Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
БРОЈЕВИ ВЕЋИ ОД МИЛИОН PowerPoint Presentation
Download Presentation
БРОЈЕВИ ВЕЋИ ОД МИЛИОН

БРОЈЕВИ ВЕЋИ ОД МИЛИОН

174 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

БРОЈЕВИ ВЕЋИ ОД МИЛИОН

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. БРОЈЕВИ ВЕЋИ ОД МИЛИОН Да проверимо шта смо научили

  2. 1. Попуни таблицу следећим бројевима: • 789, • 2857, • 81789, • 253029, • 7308258, • најмањи осмоцифрени број, • претходник броја 123800000.

  3. милионихиљадејединицеСДЈСДЈСДЈ милионихиљадејединицеСДЈСДЈСДЈ2. Напиши цифрама број: • а) тридесет хиљада шест • 30 006 • б) осамдесет три хиљаде деветсто два • 83 902 • в) четири милијарде петсто двадесет милиона • 4 520 000 000

  4. 3. Изрази у килограмима и грамима: • 305060g=_____kg _____g • 305 kg 60 g • 84125g=_____kg _____g • 84 kg 125 g

  5. 4. Напиши број 624019 у облику збира производа једноцифреног броја и броја 10. 624 019 = 6∙ 100 000 + 2∙ 10 000 + 4∙ 1000 + 1 ∙ 10 + 9∙1

  6. 5. Сваки од следећих израза запиши једним бројем: • а) 5 · 104 + 6 · 103 + 2 · 102 + 5 · 101 + 8 · 1 = 56 258 • б) 3 · 104 + 5 · 103 + 0 · 102 + 6 · 101 + 0 · 1 = 35 060 • в) 2 · 103 + 0 · 102 + 0 · 101 + 9 · 1 =2 009 • г) 6 · 105 + 3 · 104 + 2 · 103 + 6 · 1= 6 321