Download
fluorecen n mikroskopia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fluorecenčná mikroskopia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fluorecenčná mikroskopia

Fluorecenčná mikroskopia

202 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Fluorecenčná mikroskopia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fluorecenčná mikroskopia Mikroskop, princíp metódy, konjugáty, charakteristika, Ústav patológie

 2. Fluorescenčné techniky (IF) patria do skupiny imunohistochemických metód, ktoré umožňujú in situ identifikáciu antigénnych častí buniek alebo tkanivových štruktúr, vrátane sekréčnych produktov na základe špecifickej antigén – proti- látkovej interakcie. Ústav patológie

 3. Princíp metódy Princípom IF je spojenie látky, ktorá je schopná prívodom energie emitovať žiarenie s molekulou imunoglobulínu. Ústav patológie

 4. Luminiscencia Luminiscencia – vzniká, keď látka absorbuje žiarenie určitej vlnovej dĺžky a emituje žiarenie inej vlnovej dĺžky. Luminiscencia sa môže prejaviť ako fluorescencia, ak vyžarovanie pretrváva aj po prerušení excitácie. Ústav patológie

 5. Primárna fluorescencia – je jav, keď je látka schopná emitovať žiarenie bez prítomnosti fluorochrómu. Fluorochrómy – sú látky, ktoré sú sú po excitácii schopné emitovať žiarenie inej vlnovej dĺžky. Ústav patológie

 6. K látkam s najväčšou intenzitou fluorescen- cie patria fluoresceíny a rodamíny. Ideálna IF látka silno absorbuje svetlo v UV alebo modrej oblasti a musí mať schopnosť premeniť prevažnú časť absorbovaných lúčov na fluorescenciu v žlto-zelenej oblasti spektra, ktorá je pre oko najcitlivejšia. Ústav patológie

 7. UV Excitačné svetlo Emitované svetlo Ústav patológie

 8. Ústav patológie

 9. FITC- fluorescein isothiocyanat 495/520 TRITC – tetramethylrhodamine 570/590 DAPI 359/460 PJ - propidium jodid 536/516 Ústav patológie

 10. Konjugáty sú to proteíny s naviazaným fluorochrómom. FITC sa na proteín viaže kovalentnou väzbou s aminokyselinou lyzín pomocou thiokarbamidovej skupiny Ústav patológie

 11. OH O O FITC O C H N O lyzínový zvyšok v molekule protilátky C O H H - N - C - N - (CH ) - C - H 2 4 S N H tiokarbamidová skupina Ústav patológie

 12. F:P pomer • Ideálny pomer fluoresceínu a proteínu je 1 : 2. Vyšší pomer konjugátu môže spôsobiť nešpecifickú reakciu z dôvodu prítomnosti voľných záporne nabitých častíc fluoresceínu reagujúcich s kladne nabitým tkanivom. Ústav patológie

 13. Epi-fluorescenčný MIKROSKOP Epi – fluorescenčný svetlo dopadá na preparát Zdroj 50 – 100W ortuťová výbojka Dichroické zrkadlo druh interferenčného filtra, v postavení 45° 1áme UV lúče a prepúšťa emitované svetlo Fluoritové objektívy pracujú zároveň ako kondenzor, majú veľkú numerickú apertúru a výbornú priepustnosť pre UV svetlo ________________________________________________________ DABCO potláča zníženie intenzity fluorescencie Ústav patológie

 14. Princíp fluorescenčnej mikroskopie okulár 525 nm barierový filter 370-495 nm 490 nm dichroické zrkadlo excitačný filter zdroj objektív substrát Ústav patológie

 15. Metódy Priama Neriama Komplementová Ústav patológie

 16. Priama metóda Ústav patológie

 17. Nepriama metóda . Ústav patológie

 18. Komplementová Ústav patológie

 19. Ústav patológie

 20. Priama metóda, chromogén/marker FITC Ústav patológie

 21. Neriama metóda, chromogén/marker FITC (ASMA protilátky) Ústav patológie

 22. Neriama metóda, chromogén/marker FITC (ANA protilátky) Ústav patológie