Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Truls Leegaard Assistentlege, Mikrobiologisk institutt, Rikshospitalet, Oslo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Truls Leegaard Assistentlege, Mikrobiologisk institutt, Rikshospitalet, Oslo

Truls Leegaard Assistentlege, Mikrobiologisk institutt, Rikshospitalet, Oslo

240 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Truls Leegaard Assistentlege, Mikrobiologisk institutt, Rikshospitalet, Oslo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Antibakterielle midlers virknings- og resistensmekanismer samt problemer knyttet til resistensutvikling Truls Leegaard Assistentlege, Mikrobiologisk institutt, Rikshospitalet, Oslo truls.leegaard@rikshospitalet.no

 2. Hvorfor er det viktig å vite noe om antibiotika • Fordi det er de legemidlene som har størst innvirkning på leveladeren i verden, foruten bedrede livsbetingelser generelt som f.eks. god mat. • Moderne medisin ville ikke eksistert uten • ingen transplantasjoner eller andre avanserte operasjoner. • Ingen kreftbehandling • Ingen dialyse

 3. Vellykket behandling! • Før man går inn på den spesifikke cellulære mekanismen som gjør at antibiotika virker bør man være klar over at en rekke andre forutsetninger bør være til stede for en vellykket behandling.

 4. Nødvendige faktorer for en vellykket kort antibiotikabehandling

 5. Graden av antibiotikapenetrasjon til infeksjonsstedet er viktig for bakteriologisk effekt M M M M M M M b M M M M M M M M M Bakterier, som f.eks pneumokokker,samler seg i klynger i det interstitielle rom M b b b M b M b b-laktam antibiotika befinner seg stort sett i det interstitielle rom M M M M M M Makrolidantibiotika akkumuleresstort sett intracellulært M

 6. Kapselpolysakkarid (Antifagocytært, bestemmer serotypen) C-polysakkarid (Celleveggspolysakkarid – felles for alle pneumokokker) Lipoteikoinsyre Stammepeptid Bropeptider PBPer (Penicillinbindende proteiner) Andre proteiner Cytoplasma-membran Gram-positiv cellevegg

 7. ß-laktamantibiotikamolekyler Poriner LPS = endotoksin (Den toksiske, lipofile enden (core) integrert i lipidmembranen, polysakkarid sidekjeden, O-antigenet, stikker ut) Yttermembran Periplasmisk rom med tynt peptidoglykanlag og BL PBPer (Målmolekyl for alle ß-laktamantibiotika) Innermembran Cytoplasma Gram-negativ cellevegg

 8. Breakpoints and MIC distributions Breakpoints No. strains inhibited at indicated MIC Susceptible Resistant Increasing MIC (mg/L)

 9. Breakpoints and MIC distributions Breakpoints No. strains inhibited at indicated MIC Increasing MIC (mg/L)

 10. Typer av tid-drapskurver in vitro Log CFU/ml • Drap minimalt konsentrasjon-avhengig f.eks. beta-laktamer Control 1 x MIC 4 x MIC 8 x MIC 16 x MIC Timer

 11. Typer av tid-drapskurver in vitro Log CFU/ml • Drap tydelig konsentrasjon-avhengig f.eks. aminoglykosider & fluor-quinoloner Control 1 x MIC 4 x MIC 8 x MIC 16 x MIC Hours

 12. Parameter Midler Tid over MIC Penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer, aztreonam, erytromycin, klindamycin, vankomycin 24-timers AUC/MIC Aminoglykosider, fluorkinoloner, metronidazol, azitromycin, tetracykliner, quinpristin/dalfopristin Cmax/MIC Aminoglykosider, fluorkinoloner, metronidazol Antibakteriell effekt

 13. Etest for ESBLs Cefotaxime Cefotaxime + clavulanate

 14. Antibiotic sales (outpatients) in the EU, Iceland and Norway 1997 (kg/1000 inhabitants) Kilde: IMS Health/STRAMA

 15. Virkningsmekanismer • Cellevegg: • hemming av syntesen eller skade på velleveggen (penicillinbindende proteiner, peptidoglycansyntese) • Proteinsyntesen: • 30 eller 50S ribosomal subenhet • DNA-syntesen • DNA gyrase eller RNA syntesen • Modifisering av energimetabolismen • Folsyremetabolsismen (PABA - Para Amino Benseic Acid)

 16. Resistensmekanismer • Endret målmolekyl • herunder også: økt produksjon av målmolekyler eller nytt målmolekyl • Inaktiverende enzymer • viktigste mekanisme pga at betalaktamer (penicilliner, cefalosporiner, carbapenermer og monobaktamer) er den mest brukte antibiotikagruppen

 17. Resistensmekanismer - fortsettelse • Endret permeabilitet (poriner) • intrinsikk resistens • biofilm • Aktiv efflux • pumper også ut andre uønskede stoffer som f.eks. tungmetaller og desinfeksjonsmidler • denne mekanismer er nok viktigere enn det man trodde tidligere