalászat(Tóth Andrea) Interaktív táblás társasjáték • négy csapat, egy képviselő az interaktív táblánál • a kiválasztott szám mögött egy kérdés rejtőzik (vagy cápa!) • helyes válasz: kifoghatják a halat (ráhúzhatják színjelüket a főtáblán) • az a csapat nyer, amelyik a legtöbb halat ki tudja fogni (saját színével megjelölni)

 21. A digilektus lexikai jellemzői • látványosan és gyorsan változó terület • Kommunikáció: internet és média tehetséggondozó nyelvészeti műhely (ELTE) • 2011 tavaszán: netszópályázat:az internetes/ elektronikus/digitális kommunikációhoz kapcsolódó szavak gyűjtése • több száz oldalnyi anyag: netszó-korpusz:1436 bejegyzés (ismétlődésekkel), 1144 külön szócikk (ismétlések nélkül)

 22. Emotikonok • 76 emotikon • érzelem- és attitűdkifejező jelek: • :(   :-(  ::[ :'-(  :'( szomorúság • :-O  :O    (o_o) megdöbbenés • :-P     nyelvet ölt, viccel, kacérkodik • ikonikus, grafikus jelek: • /\o/\   pók • @>>   fagylalt • ~~(,, ,,**>   patkány   • =^.^=   macska   • <3 szív, szeretet

 23. Lehetséges diáktevékenységek • emotikonhoz a szöveget (Pankovics Gergő) • párbeszéd alkotása • a mondanivaló feleljen meg az ábrázolt érzelmeknek • én és az emotikonom (Nagy-Varga Zsolt) • önállóan(vagy párban) emotikonok alkotása • a táblán található írásjelek, betűk, számok felhasználásával • a hangulatjel tükrözze az alkotója lelkiállapotát, tulajdonságait • cél: emotikonok konvencionális jelentése, „képi szövegértés” • emotikonpárosító (Gyurkovics Eszter) • nem alapemotikonok és jelentésük

 24. Példák a netszó-korpuszból • asd • számítógépes játékokban és cseten használt kifejezés • több jelentése-funkciója van • 1. nem tud mit mondani, inkább csak nevet egyet • 2. felháborodás, ha valaki badarságot mond • 3. nincs mondanivaló, de jelzi, hogy a gépnél van (fatikus jelzés) • változatai: • wasd(játékirányító betűk) • qwe (török) • példa: • - Annyira igazságtalan ez az egész… :-S • - Asdasd

 25. Példák a netszó-korpuszból • bloggerina • blogírás, interneten közzétett napló vezetése • blog < weblog • napló írója: blogger • blogger + (kollegina, balerina analógiájára) -ina > bloggerina (nőnemű alakváltozat) • kommenthuszár • ’valamilyen témához humorosan hozzászóló személy’ • általában a témát elvágja, „offolja” • példa: Pali nagy kommenthuszár, minden buta kérdésre tud válaszolni valami vicceset.

 26. Példák a netszó-korpuszból • facepalm • digitális kommunikációban használt kifejezés • nonverbális jel, gesztus: az ember eltakarja az arcát a kezével, vagy megsimítja a szemöldökét vagy homlokát • szégyen, frusztráció, ellenérzés jelölése • szinonimája: arcpálma • félig tükörfordítás • face > arc • palm ’tenyér’ → pálma (népetimológia?)

 27. Frazeologizmusok • kevés vagy… típus ’Ne nagyképűsködj! Kicsi vagy te ehhez.’ • Kevés vagy, mint apple-ben az almamag! • Kevés vagy, mint mikrosoft-egérben a sajt! • Kevés vagy, mint windows-on a firhang! • nehogy már… típus • Nehogy má’ a kurzor mozgassa az egeret! • Nehogy má’ a program fagyassza le a vírust!

 28. Lehetséges diáktevékenységek • netes frazémák alkotása • a digitális kommunikáció lexikai egységeinek felhasználásával új szólások, szóláshasonlatok alkotása • változata: az interaktív táblán megadott szavakból lehet válogatni • változata: a frazémák sablonja adott a táblán, csak a sablont kell megfelelő kifejezésekkel feltölteni • például: „kevés vagy, mint…”

 29. A témakör haszna az oktatásban • nyelvészet: lexikográfia, grammatika, netnyelvészet • órai (és órán kívüli) kommunikáció, oktatástechnika • tanár-diák kommunikáció, szövegértés, internetes literalitás • digitális bennszülöttek és kintrekedtek közötti megértési, kommunikációs szakadék feloldása • pl. emotikonok, speciális rövidítések (THX, LOL), szókincs (lájkol, láwol, fészel) • „23 évesen sem értem, hogy mit mond néha a 13 éves unokaöcsém” • „rendszerint nekem kell lefordítanom, miről beszél a testvérem, amikor szüleinkkel beszél”

 30. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet! Veszelszki Ágnes – www.veszelszki.hu Veszelszki Ágnes – www.veszelszki.hu