Download
keski suomen palvelurakennehanke seututapaaminen j ms 2 12 2010 jorma kilpel inen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Keski-Suomen palvelurakennehanke Seututapaaminen, Jämsä 2.12.2010 Jorma Kilpeläinen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Keski-Suomen palvelurakennehanke Seututapaaminen, Jämsä 2.12.2010 Jorma Kilpeläinen

Keski-Suomen palvelurakennehanke Seututapaaminen, Jämsä 2.12.2010 Jorma Kilpeläinen

92 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Keski-Suomen palvelurakennehanke Seututapaaminen, Jämsä 2.12.2010 Jorma Kilpeläinen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Keski-Suomen palvelurakennehankeSeututapaaminen, Jämsä 2.12.2010Jorma Kilpeläinen ”Se or rumuuessaankin koriita tämä jämpsä”

 2. HALLINNON KEHITTÄMINEN JÄMSÄSSÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON UHANALAISUUS LÄHTÖKOHTANA ,ALOITETTIIN JO V. 2005 SELVITTÄMÄÄN UUTTA MALLIA V. 2007 LÄHTIEN VAUHDISSA KUNTIEN YHDISTYMISHANKE JA SEN MERKEISSÄ RAKENNETTU KOKONAISKEHITTÄMISEN SUUNNITELMA PAIKALLINEN TERVEYDENHUOLLON KY PURETTIIN JA UUSI JÄMSÄ OTTI TERVEYDENHUOLLON HALTUUNSA (2009 ALUSTA) USEITA SUUNNITELMIA TEHTIIN, JOISTA HALLINNON RAKENTEITA KOSKEVAT ON TOTEUTETTU LÄHES KAIKKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO YHDISTETTIIN, PÄIVÄHOITO SIVISTYSTOIMEEN (2009 ALUSTA) MUODOSTETTIIN SOTE YHTEISTOIMINTA-ALUE KUHMOISTEN KANSSA(2009 ALUSTA) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO KEURUUN HOIDETTAVAKSI (2009) OSITTAIN TIEDOSTAMATON VIITEKEHYS NEW PUBLIC MANAGEMENT MUOTOILTIIN SEKÄ TALOUDELLISIA ETTÄ SISÄLLÖLLISIÄ TAVOITTEITA SOTE KOKONAISUUTENA KAIKKEIN SUURIMMAN MUUTOSPAINEEN ALAISENA

 3. JÄMSÄN SOTE- KEHITELMÄ VIITEKEHYKSINEEN HALLITUSOHJELMA, PARAS HANKE KASTE OHJELMA. TEKESIN OHJELMA NEW PUBLIC MANAGEMENT(NPM) YHDISTYMISSOPIMUKSESSA SOVITTU STRATEGIA JÄMSÄN MALLI PPP-SOVELLUS VASTAANOTON MUUTOKSET LASKENTAMALLIT PALVELUOHJAUKSEN MUUTOKSET PALVELUIDEN SISÄLTÖMUUTOKSET VANHUSTEN HUOLLON SUUNNITELMA HENKILÖSTÖPOL.MUUTOKSET TILAAJA-TUOTTAJA MALLI ITSENÄISEN ASUMISEN KOKONAISUUS KEHITYSHANKESALKKU HINNOITTELUMUUTOKSET YHTEISTOIMINTA-ALUE

 4. Palvelurakennetta on kehitetty • Vanhustenhuolto 2008-2010 Lakkautettu 78 laitospaikkaa (vanhainkoteja) Perustettu 10 laitospaikkaa (vuodeosasto Kuhmoinen) Lisätty tehostettua palveluasumista 100 paikkaa Muutoksia henkilöstörakenteessa, palveluohjauksessa, palveluohjauksen kriteereissä, tekniikan hyödyntämisessä Tehostamista henkilöstön osaamisen kehittämisessä, yhteistyömuotojen kehittämisessä, esimiestyön ja rekrytoinnin kehittämisessä

