Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výstupní zařízení počítače PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výstupní zařízení počítače

Výstupní zařízení počítače

200 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Výstupní zařízení počítače

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Výstupní zařízení počítače

 2. Slouží ke komunikaci počítačuživatel Jako výstupní zařízení může sloužit: monitor,dataprojektor, tiskárna, zvuková karta s reproduktory (sluchátky),plotr, řádek slepeckého písma (!), … Která zařízení mohou sloužit jako výstupní? Jaké jsou podstatné rozdíly výstupu na monitor a na tiskárnu?

 3. Tiskárny Druhy tiskáren V IT „pravěku“ se používaly mechanické tiskárny – typové a jehličkové. Znak nebo jeho část vzniká úderem typu nebo jehličky přes barvicí pásku na papír. Tyto tiskárny však byly pomalé, hlučné a jejich tisk nebyl příliš kvalitní …

 4. Tiskárny Druhy tiskáren Dnes nejrozšířenější jsou tiskárny inkoustové a laserové. INKOUSTOVÁ TISKÁRNA Základem je tisková hlava s velkým počtem jemných trysek, z nichž je vypuzován inkoust v jemných kapkách proti papíru.

 5. Tiskárny LASEROVÁ TISKÁRNA Základem je světlocitlivý válec, na který je laserem "nakreslen" výsledný obraz v podobě elektricky nabitých plošek. Na ně se elektrostaticky přichytí toner. Obtisknutím na papír vzniká výsledný obraz, který je zahřátím (200oC) stabilizován.

 6. Výhody a nevýhody různých druhů tiskáren Inkoustová Výhody ... Nevýhody ...

 7. Výhody a nevýhody různých druhů tiskáren Inkoustová Výhody nízká pořizovací cena poměrně kvalitní tisk tichý provoz kvalitní barevný tisk za příznivou cenu Nevýhody ...

 8. Výhody a nevýhody různých druhů tiskáren Inkoustová Výhody nízká pořizovací cena poměrně kvalitní tisk tichý provoz kvalitní barevný tisk za příznivou cenu Nevýhody poměrně vysoké provozní náklady

 9. Výhody a nevýhody různých druhů tiskáren Laserová Výhody ... Nevýhody ...

 10. Výhody a nevýhody různých druhů tiskáren Laserová Výhody rychlý tisk mimořádně kvalitní tisk u čb tisku příznivé provozní náklady Nevýhody ...

 11. Výhody a nevýhody různých druhů tiskáren Laserová Výhody rychlý tisk mimořádně kvalitní tisk u čb tisku příznivé provozní náklady Nevýhody relativně vysoká pořizovací cena(zvláště u barevných tiskáren) poměrně vysoké provozní náklady bar. tisku citlivost na druh použitého papíru

 12. Zdroje http://www.sibl.cz/skripta/obrazky/o8.gif http://i.iinfo.cz/images/230/apl3-1.jpg http://tiskarny.wu.cz/ink_soubory/image003.jpg http://home.zcu.cz/~milora/obrazky/laserova1.jpg