1 / 23

Stg. Wijkraad De Blaak

Stg. Wijkraad De Blaak. Resultaten Enquête. Koen van Gogh. Introductie. Algemene feiten Thema 1 – Thuis in De Blaak Thema 2 – Inrichting van De Blaak Thema 3 – Verkeer en Vervoer Thema 4 – Sociale Veiligheid Jeugd & Jongeren Ouderen Vervolg. Algemene Feiten (1).

greta
Télécharger la présentation

Stg. Wijkraad De Blaak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Stg. Wijkraad De Blaak Resultaten Enquête Koen van Gogh

 2. Introductie • Algemene feiten • Thema 1 – Thuis in De Blaak • Thema 2 – Inrichting van De Blaak • Thema 3 – Verkeer en Vervoer • Thema 4 – Sociale Veiligheid • Jeugd & Jongeren • Ouderen • Vervolg

 3. Algemene Feiten (1) • De Blaak – Aantal Inwoners: ~ 6800 • De Blaak – Aantal Woningen: ~ 2355 • Bron: monitor De Blaak 2003 • Aantal Enquêtes Verspreid: 2273 • Aantal Enquêtes Retour: 790 • Respons: ~ 35%

 4. Algemene Feiten(2)

 5. Thema 1 – Thuis in De Blaak • 95% woont prettig, vooral vanwege: • Ruime, groene, mooie, nette buurt • Rustig wonen • Contacten Onderling … • “ken vrijwel niemand” ► ONEENS (71,5 %)(neutraal: ~ 21,5% ; eens: ~ 7%) • Contacten: vooral in de straat / buren • Betrokkenheid Vergroten: • Buurthuis jeugd; Wijkgebouw met activiteiten • Organiseren / Ondersteunen Activiteiten

 6. Thema 2 – Inrichting De Blaak(1) • Inrichting Buitenruimte • Tevreden over Groen(88%) en onderhoud (53%), toch in Top 5 verbeterpunten … • Nauwelijks ontevreden over Speelmogelijkheden(20%), toch in Top 5 verbeterpunten … • Nauwelijks ontevreden over Straatlantaarns(16%), toch in Top 5 verbeterpunten … • Wat springt eruit: • Gebrek aan Parkeerruimte >< Behoefte bredere Trottoirs • Slecht Onderhoud wegen en fietspaden • Gebrek aan Zitbankjes

 7. Thema 2 – Inrichting De Blaak(2) • Wijkgebouw • 68% steunt initiatieven voor een wijkgebouw • Blijkt ook uit Thema 1 – Betrokkenheid en komt later nogmaals naar voren • Functionaliteit Wijkgebouw / Buurthuis: • Ontmoetingsplaats – Inloopmogelijkheid • Cursussen / Verenigingen • Hobby / Kuntselmogelijkheid Jeugd

 8. Thema 2 – Inrichting De Blaak(3) • Functionaliteit Wijkgebouw:

 9. Thema 2 – Inrichting De Blaak(4) • Alternatieven Wijkgebouw: • Geen: ~ 47%; Hofstede: ~ 21%; Sporthal: ~ 20% • Voldoende Sportfaciliteiten: ~ 62% • (wel behoefte aan: fitness en zwembad) • Voldoende Winkels: ~ 58% • (wel behoefte aan: -Groentewinkel; -Huishoudelijke Artikelen; -Kaas & Delicatessenwinkel) • Voldoende Medische Zorgpunten (~ 91%)

 10. Thema 3 – Verkeer en Vervoer (1) • Verkeerssituatie De Blaak • Nergens significant onveilig gescoord • Stellingen: • Afdwingen snelheidslimiet: ~ 43% eens, 38% oneens (30 km/u). • Relatie met gevaarlijke situaties: hard rijden rondwegen scoort hoog! • Toch vindt minder dan een kwart dat de politie moet controleren ?!? • 50 km/u op rondwegen: ~ 50% eens

 11. Thema 3 – Verkeer en Vervoer (2) • Jeugd op brommers gevaarlijk: 68% eens • Racen op fietspaden scoort zeer hoog bij gevaarlijke situaties • Blaakbewoners moeten minder snel de auto pakken, lopen of fietsen kan ook … • ~ 78% is het hiermee eens !! • toch: drukte/overlast rond de scholen scoort als hoogste bij gevaarlijke situaties

 12. Thema 3 – Verkeer en Vervoer (3) • Parkeren: • 81% eigen oprit of P direct bij de woning • 10% parkeert op de stoep • Relatie met hinder voor voetgangers/rolstoelen wat als knelpunt wordt ervaren … • Openbaar Vervoer (door 54% benut) • Bereikbaarheid voldoende: ~ 35% • Te weinig bussen: ~ 27% • Na verbetering: 43% gaat vaker gebruiken