 5. Palvelurakennetta on kehitetty • Terveydenhuolto 2008-2010 PPP-malli, johon sisältyvät integraatio- ja yhteistyötavoitteet ulkoistetun toiminnan sisällä ja kaupungin organisaation suuntaan Hoidon porrastusta saatu parannettua (esim. NOVA:n käyttö) Vastaanottopalveluita kehitetään (työpari) Sairaalaa peruskorjataan Uusia erikoisaloja otetaan palveluvalikkoon Erityisesti kirurgiassa yhteistyötä sh-piirin kanssa

 6. Palvelurakennetta on kehitetty • ASUMISPALVELUT YM. Lisää kapasiteettia vanhusten ja vammaisten palvelu- asumiseen 1-3 vuoden kuluessa (SUUNNITELMA) Laitoshoitokapasiteettia puretaan lisää (vuodeos.) Yhteistyötä yksityissektorin kanssa Vanhusten huollon ja varhaiskasvatuksen kesken virinnyt yhteistyötä päivähoidon ja palvelusasumisen integroinnissa

 7. Jämsä (isäntäkunta) Kuhmoinen Kuntataso Tilaaja Hankintataso Sopimusohjaus Sopimus Hankintasopimus Perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi Erikoissairaanhoito Vastaanotot Kuhmoinen Vastaan-otot Jämsä Päi vys-tys JAS n 4.5ME K-S SHP n 12 ME Tays n 2 Me Vanh. huolto (+geri-atria) Pepake lasten ja perheiden palvelut neuvola Mt ja Päihdepal-velut Hammas-huolto Työterveys huolto Toiminta Tuottaja Jämsän SoTe JOKILAAKSON TERVEYS OY SAIRAANHOITOPIIRIT

 8. LÄHTÖKOHDAT MAAKUNNALLISEEN MUUTOKSEEN Tehty useita vuosia työtä nykyisen yhä kehittyvän rakenteen muodostamiseksi Jämsä ja Kuhmoinen ovat jo tehneet sen mitä mahdollinen puitelain muutos velvoittaa Hallinnollinen muutos koskee suurimmillaan tilaaja-tuottaja toimintatavan edelleen kehittämistä (päätöksenteon virtaviivaistaminen, ohjaus- ja seurantajärjestelmät) Järjestämislain muutoksesta ei ole eksaktia tietoa, mutta sen mahdolliset seuraukset sovitetaan mahdollisimman hyvin yhteen jo kehitetyn kanssa

 9. JÄMSÄN NÄKEMYS MAAKUNNALLISEEN MALLIIN • 3-6 palvelualuetta sopii, Jämsä-Kuhmoinen yksi niistä • Joidenkin erityispalveluiden keskittäminen sh-piiriin nykyisten lisäksi sopii, jos: -kunta/yhteistoiminta-alue saa valita tarpeensa mukaan sen, mitä palveluita käyttää (palvelutilaukset, sopimusohjaus) -rahoitus aiheuttamisperiaatteen mukaan, ei asukasluku -ei rakenneta uutta hallintoa erityispalveluille Tämä vaatii seudullisilta toimijoilta hyvää hankintaosaamista ja substanssiosaamista. Tarjotaanko koulutusta? Erva-alueesta seutukunnalla on selkeä kanta, Tampere.

 10. JÄMSÄN NÄKEMYS MAAKUNNALLISEEN MALLIIN • Sosiaali- ja terveydenhuollon täysi integraatio: -Integraatiotavoitteet Jämsässä tapahtuvan kehityksen suuntaisia -Hallinnon integraatio ja yhteistyö on välttämätön, mutta ei riittävä edellytys toiminnan integraatiotavoitteiden saavuttamiseksi -Tarvitaan välittömästi palveluprosesseihin suuntautuvaa käytännön integraatiota

 11. JÄMSÄN NÄKEMYS MAAKUNNALLISEEN MALLIIN • Maakunnan eheys: Keski-Suomessa on hyvät edellytykset rakentaa ja yllä- pitää verkostoa (yliopisto ym) Oma maakunnallinen esh hyvä tavoite, joka kuitenkaan ei saa estää yhteistyötä Tampereen suuntaan Maakunnallisten erityispalveluiden kehittäminen voisi tapahtua valikkoperiaatteella eli kunnat tai seutukun- nat valitsevat mitä käyttävät

 12. ”Ilimasta taj veempuolelta kahtottuna seutu ov viel komiimpata” www.jamsa.fi