Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studijní obory – bakalářské prezenční PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studijní obory – bakalářské prezenční

Studijní obory – bakalářské prezenční

167 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Studijní obory – bakalářské prezenční

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Studijní obory – bakalářské prezenční • Fyzioterapie • Management sportu • Regenerace a výživa ve sportu • Speciální edukace bezpečnostních složek • Tělesná výchova a sport, směr Trenérství • Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí fotbalu • Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí ledního hokeje • Animátor sportovních aktivit + druhý obor

  2. Studijní obory – bakalářské kombinované • Management sportu • Regenerace a výživa ve sportu • Speciální edukace bezpečnostních složek • Tělesná výchova a sport, směr Trenérství

  3. Studijní obory – magisterské prezenční • Management sportu • Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy, směr Kondiční trenér • Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy, směr Sportovní edukace • Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + druhý obor

  4. Studijní obory – magisterské kombinované • Management sportu • Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek • Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy, směr Kondiční trenér • Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy, směr Sportovní edukace

  5. Důležité termíny – bakalářské studium • podání přihlášek: • 1. 11. 2014 – 28. 2. 2015 • potvrzení od tělovýchovného lékaře: • do 30. 4. 2015

  6. Důležité termíny – magisterské navazující studium • podání přihlášek: • 1. 2. 2015 – 30. 4. 2015 • potvrzení od tělovýchovného lékaře: • do 29. 5. 2015 • potvrzení o absolvování bakalářského studia: • do 7. 7. 2015

  7. Přijímací zkoušky – bakalářské studium • TSP: • 9. – 10. 5. 2015 • Oborový test (CHE, BIO, FYZ): • 10. 5. 2015 • Praktická přijímací zkouška: • 23. – 24. 5. 2015

  8. Přijímací zkoušky – magisterské navazující studium • písemné oboroví testy: • 20. 6. 2015 • praktická přijímací zkouška: • 20. 6. 2015

  9. Den otevřených dveří: • 15. 1. 2015 • Kontakt: • telefon: 549 492 015, 549 492 016, 549 492 017 • email: studijni@fsps.muni.cz • web: www.fsps.muni.cz