1 / 21

Bavorsko

Bavorsko. Mapa Bavorska. Statistika. Rozloha: 70 555 km 2 Počet obyvatel: 11,78 mil. Hlavní město: Mnichov Další města: Augsburg, Nürnberg, Regensburg. Charakteristika. Bavorsko se nachází na jihu Německé spolkové republiky.

ginny
Télécharger la présentation

Bavorsko

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bavorsko

 2. MapaBavorska

 3. Statistika • Rozloha: 70 555 km2 • Počet obyvatel: 11,78 mil. • Hlavní město: Mnichov • Další města: Augsburg, Nürnberg, Regensburg

 4. Charakteristika • Bavorsko se nachází na jihu Německé spolkové republiky. • Na východě hraničí s Českou republikou a Rakouskem. • Bavorskem protéka řeka Dunaj a Main. • V Bavorských Alpách se tyčí nejvyšší hora Německa Zugspitze (2 963 m). • Od roku 1919 samostatným státem. • Od roku 1948 zemí Německé spolkové republiky.

 5. Zábavav Bavorsku(Unterhaltung in Bayern)

 6. Bayeren park • Rodinný park plný atrakcí a zábavy. Vhodné atrakce pro nejmenší děti i pro dospělé návštěvníky.  • Atrakce, občerstvení, zábavu, odpočinek od všedních dní  to vše najdete v tomto zábavném parku.

 7. Legolend • Tento park nabízí přes 40 atrakcí, spektakulérní představení,  je rájem pro rodiny s dětmi.

 8. Alpamare • Vodní park s 2100 m vodních ploch. Vlny,  skluzavky a široká nabídka dalších atrakcí pro všechny milovníky vody.

 9. ParkGeiselwind • Tento park je jeden z největších parků v Bavorsku. Na 400 m se nachází 50 atrakcí jako je horská dráha, divoká voda a Free-Fall Tower. 

 10. Inlinepark • Tento park je rájem pro inline-skater. Skate je možno zde i zapůjčit. • Letní bobová dráha, fitnes dráha, Downhill trasa, zábavný park.

 11. Zámky(Schlösser)

 12. Schloss Neuschwanstein

 13. Nachází se nedaleko Füssenu, při hranici s Rakouskem. • Neuschwanstein je velkolepý zámek, umístěný na vysokém skalnatém vrchu v bavorských Alpách. • Nechal jej vybudovat bavorský král Ludvík II. • Zámek byl stavěn od roku 1869 a to asi 17 let. Stál přinej- menším dvanáct milionů marek.

 14. Bartholomae

 15. Zámek a putovní kostel byl založen knížetem z Berchtesgadenu v roce 1134. • V 18. století byl zámek přestavěný, zámek se stal loveckou chatou pro bavorského krále a byl jedním z jejich oblíbených míst. • Zámek byl zdrojem inspirace pro četné krajináře.

 16. Schachen

 17. Královský dům, postavil podle plánů Georg Dollmann v roce 1869 (postavený byl roku 1872) na Schachenské horské pastvině. • Dřevěná stavba ve formě švýcarské horské chaty, má pět obýváků v přízemí s dřevěným obložením stěn a směsicí slohových základů.

 18. BayerischeMotor Weg

 19. Použitémateriály • www.bayern.de • www.bavorsko.cz • www.bmw.de • Das grosse illustrierte Lexikon von A-Z Monika Vránová; 4. I

More Related