Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HAT FŐESPERESSÉG: PowerPoint Presentation
Download Presentation
HAT FŐESPERESSÉG:

HAT FŐESPERESSÉG:

86 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

HAT FŐESPERESSÉG:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bihari Békési Kalotai Homorogi Köleséri Szeghalmi 300 plébánia, 400 áldozópap HAT FŐESPERESSÉG:

 2. 1526 és 1566 között a katolikus egyház összes intézménye távozni kényszerült.

 3. Pázmány Péter • Szül.: Nagyvárad 1570 okt. 14 • Meghalt: Pozsony 1637 márc. 19.

 4. Az egyházmegye megalakulásától 1566-ig: • 46 püspök • Több mint 600 kanonok nevét ismerjük.

 5. 1700 és 1800 közötti időszak: • Újjáépítés • Barokk főpapi udvar • Visszaszerezte földbirtokait • ↓ • Az ország leggazdagabb egyházi intézménye lett.

 6. Négy főesperesség: • Székesegyházi • Békési • Krasznai • Középszolnoki

 7. Plébániák száma: • 1681-1702: 2 • 1732: 11 • 1747: 25 • 1776: 35 • 1785: 43 • 1813: 52

 8. Hívek száma: • 1896: 121. 000 fő • Bihar: 52. 000 • Békés: 58. 000 • Kraszna és középszolnok: 11. 000

 9. Vallások az egyházmegyében: • Római katolikus: 121. 000 • Református: 390. 000 • Görög keleti: 180. 000 • Görög katolikus: 140. 000 • Luteránus: 90. 000 • Izraelita: 30. 000

 10. Bárándi Endrődi (Szarvas) Gyulai Orosházi Debreceni apostoli kormányzóság:1929

 11. Tempfli József 1990-2009 Váradi Egyházmegyepüspökei • Fiedler István • 1930-1939

 12. Civil történelmi események:

 13. 1789-1878: -francia forradalom  restauráció -felvilágosodás, kapitalizmus, szekularizáció, liber. -reformkor (Magyaro.) Napóleoni háborúk ideje Uralkodók 1812-ben: I. Napóleon fr. császár (1804-1814) I. Ferenc osztrák császár, magyar kir.(1792-1835) Egyházi állam élén:VII. Piusz pápa (1800-1823)

 14. Egyháztörténelmi események:

 15. 1790-es évek: forradalom pusztítása a francia egyházban 1801: VII.Piusz (1800-1823) konkordátum Napóleonnal (császár:1804-1814) 1802/1803: Rajna bal oldalán, ill. jobb oldalán található egyházi birtokok szekularizációja 1807: N. követeli VII. Piusztól, hogy adja fel semlegességét és lépjen szövetségre vele 1808.Napóleon megszállja Rómát 1809: az Egyházi Állam megszüntetése

 16. magyarországi egyházi vonatkozások: -II. József (1780-1790): egyházellenes rendeletei -napóleoni háborúk idején: súlyos háborús adók kivetése az országra -1800-ban 7 egyházmegye éléről hiányzott a főpásztor (megyéspüspök) -1799-1819, ill. 1831-1838-ig nem volt prímása Magyarországnak -Nagyvárad: 1812-1821 között nincs megyéspüspök szarvasi templom szentelését a gyulai plébános Spiegel Ignác végezte.

 17. II. József – vallási alap: új plébániák 1788. márc. 30. - 1790. febr. 1. Lajos János 1790. febr. - 1790. okt.5. P. Szabó Elek Ofm 1790. okt. - 1794. jan. 18.Kriniczky Antal 1794. jan. 18. - 1797. nov.Furmonn János

 18. római katolikus : 110 fő evangélikus : 7240 fő 1790-ben:

 19. 1797. nov. - 1799. nov. Mikovényi József 1799. nov.- 1801. jan. 26. Bugonits György 1801. febr. - 1802. szept. 1. Thuránszky József 1802. szept. 1. - 1829. Szarka György

 20. Miklóssy Ferencpüspök • 1803-1811-ig volt a Váradi Egyházmegye élén. • 1805: az elsőnek felépült iskola költségeit állja.

 21. Hívek száma: • 1790: 110 • 1802: 190

 22. † San Damiano-kolostor, 1253. augusztus 11. Templom felszentelése1812 aug. 12 • Assisi, 1193/94. január 20. vagy július 16. • Assisi, 1193/94. január 20. vagy július 16.

 23. 1790: 110 1802: 190 1816: 503 Hívek száma:

 24. 1790: 110 1802: 190 1816: 503 1824: 687 Hívek száma:

 25. 1829. - 1841.Huzli Károly 1841. - 1843.Zimmermann Károly 1843. - 1882. márc. 23. Lonovics Ferenc 1882. márc. 23. - 1882. jún. 12. Láhner Ignác - adminisztrátor

 26. 1790: 110 1802: 190 1816: 503 1824: 687 1840: 944 (csak Szarvason) Hívek száma:

 27. 1790: 110 1842: 1015 1802: 190 1860: 2020 1816: 503 1824: 687 1840: 944 Hívek száma:

 28. 1882. jún. 12. - 1886. ápr. 5. Dinya János 1886. ápr. 5. - 1186. aug. Erdélyi Lajos káplán 1886. aug. - 1915. jún. 29.Szirmay László Árpád 1915. jún. 29. - 1962. Fetzer József

 29. 1790: 110 1842: 1015 1802: 190 1860: 2020 1816: 503 1891: 3000 1824: 687 1840: 944 Hívek száma:

 30. 1790: 110 1842: 1015 1802: 190 1860: 2020 1816: 503 1891: 3000 1824: 687 1900: 2400 1840: 944 Hívek száma:

 31. 1790: 110 1842: 1015 1802: 190 1860: 2020 1816: 503 1891: 3000 1824: 687 1900: 2400 1840: 944 1941: 3014 Hívek száma:

 32. 1962. - 1980. Regős András 1980. - 1988. Boldvai Antal 1988. - 1994. Dr. Bányai János

 33. 1994. - 2005. Réthy István 2005. - 2007. Szurovecz Vince 2007. - Seidl Ambrus

 34. Harangok: • 1884: Angyalos 120 kg. • 1922: Szűz Mária 247 kg. • 1923:Lélekharang 65 kg. • 1987:Szent László

 35. Toronysisak terv1853 • Takáts István és Józsefácsmesterek

 36. Toronysisak terv1910 • ifj. Lavrik István építő mester

 37. Kevermes • Orosházi Esperesi kerület • Titulusa: • Kisboldogasszony • Épült:1848.-ban

 38. Battonya • Orosházi Esperesi Kerület • Titulusa: • Szentháromság • Épült:1815-1818 között

 39. Magyarcsanád • Makói Esperesi Kerület • Titulusa: • Szent Gellért • Épült: • 1938-1940

 40. Notre Dame • Franciaország • Épült:1163-1320-ig • Újjáépítése: 1845-1878 között