Download
trust fiscaliteit n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trust & fiscaliteit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trust & fiscaliteit

Trust & fiscaliteit

226 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Trust & fiscaliteit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Trust & fiscaliteit Jeroen Starreveld 28 augustus 2008

 2. Agenda • Fiscaliteit op Curaçao • Trust & winst- en inkomstenbelasting • Trust & successie- en overdrachtsbelasting Nederlandse fiscale behandeling Trust • Trust & fiscale transparantie • Trust & anti misbruik Trust & FATCA

 3. Fiscaliteit op Curaçao • Uitgangspunt winstbelasting • Fiscale behandeling Trust gelijk aan SPF • Subjectieve belastingplicht, in beginsel dus belast • Volledige vrijstelling indien geen onderneming wordt gedreven • Optioneel effectief belast tegen 10%, 3 jaarcontract en kwalificatie als doelvermogen

 4. Fiscaliteit op Curaçao • Uitgangspunt inkomstenbelasting • Fiscale behandeling uitkeringen Trust gelijk aan SPF • Uitkeringen progressief belast, zowel periodiek als éénmalig • Onbelast tot aan bedrag van prestatie • Alleen voor binnenlands belastingplichtige!

 5. Fiscaliteit op Curaçao • Uitgangspunt successiebelasting • Woonplaats Trust op Curaçao: 1) ingesteld naar recht Curaçao, 2) op Curaçao is gevestigd, of 3) slechts één Trustee alhier • Fiscale behandeling schenking aan Trust gelijk aan SPF • Belast indien door inwoner Curaçao • Vrijstelling indien wordt verkregen van een Trust (maar evt. IB)

 6. Fiscaliteit op Curaçao • Uitgangspunt overdrachtsbelasting (LV 1908!!) • Fiscale behandeling aan Trust gelijk aan SPF ? • Verschil declaration of Trust of expressed Trust • Lokaal gebruik (on)wenselijk • Advies: in alle gevallen belast, tenzij……..

 7. Nederlandse behandeling Trust • Uitgangspunt Nederlandse behandeling Trust • Trust & transparantie • Transparantie en toerekening asset’s aan insteller, tenzij reële heffing (niet voor SW) • Let op specifieke regeling, bijvoorbeeld fiscale eenheid > geen transparantie, tenzij…. • Overdrachtsbelasting: geen transparantie en dus verschuldigd

 8. Nederlandse behandeling Trust • Uitgangspunt Nederlandse behandeling Trust • Trust & anti misbruik • Werkt de reële heffing verschuldigd op Curaçao? • Insteller heeft nog te veel beschikkingsmacht • Besluit per 1 december 2011 vervallen

 9. Trust & Fatca • Foreign Account Tax Compliance Act • Indien kwalificatie als Foreign Financial Institution • > 50% van het inkomen afkomstig uit aandelen, leningen en partnerships interest met een bron in de Verenigde Staten >> FFI • Beneficiaries zijn US-persons of US-ownedentities (niet zijnde FFI) • Controlling persons!

 10. Trust & Fatca • Foreign Account Tax Compliance Act • Verstrekken gegevens beneficiaries, zijnde US-person of US ownedforeignentity • Inspanningsverplichting om gegevens te achterhalen • Inhouden bronheffing in geval van in- en doorstroom indien niet voldoende gegevens worden verstrekt door beneficiary Oplossing? Overeenkomst met US + TIEA >> info via Inspectie Voordeel: wederzijdse uitwisseling van gegevens!

 11. Fiscaliteit op Curaçao • Trust & vragen • Overdrachtsbelasting • Toerekening prestatie aan beneficiaries • Duidelijkheid voor praktijk • Fiscale transparantie? • Uw vragen?