1 / 16

KBA Oktatási Kft

KBA Oktatási Kft. XII. Vezérigazgatói Találkozó A tudásmegosztás a XXI. sz. gazdaságának hajtóereje 2006. szeptember 22. Dr. Tomka János társelnök, ügyvezető igazgató KPMG-BME Akadémia. Bevezetés.

ghazi
Télécharger la présentation

KBA Oktatási Kft

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KBA Oktatási Kft

 2. XII. Vezérigazgatói TalálkozóA tudásmegosztás a XXI. sz. gazdaságának hajtóereje2006. szeptember 22.Dr. Tomka Jánostárselnök, ügyvezető igazgatóKPMG-BME Akadémia

 3. Bevezetés • „Ma az egyetlen igazán értékes erőforrás az egyének és a társadalom számára egyaránt a tudás. A tudással minden mást meg lehet teremteni.” (Peter Drucker) • A szellemi tőke menedzsmentjével kapcsolatos tapasztalatok: • terminológiák, koncepciók és megközelítések zűrzavara • pénzügyi és tárgyi vagyontól jelentősen eltérő sajátosságok: új menedzsment kihívások • új szervezeti modellek – új ötletek és tudások gyűjtése és elterjesztése céljából • A tudásmenedzsmenttel (TM) küzdő szervezeteknél széles körben megfigyelhető jelenségek: „törvények”, tézisek

 4. 1. tézis: A tudásmegosztás elengedhetetlen a túléléshez • A gyorsan változó ügyféligényeknek a szervezetek csak akkor tudnak megfelelni, ha képesek hatékony tudásmegosztásra – a munkatársak, partnerek és ügyfelek között • Az innováció és új üzletágak létrehozása a közösségi tudástól jobban függ, mint az egyénitől: • a közösség tudása mindig nagyobb, mint az egyéneké • a másik meglévő tudásának a ”megszerzése” és a saját tudás hozzáadása gyorsabb és eredményesebb, mint a megoldás újra kitalálása • A tudásmegosztás továbbá nem egy lehetséges stratégiai opció – hanem a szervezeti túléléshez szükséges

 5. 2. tézis: A szakmai közösségek jelentik a tudásmegosztás motorját • A tudásmegosztás jelentős mértékben csak azoknál a szervezeteknél működik, ahol a szakmai közösségeket (SZK, Communities of Practice, CoP) a cég stratégiájába és szervezeti struktúrájába illesztik • A SZK-k lényege: • emberek szakmai csoportosulása • melyek önkéntesen jönnek létre • azért, hogy megosszák egymással hasonló érdeklődésüket • és tanuljanak egymástól • A SZK-k jellemzői: • bizalom és kölcsönös megértés • a tanulás és az őszinte dialógus bátorítása • „biztonság hely”, ahol az aki „nem tudja”, tanulhat attól, aki „tudja”

 6. 3. tézis: A virtuális közösségek tagjai is igénylik a fizikai interakciókat • A technológia drámai fejlődése lehetővé tenné, hogy globális közösségek csak virtuálisan kommunikáljanak (e-mail, www) • Nem ismertek olyan igazi közösségek, ahol a tagok – legalább egy részük – ne találkoznának személyesen valamilyen rendszerességgel, hogyinterakciók segítségével létrehozzák a bizalom és a rokonszenv kötelékét, mely a közösségek lényeges eleme • Ha nincs rendszeres „face-to-face” találkozás: a közösség elkezd veszíteni az energiáiból és esetleg elhal

 7. 4. tézis: A szenvedély a szakmai közösségek hajtóereje • A modern vállalat sikere a problémamegoldás racionális és mechanisztikus megközelítésén alapult – kevés tér az érzelmeknek • Tapasztalat: a SZK-k csak akkor termékenyek, ha tagjaik szenvedélyesen elkötelezettek a közös cél iránt • A SZK-k építésére irányuló hierarchikus megközelítések legfeljebb ideiglenesen lehetnek sikeresek: a tagok nem hoznak áldozatot számukra nem jelentőségteljes tevékenységért • A modern munkahelyek sikertényezői: idő és tér biztosítása mind a „fej” mind a „szív” számára • Nehéz lecke korunk menedzsereinek: azt tanulták, és azzal töltötték az idejüket, hogy megpróbálják távol tartani az érzelmeket a munkahelytől

 8. 5. tézis: A közösségek mind a szervezeteket, mind a személyek életét gazdagítják • A SZK-k – és azokat összetartó szenvedély központi szerepének – kibontakozása nem csak egy fejlettebb szervezeti formához vezet, hanem a benne dolgozók számára egy értelmesebb életet biztosít. • A szakmai közösségek értékteremtése

 9. 6. tézis: A tudásmegosztás megvalósítását belülről kell kezdeni, de a külvilág tapasztalatával kell validálni a kezdeményezéseket • A tanácsadók foglakoztatása abból a célból, hogy „csinálják meg nekünk”, nem működik • A tudásmegosztás elindításáért és megvalósításáért felelős személynek hitelesnek kell lennie az üzleti és a személyzeti funkciók szemében • Folyamatok birtoklása, involválódás az összes szempontból, változtatások bátorítása – legitimen és belső „politikai” érzékkel • A belső embereknek kell használni a külső világot, hogy validálja és a szervezetben „átnyomja” a változtatásokat

