Download
povrch a nerostn bohatstv afriky n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Povrch a nerostné bohatství Afriky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Povrch a nerostné bohatství Afriky

Povrch a nerostné bohatství Afriky

630 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Povrch a nerostné bohatství Afriky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Povrch a nerostné bohatství Afriky

  2. Povrch Afriky • Uhuru 5895 m x Assalská proláklina –155 m • Oblasti: • Sever: Atlas, Etiopská vysočina • Jih: Dračí hory, Vysoký Veld • Východ: Východoafrická příkopová propadlina, Východoafrická vysočina • Vnitrozemí (pánve, plošiny, tabule): Saharsko-sudánská tabule (pouště), Kongžská a Čadská pánev • Pobřeží: úzké pásy nížin Pouště: Sahara Libyjská Nubijská Kalahri Namib

  3. Nerosty • Ropa a zemní plyn: severní Afrika, Guinejský záliv • Rudy barevných kovů: provincie SHABA • Zlato a diamanty: JAR, SHABA • Fosfáty: severní Afrika