Panasonic Communications Co., Ltd. Communication Network Company Edition 1.2 2009 - PowerPoint PPT Presentation

panasonic communications co ltd communication network company edition 1 2 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Panasonic Communications Co., Ltd. Communication Network Company Edition 1.2 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Panasonic Communications Co., Ltd. Communication Network Company Edition 1.2 2009

play fullscreen
1 / 20
Panasonic Communications Co., Ltd. Communication Network Company Edition 1.2 2009
160 Views
Download Presentation
gent
Download Presentation

Panasonic Communications Co., Ltd. Communication Network Company Edition 1.2 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CA Call Accounting System Panasonic Communications Co., Ltd. Communication Network Company Edition 1.2 2009 SMDR & Simple Billing Application by LAN/RS232C

 2. Index 1. System anslutningsdiagram 2. Installation CA Call Accounting System 3. Set-up CA Call Accounting System 4. SMDR by Web Browser 5. Enkel debiteringsfunktion 6. Emergency Call Alert 7. Wake-up Call Alert 8. Ändra / lägg till ID och password 9. Keep SMDR record 10. Notice 11. Requirement of PC Spec.

 3. TDA, TDE eller NCP via RS-232C (endast 1 system) “CA Call Accounting” programvara installeras på en “1 Web Server PC” IP address: 192.168.0.10 Web Server PC IP address: 192.168.0.10 RS232C TDA 1. System anslutnings diagram TDE SMDR visas i web browser, upp till 8 URL http://192.168.0.10:10008/DEFAULT.ASPX LAN TDE och NCP via LAN upp till 8 system NCP TDA stödjer inte denna SMDR koppling TDE

 4. 2. Installation “CA Call Account System” på Web server PC -1/2 Start by double click Microsoft .NET Framework Installation UltiDev Cassini Web Server Explorer Installation Packed in installer “Call Account System” Installation 1/2 In case of some application is necessary (like “Microsoft .NET Framework”) to be installed in Web Server PC, its installation is started by web access (Microsoft up-date) automatically. UltiDev Cassini Web Server for ASP.NET 2.0 Installation Packed in installer

 5. 2. Installation “CA Call Account System” på Web server PC -2/2 “Call Account System” Installation 2/2

 6. 3. Set-up “CA Call Account System” for RS-232C connection PBX System SMDR SMDR Format: Type A (utan call charge information) endast 1. Välj RS232C 2. Tryck “Modify” knappen 3. SMDR Type A

 7. 3. Set-up “CA Call Account System” for LAN connection PBX System SMDR Options SMDR Format: Type A (utan call charge information) endast 1. Välj LAN 2. Tryck “Add” knappen “Port” & “SMDR Password” matchas mot SMDR LAN inställning i växel 3. OBS: Endast TDE & NCP TDA stödjer inte denna SMDR koppling

 8. URL http://192.168.0.10:10008/DEFAULT.ASPX 192.168.0.10: Web Server PC IP address 10008: port of IP connection 4. SMDR by Web Browser - 1/2 URL for Web Client: Web Browser (Internet Explorer rekommenderas) Default Username: admin Password: admin

 9. 4. SMDR by Web Browser - 2/2 Call Type All Incoming No Answer Call Incoming Answer Call PBX Outgoing Call All Others 0: (PBX1) 1: (PBX2) Tryck “Search” SMDR

 10. 5. Enkel debiteringsfunktion - 1/3 EXT.(room)101 total cost EXT.(room)101 call detail

 11. 5. Enkel debiteringsfunktion - 2/3 Call Charge Settings Other Settings Go to next page Currency & Decimal place setting

 12. 5. Enkel debiteringsfunktion - 3/3 Help screen Charge Table Please refer detail setting by Help file Unit Charge Flat Charge Duration Unit Charge Duration Unit Charge Duration Flat Charge Flat Charge Duration

 13. 6. Emergency Call Alert In case of Assigned Emergency Number is recorded on SMDR, Emergency Call Alert screen is pop-up. Pop-up Emergency Call Alert Setting Screen Emergency Number Assignment This feature is on Web Server PC side.

 14. 7. Wake-up Call Alert In case of No Answer is recorded against Timed Reminder on SMDR, Wake-up Call Alert screen is pop-up. Pop-up Timed Reminder/No Answer Wake-up Call Alert Setting Screen This feature is on Web Server PC side.

 15. 8. Ändra / lägg till ID (user name) & password Default user name & password User can be added up to 8 User Management Setting Screen

 16. 9. Keep SMDR record VIKTIGT Om datum format inte matchar växelns så kommer inte SMDR data att visas i web browsern SMDR Auto Save Default: No Check Path of data save SMDR Setting Screen

 17. 10. Notice-1 Samtalshistorik (SMDR) från växeln sparas på Web Server PCn. Web klientanvändaren kan se samtalshistoriken via sin web browser. SMDR typen i växeln måste vara "Type A (utan call charge information)". SMDR datum format (som MM-DD-YY) måste vara lika programmerat i växel och på server. Charge rate and currency has to be assigned before connecting PBX. Kostnad beräknas när samtalsinformationen skickas från växeln. Call Accounting System är gratis fram till Juni 2009.

 18. 10. Notice-2 PBX Supported Versions Beskrivet i manualen (Quick Reference Guide) Även fast växelns MPR Version är gammal så kommer SMDR via LAN att fungera. Däremot, om LAN anslutningen bryts tillfälligt kan viss data försvinna. Dom officiellt stödda MPR versionerna har en funktion för omsändning av SMDR data för såna fall.

 19. 11. Requirements of PC Spec. Call Accounting Web Server Minimum Recommend CPU 1.0GHz Intel Pentium/Celeron processor or comparable CPU Intel Core2 Duo /3.2GHz Pentium/Celeron processor or comparable CPU RAM 256MB (1024MB for Windows VISTA) 2048MB(2GB) Microsoft Windows VISTA Windows XP Professional Windows Server2003 Standard Edition Microsoft Windows VISTA Windows XP Professional Windows Server2003 Standard Edition OS Storage (HDD) 1.5GB available space 10GB available space Interface 10 Base-T, RS232C 100 Base-T, RS232C * Video Resolution: 1028 x 768 Call Accounting Web Client (Web Browsing Side) Minimum Recommend CPU 1.0GHz Intel Pentium/Celeron processor or comparable CPU Intel Core2 Duo /3.2GHz Pentium/Celeron processor or comparable CPU RAM 256MB (1024MB for Windows VISTA) 2048MB(2GB) Windows XP Home Edition Windows XP Professional Microsoft Windows VISTA Windows XP Home Edition Windows XP Professional Microsoft Windows VISTA OS Storage (HDD) 1.5GB available space 10GB available space Interface 10 Base-T 100 Base-T * Video Resolution: 1028 x 768

 20. SMDR & Simple Billing Application by LAN/RS232C Thank you very much !