Download
ma a szk ka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Mała Szkółka” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Mała Szkółka”

„Mała Szkółka”

185 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

„Mała Szkółka”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Mała Szkółka” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

 2. Lokalizacja Przy ul. Wałowej 7 w Świebodzinie znajduje się jeden z budynków należących do SOSW im. Lecha Wierusza nazywany „Małą Szkółką”

 3. Szkoła ta przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci młodszych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 4. Edukacja w naszej szkole odbywa się na 3 etapach. • I etap edukacyjny - szkoła podstawowa - zespoły edukacyjno - terapeutyczne I - III • II etap edukacyjny - szkoła podstawowa - zespoły edukacyjno - terapeutyczne IV - VI • III etap edukacyjny - gimnazjum - zespoły edukacyjno - terapeutyczne I – III • oddział edukacji wczesnoszkolnej I –III dla dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną

 5. I etap edukacyjny - szkoła podstawowa - zespoły edukacyjno - terapeutyczne I – III (każdy zespół może liczyć od 4 do 8 uczniów)

 6. II etap edukacyjny - szkoła podstawowa - zespoły edukacyjno - terapeutyczne IV - VI

 7. III etap edukacyjny - gimnazjum - zespoły edukacyjno - terapeutyczne I - III

 8. Oddział edukacji wczesnoszkolnej dla dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną (liczyć może od 8 do 16 uczniów)

 9. W szkole pracuje wysoce wyspecjalizowane grono pedagogów i terapeutów

 10. W internacie przy ul. Grottgera należącym do SOSW uczniowie spoza Świebodzina mają zapewnioną profesjonalną opiekę i całodzienne wyżywienie. Internat

 11. Bezpieczeństwo W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym uczniom: 1. Pełnione są dyżury nauczycielskie przed lekcjami oraz podczas przerw. 2. Schody zabezpieczone są specjalną bramką. 3. Szkoła wyposażona jest w monitoring - kamery zamontowane na korytarzach i wokół budynku.

 12. Szkoła posiada własny plac zabaw, z którego uczniowie chętnie korzystają.

 13. Podczas przerw bawią się także na placu przed szkołą.

 14. „Szkółka” posiada salę gimnastyczną, w której odbywają się lekcje wychowania fizycznego oraz uroczystości szkolne.

 15. Wszyscy uczniowie szkoły objęci są profesjonalną opieką pedagoga, psychologa, a także pielęgniarki szkolnej.

 16. W szkole pracuje się przede wszystkim Metodą ośrodków pracy

 17. Klasopracownie są przytulne, stale doposażane w nowy sprzęt i pomoce niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

 18. Podstawę pracy z uczniami stanowią wycieczki tematyczne

 19. W trakcie całego cyklu kształcenia uczniowie objęci są specjalistycznymi formami rewalidacji indywidualnej:- logopedii

 20. - terapii pedagogicznej

 21. - gimnastyki korekcyjnej

 22. Ponadto szkoła posiada Salę integracji sensorycznej

 23. Snoezelen Salę Doświadczania Świata

 24. EEG BFB

 25. Dzieci uczestniczą w zajęciach dogoterapii

 26. Uczą się czytać i pisać metodą glottodydaktyki

 27. Chętnie korzystają z oferty kół rozwijających ich zainteresowania: taneczno-muzycznego, muzyczno-teatralnego, oraz koła „Świebodzin – moje miasto”

 28. W naszej szkole od wielu lat prowadzone są zajęcia przeznaczone dla uczniów i ich rodziców prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 29. Kilkuletnią tradycję ma także Rodzinny Turniej Koszykarski

 30. W szkole odbywają się cykliczne imprezy i uroczystości

 31. Liczne turnieje i konkursy

 32. Uczniowie uczestniczą w zajęciach na basenie miejskim

 33. Zimą pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego jeżdżą na łyżwach i sankach

 34. Mocną stroną naszej szkoły jest sport • Uczniowie w czasie roku szkolnego uczestniczą w licznych zawodach sportowych odbywających się zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. • Przywożą wiele medali i nagród rzeczowych, ale nade wszystko radość i zadowolenie.

 35. Zawody sportowe w szkole

 36. Zawody sportowe – poza szkołą

 37. Wszystko, co dzieje się w „Małej Szkółce” zostaje uwiecznione i zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie, na którą serdecznie wszystkich zainteresowanych zapraszamy!!! http://sosw.swiebodzin.pl

 38. Opracowała: Agnieszka Nogajewska-Tylman