1 / 31

coordonatori studiu: prof.univ.dr. Alin GAVRELIUC conf.univ.dr . Bogdan NADOLU

Studiu s ociologic p rivind Impactul Public al Candidaturii Municipiului Timişoara pentru Titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021 raport de cercetare – decembrie 2013. coordonatori studiu: prof.univ.dr. Alin GAVRELIUC conf.univ.dr . Bogdan NADOLU. Aspecte Metodologice.

graceland
Télécharger la présentation

coordonatori studiu: prof.univ.dr. Alin GAVRELIUC conf.univ.dr . Bogdan NADOLU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Studiu sociologicprivind Impactul Public al Candidaturii Municipiului Timişoara pentru Titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021raport de cercetare– decembrie 2013 coordonatori studiu: prof.univ.dr. Alin GAVRELIUC conf.univ.dr. Bogdan NADOLU

 2. Aspecte Metodologice • anchetă sociologică realizată în Timişoara; • perioada 8-24 noiembrie 2013; • un eşantion de 1064 de persoane distribuite relativ uniform pe toata suprafața municipiului. Chestionarul aplicat a inclus 21 de întrebări (care au permis înregistrarea a 58 de răspunsuri pentru fiecare persoană în parte) privind analiza impactului public al candidaturii Municipiului Timișoara pentru titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021.

 3. Q1. Dintr-o perspectivă generală, cum apreciaţi evoluţia Municipiului Timişoara în ultimul an?

 4. Q2. Din punctul dvs. de vedere, care din următoarele expresii se asociază cu Timişoara?

 5. Q3. Vă rugăm să precizaţi primele trei lucruri din Timişoara pe care le apreciaţi:

 6. Q4. Vă rugăm să precizaţi primele trei lucruri din Timişoara pe care nu le apreciaţi:

 7. Q5. Aţi auzit despre iniţiativa Municipiului Timişoara de a candida la titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021?

 8. Timişorenii care au auzitdespre iniţiativa de a candidat pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021 (68,2% din totalul populaţiei) se caracterizează prin următoarele trăsături: Implicarea voluntară în proiectul TmCCE-21 (doar respondenții informați)

 9. De ce ar trebui să devină Municipiul Timişoara Capitală Culturală Europeană în 2021? (doar populația informată) Principalele piedici în atingerea acestui obiectiv (doar respondenții informați):

 10. Importanțaactivităților culturale pentru economia locală: • (doar respondenții informați): Populația informată așteaptă următoarele îmbunătățiri:

 11. Populația informată caracterizează Timişoara ca fiind: Populaţia care cunoaşte proiectul Tm CCE21: se informează în legătură cu evenimentele locale de pe internet (36.6%) și de la televizor (31.7%). Urmărește TVR Timișoara (15.6%) și DIGI24 (13.6%), ascultă Radio Timișoara (16.4%), citește Renașterea (13.8%) și Publitim (7.3%), accesează tion.ro (28.1%) și opiniatimisoarei.ro (5.1%) și este oarecum mulțumit (40.5%) și chiar mulțumit (32.6%) de modul în care sunt promovate evenimentele culturale din Timișoara.

 12. Timişorenii care NU au auzitdespre iniţiativa de a candida pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021 (28,4% din totalul populaţiei) se caracterizează prin următoarele trăsături (doar respondenţii neinformaţi):

 13. Implicarea voluntară în proiectul TmCCE-21 (doar respondenții neinformați) De ce ar trebui să devină Timișoara Capitală Culturală Europeană în 2021?

 14. Principalele piedici în atingerea acestui obiectiv (doar respondenții neinformați): • Importanța activităților culturale pentru economia locală: Populaţia care nu cunoaşte proiectul Tm CCE21: se informează în legătură cu evenimentele locale de la televizor (42,4%) şi de pe internet (32.1%). Urmărește TVR Timișoara (15.6%), ProTV Timişoara (13,6) și DIGI24 (11.9%), ascultă Radio Timișoara (24.5%), citește Publitim (14.6%) şi Renașterea (7.9%), accesează tion.ro (15.9%) și este oarecum mulțumit (45%) și chiar mulțumit (28.5%) de modul în care sunt promovate evenimentele culturale din Timișoara.

 15. Q6. Dvs. personal aţi fi dispus să vă implicaţi în sprijinirea acestui proiect?

 16. Q7. De ce credeţi că ar trebui Municipiul Timişoara să devină Capitală Culturală Europeană în 2021?

 17. Q8. Care este principalul obstacol în atingerea acestui obiectiv?

 18. Q9. Din punctul dvs. de vedere, care a fost cel mai important eveniment din Municipiul Timişoara în ultimul an? Dacă extindem însă această categorie incluzând aici toate manifestările şi concertele nominalizate atunci ponderea acestor evenimente de factură culturală ajunge la 79,5%.

 19. Q10. În general, de unde vă informaţi în legătură cu evenimentele locale?

 20. Q15. Cât de mulţumit sunteţi de modul în care sunt promovate evenimentele culturale din Timişoara?

 21. Q16. În ce măsură consideraţi că activităţile culturale sunt importante pentru bunăstarea unui oraş?

 22. Q17. Care sunt primele 3 lucruri care ar trebui îmbunătăţite în oraşul dvs.?

 23. Q18. Dacă ar fi să vă pronunţaţi asupra caracteristicilor care sunt reprezentative pentru Timişoara, vă rugăm să apreciaţi măsura în care, din punctul dumneavoastră de vedere, următoarele elemente definesc “ceea ce este” Timişoara:

 24. Q19. Vă rugăm să apreciaţi măsura în care următoarele caracteristici definesc modul de a fi al timişorenilor:

 25. Q20. Sunteţi de acord cu ideea conform căreia Timişoara este caracterizată de un ”mod de a fi” asumat de cetăţenii ei altfel decât în restul ţării?

 26. Sinteză • 76,8% consideră evoluţia oraşului în ultimul an foarte bună, bună sau cel puţin potrivită. • În Timişoara sunt apreciate parcurile şi spaţiul verde (34,4%), oamenii (11,1%) şi patrimoniul arhitectural (11,1%) • În Timişoara nu sunt apreciate traficul şi aglomeraţia (22,7%), mizeria (20,9%) şi infrastructura (20,3%)

 27. Sinteză • 68,2% dintre timişoreni au auzit despre iniţiativa TmCCE2021. • 55% dintre timişoreni ar fi dispuşi să se implicevoluntar în sprijinirea acestui proiect. • Timişoara este oraş universitarprecum şi primul oraş liber din România

 28. Sinteză • Timişoara ar trebui să devină Capitală Europeană a Culturii pentru că are un nivel cultural ridicat (13,5%), pentru că merită (11,7%) şi datorită multiculturalităţii (8,7%). • Principalele obstacole în atingerea acestui obiectiv: lipsa fondurilor (16,5%), mentalitatea şi neimplicarea populaţiei (14,8%).

 29. Sinteză • Cele mai importante evenimente din ultimul an: concerte, festivaluri 79,5%. • 79,2% sunt în general mulţumiţi de promovarea evenimentelor culturale. • 93,8% consideră că activităţile culturale sunt importante pentru bunăstarea unui oraş.

 30. Sinteză • Cele mai reprezentative aspecte pentru Timişoara sunt: Revoluţia din 1989 (8,06), oraş universitar (7,96), oraşul parcurilor (7,71) şi multiculturalitatea (7,61). • 74,2% consideră că în Timişoara există un mod de a fi specific, diferit de restul ţării. • Acest mod de a fi se bazează în primul rând pe mândria faţă de moştenirea culturală a locului.

More Related