Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ā HEI PowerPoint Presentation

Ā HEI

207 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ā HEI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ĀHEI Ka āhei i a ia te mahi rā

  2. ĀHEI āhei 1.(verb) (-a,-tia) to be able, possible, within one's power, enable. E kore au e āhei te kīatu. / I will not be able to say. 2.(stative) be allowed, permitted. Ka āhei i a ia te mahi rā - engari e kore e pahure i a au! (PK 2008:3) / She is allowed to do that - but I'm not permitted to! 3.(noun) ability, opportunity. Hei tāna, mā tēnei e ōrite ai te āheiatu o te Māori ki ngā mahi kei ngā tari kāwanatanga (TTR 1994:36)./ He argued that the Māori should be given equal opportunity of employment in government departments.

  3. memorise āhei to be able Are we able to use it? Yes, it's our hay āhei to be able How high is the table?

  4. exercises auāheiKa te hui atu ki te haere. I can come to the meeting. kiāheiKa koutou te haere ma ināianei, tamariki. You may go now, children. ki āhei te manenekaorepōti te i. An alien is ineligible to vote. Kaoreāhei ki te haere e ia. It will not be possible for him to go.

  5. kaore i āhei, ineligible āhei, taea, can āhei, may

  6. Āhei answers Kaāhei au te haere atu ki te hui. I can come to the meeting. Kaāhei koutou ki te haere ināianei, tamariki ma. You may go now, children. kaorei āhei te manene ki te pōti. An alien is ineligible to vote. Kaoreia e āhei ki te haere. It will not be possible for him to go.