 13. Thema 3 – Verkeer en Vervoer (4) • Buurtbus: • 44% Ja, mits • regelmaat; betaalbaar; gewone lijn blijft • 50% Nee, want • Locaties goed per auto/fiets bereikbaar; • Behoefte aan centrum/CS/Elisabeth zkh

 14. Thema 4 – Sociale Veiligheid (1) • 37% voelt zich wel eens onveilig • Hangjongeren • Geluidsoverlast/Verbaal geweld • Vandalisme en vernielzucht • Rommel • Donkere deel fietspad • Dongepad • Door vele inbraken • 55% heeft wel eens aangifte moeten doen

 15. Thema 4 – Sociale Veiligheid (2) • Bekendheid Wijkagent: • 82% heeft geen idee … • Inbreng wijkagent, vooral: • Zorgen dat hij bekend is als aanspreekpunt • Direct contact met bewoners en jongeren • Snelle reactie op aangifte van overlast of criminaliteit • Ondersteunen bewoners bij het opheffen van onveilige situaties

 16. Thema 4 – Sociale Veiligheid (3) • Intimidatie door hangjongeren: ~ 27% • Verbale agressie / asociaal gedrag • Luidruchtig • Vandalisme / vernielingen • Drugsdeals

 17. Jeugd en Jongeren (1) • Reactie: 127 Jeugd en 135 Jongeren • Meerderheid woont hier fijn (~ 83%) • wel: “er is niet veel te doen voor mijn leeftijd” • Bezigheden Jeugd: • Sporten, TV kijken, Computeren, buiten spelen • Gewenste Aanvulling De Blaak: • Skatebaan / skateboardbaan • Plek zonder oudere kinderen • Bibliotheek • Plek om te computeren/internetten met anderen VERRIJK JE WIJK ???

 18. Jeugd en Jongeren (2) • Jeugd is tevreden over: • Aantal speeltoestellen in de buurt • Denk aan opgave ouders: meer toestellen … • Mogelijkheden om buiten te spelen • Jeugd is ontevreden over: • Verschillende soorten speeltoestellen • Schoonhouden speelveld / Hondenpoep Recent Overleg Gemeente

 19. Jeugd en Jongeren (3) • Jongeren missen in de wijk vooral: • JOP • Jongerencentrum • Favoriete ontmoetingsplek: • Teerveldje (“bankjes / voetballen”) • Schoolplein (“ruimte”) • (“zeg ik niet anders komt de politie ons bekeuren”) • Nadeel: • Kan alleen bij mooi weer • Buurtbewoners zeuren vanwege overlast • Koud en ongezellig • Behoefte aan Buurthuis / Wijkcentrum

 20. Jeugd en Jongeren (4) • Buurtbewoners klagen over overlast • Terecht (55%), want: ´s avonds veel lawaai, veel rotzooi, sommigen asociaal • Onterecht (30%), want: we kunnen nergens anders heen, wij doen niets verkeerd • Oplossing o.a.: • Buurthuis / JOP • Overleg met de jongeren zelf

 21. Ouderen • 162 reacties ontvangen • Vrijwel allen voelen zich thuis in De Blaak • Wel: gemis aan wijkcentrum / inloopmogelijkheid voor koffie • 25%: te weinig mogelijkheden om in De Blaak zelfstandig te blijven wonen • Vooral vanwege gebrek aan seniorenwoningen of appartementen • Sociale of Medische voorzieningen worden niet echt gemist • Wel: behoefte aan steunpunt Thebe thuiszorg Nieuwbouw Centrum ?

 22. Vervolg (1) • Rapportage aan Gemeente, aandacht voor: • Onderhoud & verlichting fietspaden en wegen • Behoefte wijkcentrum/buurthuis • Behoefte plaatsen zitbankjes • Verbreden trottoirs • Behoefte additionele Parkeerruimte (nieuwe centrum) • Behoefte seniorenwoningen • Overleg met Politie, aandacht voor: • Bekendheid Wijkagent • Behoeftes vanuit de wijk • Hangjongeren in De Blaak • Snelheid wegen / fietspaden

 23. Vervolg (2) • Wijkraad • Publicatie resultaten in wijkblad en op website • Organiseren activiteiten • Kindermarkt Koninginnedag • Jaarfeest in KVW-tent • Overleg met SHB over gebruik Hofstede als multifunctionele ruimte • Benut Verrijk Je Wijk !! • Denk aan MELDPUNT GEMEENTE 0800 - 1920

More Related