1 / 29

Instructie

Bekijk per vraag welke foto ’ s er nodig zijn om de quiz persoonlijk te maken. Lees de instructie in de notitiebalk! Maak en verzamel de foto ’ s om de quiz af te maken. Zet de foto ’ s in de presentatie. Spreek af wie dit gaat doen.

ginny
Télécharger la présentation

Instructie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bekijk per vraag welke foto’s er nodig zijn om de quiz persoonlijk te maken. Lees de instructie in de notitiebalk! Maak en verzamel de foto’s om de quiz af te maken. Zet de foto’s in de presentatie. Spreek af wie dit gaat doen. Kies wie je de toets wil laten doen (je vader, je moeder, of eventueel iemand anders). Plan een goed moment om hier samen voor te gaan zitten. Leg je vader/moeder/… de toets voor op de computer of print de slides uit (1 per A4) Geef je vader/moeder/… 1 tot 3 sterren per vraag: 1 = bedankt voor de moeite; 2 = gewoon goed; 3 = super goed. Maak voor vraag 9 een foto van je vader/moeder/… met deze slide. Tel op de laatste slide de score van alle vragen bij elkaar! Neem de foto en de score mee naar de volgende les. Instructie

 2. Wie is mijn studieloopbaanbegeleider (SLB’er)?

 3. Welke vakken geven deze docenten?

 4. Wat is mijn lievelingsvak en waarom?

 5. A - B - C - D - E - Wat zijn mijn examenvakken?

 6. A - B - C - D - E - Waarom heb ik deze opleiding gekozen?

 7. A - B - C - D - E - Wat is het belangrijkste wat ik heb geleerd in mijn opleiding tot nu toe?

 8. Bij welke organisaties/bedrijven zou ik stage kunnen lopen?

 9. Wat heb ik het meeste gedaan tijdens mijn stage?

 10. A - B - C - D - E - Wat is het belangrijkste wat ik heb geleerd tijdens mijn stage?

 11. A - B - C - D - E - Wat vond ik het leukste aan mijn stage?

 12. A - B - C - D - Wat is het adres van mijn school?

 13. Hoe ziet mijn school eruit?

 14. Wat doe ik als eerste als ik ‘s ochtends op school kom?

 15. Wat eet ik meestal in de pauze?

 16. Naast wie zit ik meestal in de klas?

 17. Met wie werk ik graag samen?

 18. Met wie breng ik graag de pauze door?

 19. Laat maar zien! Waar kan ik mijn rooster vinden?

 20. Laat maar zien! Waar kan ik mijn resultaten bekijken?

 21. A - B - C - D - Waar moet ik me ziekmelden?

 22. Ondernemend Vriendelijk Vrolijk Sociaal Zorgzaam Gevoelig Eerlijk Een doorzetter Zelfverzekerd Meegaand Nieuwsgierig Nauwkeurig Zelfstandig Verantwoordelijk Beleefd Behulpzaam Spontaan Bedachtzaam Flexibel Grappig Rustig Leergierig IJverig Netjes Overtuigend Onafhankelijk Oplettend Respectvol Een prater Geduldig Voorzichtig Een goede luisteraar Een goede samenwerker Moedig Betrouwbaar Hard werkend Een goede samenwerker Open Enthousiast Initiatiefrijk Wat zijn mijn 5 beste eigenschappen om een goede …. te worden?

 23. Ondernemend Vriendelijk Vrolijk Sociaal Zorgzaam Gevoelig Eerlijk Een doorzetter Zelfverzekerd Meegaand Nieuwsgierig Nauwkeurig Zelfstandig Verantwoordelijk Beleefd Behulpzaam Spontaan Bedachtzaam Flexibel Grappig Rustig Leergierig IJverig Netjes Overtuigend Onafhankelijk Oplettend Respectvol Een prater Geduldig Voorzichtig Een goede luisteraar Een goede samenwerker Moedig Betrouwbaar Hard werkend Een goede samenwerker Open Enthousiast Initiatiefrijk Welke 2 dingen kan ik nog wat verbeteren?

 24. Ondernemend Vriendelijk Vrolijk Sociaal Zorgzaam Gevoelig Eerlijk Een doorzetter Zelfverzekerd Meegaand Nieuwsgierig Nauwkeurig Zelfstandig Verantwoordelijk Beleefd Behulpzaam Spontaan Bedachtzaam Flexibel Grappig Rustig Leergierig IJverig Netjes Overtuigend Onafhankelijk Oplettend Respectvol Een prater Geduldig Voorzichtig Een goede luisteraar Een goede samenwerker Moedig Betrouwbaar Hard werkend Een goede samenwerker Open Enthousiast Initiatiefrijk Hoe was ik als kind? Kies 5 eigenschappen!

 25. . . . . . . . Welk complimentje wil je me geven?

 26. Goed gedaan! . . . . . . . Wat vind je dat ik de afgelopen dag/week/maand goed heb gedaan?

 27. Ik was trots op je toen ….. Noem een moment waarop je trots op me was.

 28. Goed gedaan!

More Related