Download
danseafslutning marts 2008 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Danseafslutning marts 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Danseafslutning marts 2008

Danseafslutning marts 2008

123 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Danseafslutning marts 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skal vi ikke snart i gang med dansen. Lene byder op. Danseafslutning marts 2008 H U M Ø R D A N S E R N E V E J L E

 2. Hvem kunne stå for Lenes invitation? Danseafslutning marts 2008 H U M Ø R D A N S E R N E V E J L E

 3. Dansen gør glad! Danseafslutning marts 2008 H U M Ø R D A N S E R N E V E J L E

 4. Nok er det en moderne pardans forening, men der er også plads til lidt gammeldaws. Danseafslutning marts 2008 H U M Ø R D A N S E R N E V E J L E

 5. Pas nu på Jørgen! Danseafslutning marts 2008 H U M Ø R D A N S E R N E V E J L E

 6. Pause og lidt snak skal der også til. Danseafslutning marts 2008 H U M Ø R D A N S E R N E V E J L E

 7. Skal vi ikke melde os til næste år? Danseafslutning marts 2008 H U M Ø R D A N S E R N E V E J L E

 8. Jette spiller op til sang og synger for. Danseafslutning marts 2008 H U M Ø R D A N S E R N E V E J L E

 9. Mon det er Fynsk forår, de er i gang med? Danseafslutning marts 2008 H U M Ø R D A N S E R N E V E J L E

 10. Jette får hjælp af en koncentreretharmonika-spiller Danseafslutning marts 2008 H U M Ø R D A N S E R N E V E J L E

 11. Så skal det blive godt med lidt mad. Mon ikke Per fortrød, at han spiste hjemmefra? Danseafslutning marts 2008 H U M Ø R D A N S E R N E V E J L E

 12. Birgit takker af for denne gang og holder en pause, men mon ikke vi ser hende igen? Danseafslutning marts 2008 H U M Ø R D A N S E R N E V E J L E