Download
profitul n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Profitul PowerPoint Presentation

Profitul

492 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Profitul

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Profitul Blaga Dan Iordache Alexis Ionascu Razvan

  2. Cuprins • Definitie • Tipuri De Profit • Profituri In Economie • Eficienta • Avantajele Profitului • Moduri De Crestere A Profitului • Rata Profitului • Exemplu

  3. Definitie • Profitul (P) reprezinta diferenta dintre venituri sau incasari (V) si cheltuieli sau costul total (CT). • P= V - CT • Profitul mai poate fi calculat ca si diferenta intre valoarea productiei sau costul total. • Deci, P= p*Q – CT, unde p este pretul unitar (pretul unui produs), iar Q este productia (exprimata prin numarul de bucati).

  4. Tipuri de profit Daca profitul se calculeaza pe o singura unitate, atunci il numim profit unitar, iar daca se calculeaza pe toata productia, spunem ca profitul este total. De asemenea, profitul initial se numeste profitul brut. Daca din acest profit se scade impozitul pe profit, obtinem profitul net. Deci: Pnet = Pbrut – impozit pe profit

  5. Profitul in economie • Profitul este unul dintre indicatorii de baza calitatii care stau la baza oricarui agent economic. • Tinand cont de cele de mai sus, orice agent de vanzari sau orice firma trebuie sa-si stabileasca o strategie si o tactica ca sa-si micsoreze cheltuielile si sa-si mareasca veniturile. • Profitul caracterizeaza calitativ si cantitativ intreaga activitate a unei firme

  6. Eficienta • Daca P>0, spunem ca o activitate este eficienta, adica se compenseaza cheltuielile si se obtine si un profit pe deasupra. • Daca P=0, nu avem nici un fel de profit, iar daca P<0, atunci activitatea este in deficit, ceea ce este o situatie anormala, prin care se consuma capitalul si devine imposibil de a-l mai reface

  7. AvantajeleProfitului • Datorita lipsei de concurenta si a preturilor impuse in unele conditii, unii agenti economici (agenti de vanzari, firme etc.) obtin si supraprofit, profit suplimentar, peste cel normal. • Realizarea unui profit stimuleaza initiativa, contribuie la marirea eficientei pe viitor, dezvolta spiritul economic etc.

  8. Moduri de crestere a profitului • Reducerea costului de productie (economie la energie, eficienta maxima a muncii etc.) • Productivitatea muncii (contribuie la reducerea costurilor, dinamica cheltuielilor – se obtine o productie mai mare intr-o unitate de timp) • Promovarea metodelor moderne de management (comenzi ferme, eliminarea golurilor din productie etc.) • Reducerea cheltuielilor de productie

  9. Rata profitului • Rata profitului (notata cu rp) este raportul dintre profit (P) si costurile totale (CT). • rp = P/CT * 100 (%). • De asemenea, se mai poate folosi formula: • rp = P/CA * 100 (%) • CA – cifra de afaceri, CA = p * Q (p – pretul de vanzare al unui produs, Q – productia, exprimata prin numarul de produse).

  10. Exemplu • Un agent economic a vandutproduse in valoare de 15 milioane de lei (vechi). Rata profituluifiind de 25%, determinatiprofitul. • Rezolvare: Folosim formula care da rata profitului: • rp = P/CT = 25/100. • De aici: P/P+CT = 25/125 deoarecevaloareatotala a produselorvanduteeste de 15 milioane lei (P+CT=15.000.000). • De aicirezultaca P/15.000.000 = 1/5, deci P=3.000.000 lei