 10. 7. tézis: Történetek elmondása nélkülözhetetlen módon segíti a tudás megosztását • TM-et elindító szervezetek óhatatlanul óriási nehézségekkel szembesülnek összetett koncepciók absztrakt módon történő kommunikálása során • A valódi tudásmegosztásra épülő történetek elmondása lehetővé teszi, hogy • az egyének merítsenek az elbeszélő tacit tudásából • átdolgozzák a történetet a saját munkakörnyezetük kontextusába • hozzátegyék a saját tacit felfogásukat a folyamathoz. • Az elbeszélő és az absztrakt kommunikáció ötvözése a tudásmegosztás erőteljesebb eszköze, mint az absztrakt kommunikáció önmagában • A szakmai közösségek „szabad teret” biztosítanak ehhez, nélkülük cinikus vagy unalmas beszámolókká silányulnak az elbeszélések

 11. 8. tézis: A tudásmegosztó kezdeményezéseket összetévesztik az információ-menedzsment rendszerek kiépítésével • Nem ismert egyetlen szervezet sem, mely kivétel lenne • Sikeres tudásszervezetek megtanulták: • weboldalak kiépítése és informatikai eszközök biztosítása önmagában nem hoz létre és nem továbbít tudást • a munkatársak felhagynak az eszközök használatával, amennyiben a SZK-k nem adnak tartalmat ezeknek • az IT eszközök feladata a felhasználók közötti tudásmegosztás megkönnyítése és nem a tudásmegosztó kultúra kibontakoztatásának kikényszerítése • Egyes szervezetek sohasem tanulják ezt meg!

 12. 9. tézis: A középvezetői réteg keményen ellenáll a tudás szabad áramlását támogató kezdeményezéseknek • A tudásmegosztó stratégiák vonzóak az előrelátó felsővezetőknek. Elvárások: szervezeti együttműködés fejlődése, ügyfeleknek nyújtott érték növelése, minőség javítása, a költségek csökkentése, innováció gyorsítása • A frontvonalon dolgozó munkatársaknak is fontos: • értékesebbnek érzik magukat • nem csak menedzserüktől kérnek támogatást a problémamegoldáshoz • Középvezetők kevésbé lelkesek: • fenyegetve érzik magukat a nem hierarchikus munkafolyamatokban • „parancs és ellenőrzés” helyett „támogatás és mentorálás”

 13. 10. tézis: Az eleven szakmai közösségek vonzzák az új tehetségeket • A gyorsan fejlődő tudásgazdaságban megnőtt a mobilitás a tudásmunkások körében, a cégek versenyeznek – jobban mint valaha – értük • Azok a cégek, amelyek gondozzák a szakmai közösségeket és hagyják, hogy a lelkesedés átitassa a munkahelyet: vonzó munkakörnyezetet kínálnak a legtehetségesebbeknek és képesek megtartani jelenlegi munkatársaikat • Azok a cégek, melyek ellenállnak a közösségek építésének: munkatársaikat megfosztják érdekeiktől és nem teszik vonzóvá a céget az újak számára, függetlenül attól, hogy milyen javadalmazási csomagot kínálnak számukra

 14. 11. tézis: Két ellentétes jelenség befolyásolja a szervezetek tudásmegosztó képességét • Fejlődési spirál: tudásmegosztás – közösségek fejlődnek – a „fej” és a „szív” integrációja – növekvő gazdasági produktivitás – vonzó környezet – munkatársi elégedettség és lojalitás növekedése • Ördögi kör: merev struktúrák akadályozzák a tudásmegosztást – létező természetes közösségek elsorvadása – munkatársak demotiválódása – a szervezet intellektuális tőkéjének elhasználódása – egyre nehezebb megtalálni a kitörés lehetőségét

 15. 12. tézis: A trendek mélyebb megértése segíti, hogy gyorsabban álljon a szervezet a fejlődési spirálra mint mások • Úgy tűnik a szervezeteknek maguknak kell kísérletezniük a csapdákkal, hogy elkerülhessék azokat • Csak „áldozatok” vállalásával érdemes belevágni: felsővezető nem delegálható feladatainak bővülése; költségek növekedése rövid távon; konfrontáció a középvezetői réteggel és az informatikai szállítókkal; új képzési rendszerek és karrierutak kimunkálása • Ha sikerül módszereket találni az elmozdulás támogatására és a változás gyorsítására, akkor radikálisan felélénkül a tudásmegosztás, a tanulás és az innováció

 16. Javasolt irodalom • Anklam, P. [2005]: The Social-Network Toolkit; ArkGroup, London • Ash, J. [2006]: Next Generation Knowledge Management; Ark Group, London • Gyökér I. [2004]: A vállalat szellemi tőkéje – számolatlan vagyon; Harvard Businessmanager, 2004. december • KPMG-BME Akadémia, Pannon Egyetem [2006]: Tudásmenedzsment Magyarországon 2005/2006 • Holtshouse, D. [2004]: Tools for the personal-knowledge space; Knowledge Management, April, 2004 • Tomka J. [2005]: A szakmai közösségek hozzájárulása a szervezeti együttműködés fejlesztéséhez; PhD értekezés, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

More Related