1 / 5

Dokumenta

Priroda i društvo, Likovna kultura, Crnogorski-srpski,hrvatski,bosanski jezik i književnost;. Osnovne informacije o projektu. Oblast. Uzrast. 7-8 godina. Ciljevi. Razvijanje svijesti o potrebi očuvanja životne sredine putem izrade i postavljanja hranilica za ptice u okolini škole

garima
Télécharger la présentation

Dokumenta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Priroda i društvo, Likovna kultura, Crnogorski-srpski,hrvatski,bosanski jezik i književnost; Osnovne informacije o projektu Oblast Uzrast 7-8 godina Ciljevi • Razvijanje svijesti o potrebi očuvanja životne sredine putem izrade i postavljanja hranilica za ptice u okolini škole • Upoznavanje sa problemom zaštite vrsta i staništa ptica kao i ostalog živog sveta, posmatranjem ptica u njihovom prirodnom okruženju • Osnaživanje učenika za upotrebu ICT u učenju Učenje, upoznavanje učenika sa pticama stanaricama kraja i njihovim staništima predviđeno je kroz istraživački - terenski rad (obilazkom užeg dijela grada), briga za ptice zimi ogleda se kroz praktični, kreativni rad (izradu hranilica od odpadnog plastičnog materijala) i u trećem dijelu analiza realizovanih aktivnosti, procjena uspješnosti projekta i definisanje standarda i ocjenjivanje projekta. Opis Ptice, stanarice, selice, priroda, stanište, reciklaža, hranilice, energija, preduzetničko učenje Ključne riječi Software Internet Explorer, MS Power Point, Webanketa, Windows media player Ana Šouc, prof. razredne nastave, JU OŠ „Veljko Drobnjaković“ Risan Autor(i) Dokumenta

  2. Planiranje i rukovođenje od stane nastavnika Opis organizacije časova - kombinacija tri predmeta – tematsko planiranje Primjena tehnologije - učenici koriste fotografiju i video zapis da bi pratili realizaciju aktivnosti i omogućili kvalitetniju završnu evaluaciju procesa. Rad se odvija u informatičkom kabinetu sa 15 računara, gdje je dostupna internet konekcija. Nastavnica rukovodi projektom i aktivnostima učenika putem projekcijskog platna i projektora, pružajući istovremeno individualnu pomoć učenicima. Pripreme časova Video snimak LIKOVNA KULTURA CRNOGORSKI-SRP. BOS.HR.JEZ.I KNJIŽ. PRIRODA I DRUŠTVO FOTO ALBUM Dokumenta

  3. Nastavni resursi Učenici na osnovu dobijenog radnog materijala u Word formatu, slijedeći uputstva i objašnjenja prikupljaju materijal za reciklažu (plastika, papir) i pristupaju izradi hranilica. Dokumenta

  4. Ocjenjivanje i standardi U ovim dokumentima možete vidjeti rubrike i standarde za ocjenjivanje u ovom projektu za učenje: Rubrike za ocjenjivanje: Primjeri rubrika za ocjenjivanje koji su dati učenicima, koji pokazuju kako je projekat ocjenjivan. Definisanje standarda: Definisanje nastavnih ciljeva ovog projekta u odnosu na obrazovne standarde. Dokumenta

  5. Informacije o nastavniku i školi O ŠKOLI Prva škola na području koje obuhvata današnja osnovna škola je osnovana 1803. godine u Morinju, gdje danas funkcioniše područno odjeljenje. Prva škola sa kontinuiranom nastavom formirana je u Risnu 1844. godine. U devetnaestom vijeku na širem području Risna je postojalo nekoliko osnovnih škola, a do 1944. godine funkcionisala je i „građanska škola“ u rangu niže gimnazije. Škola je današnji naziv OŠ „Veljko Drobnjaković“ dobila 1962. godine. 1983. godine škola se seli u novoizgrađeni objekat u kom se nalazi i danas. U okviru škole danas rade i dva područja odjeljenja u Perastu i Morinju.Na početku školske 2012/13 godine u školu je upisano 183 učenika. O NASTAVNIKU Ana Šouc je profesor razredne nastave sa 23 godine radnog iskustva u nastavi. U svom radu koristi savremene nastavne metode, i konstantno radi na ličnom usavršavanju. Posebno se interesuje za sferu upotrebe ICT u nastavi, i svoj rad u učionici u velikoj mjeri bazira na inovavijama i primjeni savremene tehnologije.

More Related