slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konferencja podsumowujaca projekt InterEol. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konferencja podsumowujaca projekt InterEol.

play fullscreen
1 / 22

Konferencja podsumowujaca projekt InterEol.

89 Views Download Presentation
Download Presentation

Konferencja podsumowujaca projekt InterEol.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. W dniu 18. września 2007 r. odbyła się konferencja podsumowująca działania projektu InterEOL; Edukacja Interkulturowa OnLine, na której wręczono również nagrody dla szkół uczestniczących w konkursie "Europejski wymiar dziedzictwa kulturowego regionu" na najlepsze prezentacje stworzone na podstawie WebQuestów.

 2. Program konferencji :Otwarcie konferencji 12.15 Wystąpienia zaproszonych gości 12.30 Prezentacja projektu InterEOL, podsumowanie działań podejmowanych w Polsce 12.50 Podsumowanie działań podejmowanych w Republice Czeskiej 13.10 Podsumowanie działań podejmowanych w Niemczech 13.30 Przerwa, poczęstunek 13:50 Rozstrzygnięcie konkursu „Europejski wymiar dziedzictwa kulturowego regionu” 14.50 Zakończenie konferencji, poczęstunek

 3. Konferencja podsumowujaca projekt InterEol.

 4. Renata Stanek – Kozłowska ,Dyrektor RODN „WOM” w Katowicach

 5. Waldemar Kuwaczka, dyrektor KANY; Fritz-Gerhard Kuhn, CJD Maximiliansau

 6. Marta Kmetowa –Pedagogickie centrum pro polske narodnosti skolstvi, Cesky Tesin

 7. dr Jan Polak, Microsoft

 8. Od prawej: Zastępca Burmistrza GiM-Andrzej Raudner, Dyrektor Zofia Szachniewicz, Naczelnik Wydziału Oświaty-Ewa Kluczniok

 9. Zespół z Gimnazjum nr 4 na audytorium.

 10. I miejsce dla Gimnazjum nr 4 w Czerwionce, za projekt „Śladami Żydów na Górnym Śląsku”- kategoria szkoły ponadpodstawowe.

 11. Zespół z G-4 w Czerwionce- odbiera nagrodę.

 12. Stanowisko projektowe zespołu Gimnazjum nr 4 w Czerwionce dr Jan Polak, Microsoft

 13. Dziewczęta z opiekunem –M. Gorzawskim.

 14. Zespół Gimnazjum nr – przy stanowisku projektu.

 15. Pierwsi goście przy naszym stanowisku.

 16. Zespół z G-4, od lewej stoi dr Krystyna Dyba z Ośrodka Szkoleniowego „ Kana”

 17. W oczekiwaniu na prezentację projektu: od lewej: Alicja, Sandra, Agnieszka, Vanessa.

 18. Zwiedzający zapoznają się z naszymi folderami reklamowymi.

 19. ))

 20. Dziennikarka z radia Katowice przy naszym stanowisku.

 21. Goście oglądają przygotowane foldery, broszury.

 22. Fritz-Gerhard Kuhn, CJD Maximiliansau z zespołem G-4.