Download
s t e v ep n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
S táže v EP PowerPoint Presentation
Download Presentation
S táže v EP

S táže v EP

157 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

S táže v EP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stáže v EP

 2. Druhy stáží

 3. Přijímací přístup pro placené stáže

 4. Obecné podmínky pro přijetí • a) státní příslušnost členského státu Evropské unie; • b) věk 18 let dosažený nejpozději v den zahájení stáže; • c) výborná znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a dobrá znalost některého dalšího úředního jazyka EU; • d) uchazeč se doposud neúčastnil žádné placené stáže ani nebyl v placeném pracovním poměru více než 4 po sobě jdoucí týdny v orgánech a institucích Evropské unie nebo u poslance či politické skupiny Evropského parlamentu.

 5. Kroky k přihlášení • Vyplnění formuláře přihlášky online, dostupná v angličtině, francouzštině a němčině • Příslušné oddělení přezkoumá, zda přihlášky vyhovují obecným podmínkám pro přijetí • V případě nabídky k stáži, uchazeči musí poslat doklady, které jsou uvedeny na webové stránky EP

 6. Stáže Roberta Schumana s obecným zaměřením • Uchazeči musí mimo jiné prokázat, že napsali fundovanou práci nezbytnou pro získání vysokoškolského diplomu nebo jinou vědeckou publikaci.

 7. Stáže Roberta Schumana se zaměřením na žurnalistiku • Uchazeči musí prokázat odbornou způsobilost, a to bud odpovídající publikační činnosti, členstvím ve sdružení novinářů jednoho z členských státu nebo příslušným odborným vzděláním uznávaným státy Evropské unie.

 8. Začátek stáže • 1. března • 1. října Délkastáže • 5 měsíců

 9. Neplacené stáže Stáž musí: • tvořit součást výuky na vysoké škole nebo škole srovnatelné úrovně, • tvořit součást vyššího odborného kurzu pořádaného neziskovou organizací (zejména veřejnými instituty a orgány), • být součástí povinné praxe pro výkon určitého povolání

 10. Data zahájení stáží a termíny pro obdržení přihlášek u nepovinných stáží

 11. Kontakty • European ParliamentTraineeships OfficePRE 03B026L - 2929 LUXEMBOURG   +352 / 43 00 248 82 • http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=CS&id=147

 12. Informační kancelář Evropskéhoparlamentu v ČR Jungmannova ul. 24 110 00 Praha 1 - Nové Město Tel.: (+420) 255 708 208 Fax: (+420) 255 708 200 E-mail: eppraha@europarl.europa.eu http://www.evropsky-parlament.cz