Download
filtrering blockering av inneh ll n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Filtrering & blockering av innehåll PowerPoint Presentation
Download Presentation
Filtrering & blockering av innehåll

Filtrering & blockering av innehåll

144 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Filtrering & blockering av innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Filtrering & blockering av innehåll Amar Andersson Registrar Manager .SE amar.andersson@iis.se

 2. Filtrering & blockering av innehåll • Bakgrund • Teknik • Metoder

 3. DNS och domännamn

 4. IP-adresser 192.36.73.2

 5. Vilken IP-adress har .SE:s hemsida?

 6. Hej DNS! Hej domännamn!

 7. DNS

 8. Domännamn

 9. www.iis.se= toppdomänen www.iis.se= domännamnet www.iis.se= adressen till hemsidan

 10. www.iis.se= 91.226.36.46

 11. Resolver Authoritative Båda

 12. DNS-filtrering

 13. Rikspolisstyrelsens spärrlista (mot barnpornografi)

 14. Är inte det bra?

 15. Trubbigt och oexakt verktyg Inte heller vidare effektivt…

 16. En jämförelse med den riktiga världen

 17. Bussiga Berras Begagnade Bilar www.bussigaberrasbegbilar.se

 18. www.webhotellet.se/bussigaberras/

 19. DNS förstår bara domännamn – inte underkataloger

 20. www.webhotellet.se/bussigaberras/

 21. DNS utan spärrlista

 22. Vad finns i listan? • Vem bestämmer? • Vem övervakar övervakarna? • Ändamålsglidning aka Pandoras box. • Löser det egentligen problemet med barnpornografin?

 23. Innehållet finns fortfarande kvar. • Går lätt att ta sig runt. • Blockar bara själva domännamnet. • Löser inte det egentliga problemet. • Risk för ändamålsglidning – ”Det sluttande planet”.

 24. IP-Filtrering

 25. IP-adresser 192.36.73.2

 26. www.skumsajt.se = 192.36.73.2 www.skummaresajt.se = 192.36.73.2 www.skummaresajt2.se = 192.36.73.2 www.afgwwrjhqiq12.com = 192.36.73.2

 27. När IP-filtrering går fel

 28. De visste att DNS-filtering har svagheter • De visste att man lätt kan ta sig runt filtret • Enter: IP-filtering på adressnivå.

 29. www.youtube.com = 173.194.32.2

 30. www.youtube.com = 173.194.32.2

 31. www.youtube.com = 173.194.32.2

 32. Operatörerna filtrerar!

 33. För att skydda sig (och kunderna) mot attacker • För att optimera trafiken • För att skydda sin tjänst. • För att kunna prioritera trafik.